בנושא
בכרם
חדשות
 
סיפור חסיד / אברהם שחר
בביכורים מאז י"ט תשרי ה´תשע"ז

ר' אריה לייב לא נהג להטריד את האדמו"ר בבקשות, בלימוד דווקא כן.

לעיתים כשבסערת לימוד עלו בליבו קושיה או תירוץ היה מתפרץ לבית הרב, ניגש לחדרו ומתחיל להרצות לפניו את דבריו. פעם אחת בעודו בסערת הלימוד התפרץ לחדרו של הרב ופלפל בקול גדול את חידוש אותו שאב מעולמות עליונים. לאחר שהאדמו"ר שתק מעט, סתר את חידושו של אריה לייב, מיד התלהט אריה לייב ודחה את סתירתו של האדמו"ר, וזה הקשה שוב, ושוב דחה אריה לייב את דבריו, אז חייך הרבי ואמר לו: "היטב כיוונת רֶבּ אריה לייב".

כשפנה אריה לייב לצאת, הבחין כי החדר מלא ברבנים, עסקנים וראשי ישיבות שישבו אצל האדמו"ר בכינוס חשוב, והוא בסערת התורה שבליבו כלל לא הבחין בהם. באותה שעה התבייש אריה לייב בושה גדולה, ואף ראה מעין חיוך של לעג אצל כמה מהיושבים לפני האדמו"ר. נפנה אליו הרבי ואמר לו: "אל תבוש רֶבּ אריה לייב, בשעה שחידשת חידושך, עסקנו אנו למעשה באותה סוגיה ממש, ואף במתיבתא דרקיעא עסקו בסוגיה זו, והנה כוונת לפסק אותו פסקו שם, ואף עלינו להכריע כדבריך כאן". ומייד החל הרבי לבאר ליושבים לפניו כיצד היסוד הלמדני אותו חידש רב אריה לייב, הוא הוא שורש הענין בגללו נתכנסו כולם באותה השעה, ויהי לפלא.

פעמיים בחייו נכנס אריה לייב לרבי בבקשה על עניני העולם הזה. בפעם הראשונה בא לרבי להסיח כאבו וכאבה של רעיתו על ששלוש שנים נשואים הם ולא נפקדו. שעה ארוכה כבש הרבי פניו בשולחן, אחר כך ציווה למשמש שיביא בקבוק של משקה. מזג הרבי לאריה לייב וציווה עליו להרים כוס לחיים, וברכו בברכת מזל טוב. לאחר שארייה לייב שתה ביקש לצאת, שאלו הרבי: "ולהיכן אתה ממהר? שתה עוד כוס לחיים וברכה!" שתה אריה לייב עוד כוס ושוב ביקש לצאת, ושוב שאלו הרבי... וכך שש פעמים.

שש פעמים נפקדו אריה לייב ואשתו בזרע של קיימא.

בפעם השנייה נכנס רב אריה לייב לרבי בבקשה כעבור עשרים ושתים שנים, כאשר בתו הבכורה ואחותה הצעירה ממנה בשנה התקשו בשידוכים. כשנכנס לפני הרבי ואמר את בקשתו, ציווה הרבי להביא מסכת קידושין ואמר לאריה לייב לפתוח בדף ז עמוד א. הקשה הרבי קושיה חזקה על דברי ריש לקיש ואמר לאריה לייב לתרצה. הרהר רבי אריה לייב ותרץ את קושיית הרבי בשתי דרכים. הקשה הרב שתי קושיות על כל תירוץ, אך אריה לייב תרצן במהירות. הרהר הרבי שעה קלה ואחר אמר לאריה לייב: "תורצו הקושיות, לך לביתך". באותה השנה הכניס אריה לייב את שתי בנותיו הגדולות תחת החופה. 

עתה מתלבט אריה לייב האם הגיע השנה להכנס לרבו בבקשה על עניני העולם הזה בפעם השלישית, שכן תמיד קשתה עליו פרנסתו, ובשנה זו קשה היא יותר משהייתה מאז ומעולם. רבה המצוקה בבית וליבו דואב על בניו ובנותיו ורעייתו הנמקים ברעב ובמחסור, אך האם ראוי להטריד את הרב הקדוש בענינים כגון אלו? והאם ראוי בכלל שהוא עצמו יוטרד מעניני חומר? וכי לא ראוי לו להיות אכזרי על בניו כעורב ולהמשיך להדבק בתורה? ימים רבים התלבט אריה לייב האם להכנס לפני רבו על ענינים אלו, עד שמכובד העניות החליט שאין לו כל ברירה, אזר את כל כוחותיו ונכנס לרב.

כשישב לפני הרב לא ידע כיצד לפתוח בדבר, לכן החל לומר לרב חידוש אותו חידש לפני ימים אחדים. הקשיב הרב רוב קשב, ואז עצר את אריה לייב, "אין תורתך מאירה כפעם" אמר הרבי, "אמור מדוע באמת נכנסת לפני." כבש אריה לייב פניו והחל בוכה (ולא ידע אם מחמת העניות הוא בוכה או מחמת הבושה שאין תורתו מאירה בגלל אותה עניות הטורדת את תורתו). לאחר שהתגבר על הבכי סיפר לרבי על מצבו העגום.

