בנושא
בכרם
חדשות
 
לכאורה / יוסי בלו
בביכורים מאז י"ט אב ה´תשס"ט

 

לכאורה המצב קשה

מאיים!

ה' אור לך יראה

וינחם, עמו ישראל


בעולם ה' נעלם

לכן כשרע המצב

כה נורא

מ"הסתר פניו", רק לכאורה


ה' רואה כל

אף כי אינו נגלה

תיטיב בכל צרה

התורה לך אורה


לכאורה המצב קשה

מאיים!

לך אור ה' יראה

וינחם, עמו ישראלנחמה

© כל הזכויות ליצירה שמורות ליוסי בלו
חתום מנוי על היוצר       עשה /בטל מנוי
שלח לחבר   הדפס יצירה   שמור
הוסף לרשימת היצירות שאהבתי


שלח מסר ליוצר דרג יצירה הוספת תגובה
 
 
כ´ אב ה´תשס"ט  
הכותרת השנונה משכה את עיני.
השיר נחמד, אבל קצת ברור מידי, לטעמי.
ומוזר לי הסימן קריאה בין "וינחם" ל"עמו ישראל".
כ´ אב ה´תשס"ט  
תודה רבה לך על תגובתך, אכן אני צריך לתקן את סימן הקריאה לאחר "וינחם"
כ´ אב ה´תשס"ט  
שיר המראה קירבה בין האדם לקונו
תוך חיבור רוחני ומעשי כאחד
באמונה שלמה ללא עוררין

עלה והצלח במסע הרוחני והתורני שלך.
כ"א אב ה´תשס"ט  
שהשיר קצת "נתקע" לי. משהו כאן לא הצליח לזרום ולנוע בחופשיות. אבל אולי לזו הייתה כוונתך... כמו כן, הכותרת מעניינת, אך מורכבת מדי לטעמי. סוד הכותרות (כמו גופי היצירה עצמם) הוא בפשטות שלהן.

על כל פנים, התוכן מקסים בעיני. אמונה טהורה ותמימה. הצלחתי להרגיש כאן את הסמ"ק, הראי"ה, הרצ"י והשל"ה הקדוש גם יחד.

____________________

אם תהיה מעוניין, אז הנה גם המקורות המדוייקים שזה מזכיר לי:
הסמ"ק: "...ובזה תלוי מה שאמרו חכמים ששואלין לאדם לאחר מיתה בשעת דינו: 'ציפית לישועה?', והיכן כתיב מצוה זו? אלא שמע מינה בזה תלוי, שכשם שיש לנו להאמין שהוציאנו ממצרים, דכתיב: 'אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים', ועל כרחין מאחר שהוא דיבור, הכי קאמר