שעה ארוכה הרהר הרבי בדבריו של אריה לייב ובסוף אמר לו: "פעמיים בשבוע יש הגרלה גדולה, אוכל לומר לך מהם המספרים הזוכים, אבל לשם כך עליך לוותר על דף גמרא אותו למדת."

-          "על דף גמרא?" צעק אריה לייב.

-          "כן, על דף גמרא" ענה הרבי.

-          "דף אחד מדפי הגמרא אותו לא אדע יותר?" שאל אריה לייב ביראה.

-          "תדע גם תדע" ענה הרבי, "הוא לא ישתכח ממך מחמת הזכיה".

-         "וכשאתייצב לאחר המאה ועשרים בישיבה של מעלה אבוש בפני חברי שכולם יתעטרו בש"ס שלם ולי יחסר אותו הדף?"

-         "לא יחסר לך אותו הדף בש"ס שלך" אמר הרבי, "רק שכר של פעם אחת של לימוד יחסר לך, היינו את למדת את אותו דף מאה ושתים פעמים, יחשב לך כאילו למדתו רק מאה ואחת". שתק הרבי שעה קלה והוסיף: "יכול אתה לבחור על איזה דף מדפי הש"ס לוותר"

שקע אריה לייב בהרהורים, מחד הרי לא ישכח את הדף ואף בש"ס של מעלה לא יחסר לו דף זה, ומאידך, לוותר על שכר לימוד של דף שלם? אבל העניות הנוראה, הדוחק בביתו. הרהר והרהר ולא ידע להכריע בדבר. ראה הרבי שאין הוא מסוגל להכריע ואמר לו: "שמע אריה לייב, אכתוב לך את המספרים הזוכים בהגרלה, בשעה שתחליט שצריך אתה לזכות בהגרלה מלא אותם, ובאותה הגרלה יעלו המספרים הללו ותזכה." כתב הרב על פתק את המספרים ומסרו לאריה לייב.

כמה ימים הלך אריה לייב וליבו מייסר אותו, בניו ובנותיו ואשתו, צרותיו עוניו ונושיו, ומנגד דף גמרא!

חשב אריה לייב שימצא מוצא אחר ובלבד שלא יאלץ לוותר על דף גמרא, אולם כל הדרכים נסתמו לפניו. החל מחשב בראשו כמה פעמים עבר על כל מסכת, אולי כך יוכל לבחור דף אחד שעל לימוד של פעם אחת שלו יוכל לוותר, וכך היה מונה: ברכות - מאה וחמש פעמים, שבת ועירובין - שישים, פסחים – שמונים וכו'. ולא נחה דעתו. החל ללמוד את דף ב' בברכות שוב ושוב, ולמדו עוד שישים פעמים. הלך אריה לייב לדוכן ההגרלה וביקש טופס. מילא בטופס את המספרים שכתב לו הרבי והחזיר אותו למוכר שעשה מה שעשה, והלך לביתו כשליבו מרטט.

בלילה בו הייתה ההגרלה, ישב אריה לייב בביתו כמי שמתו מוטל לפניו. מאה שישים וחמש פעמים למד את דף ב' בברכות, ועתה הוא הולך לוותר על פעם אחת, אוי לו ואוי לנפשו. יושב אריה לייב במטבח מול השעון ומונה את הדקות עד ההגרלה, עוד רגע יאבד ממנו דף גמרא!

והנה בעוד דקה יעלו המספרים בגורל. נעמד רבי אריה לייב על רגליו וצעק בקול: "וכי ניתן להמיר דף אחד בעד ממון בעולם הזה? על דף אחד יאמר שלמד אותו אריה לייב שלא לשמה?" מיד קרע את הטופס לגזרים.

למחרת כשעבר מול הדוכן בו קנה את הכרטיס ראה שאף אחד מהמספרים אותם מילא בטופס לא עלה בגורל, ויהי לפלא.אהבת תורה לימוד תורה סיפור חסידי

© כל הזכויות ליצירה שמורות לאברהם שחר
חתום מנוי על היוצר       עשה /בטל מנוי
שלח לחבר   הדפס יצירה   שמור
הוסף לרשימת היצירות שאהבתי


שלח מסר ליוצר דרג יצירה הוספת תגובה
 
 
ז´ חשון ה´תשע"ז  
אם כפשוטו או באירוניה.

מה לעשות שזה הזכיר לי נורא את הבדיחה ההיא על הרבה שמבקר את חסידיו, והם מטיילים איתו בעיירה ומצביעים על אחד הבתים ומספרים שבו גר רשע מרושע, עוכר ישראל, ומיד גוזר הרבה על הבית שיחרב. "לא! לא!" זועקים החסידים בבהלה, שהרי בקומה העליונה גר חסיד צדיק וירא שמים. מיד גוזר הרבה על הבית שיעמוד במקומו, וראה זה פלא - הבית אכן עומד במקומו עד עצם היום הזה, ומכל קצוות הארץ באים חסידים לראות את הנס...

כתוב היטב, בהתאם לז'אנר.
ז´ חשון ה´תשע"ז  
לא סתם הכותרת היא סיפור חסיד ולא סיפור חסידי, כי החסיד הוא יותר מכל איש הפלא שבסיפור, ובזה לא היתה שום אירוניה.

וכמובן תודה על התגובה.
 
כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד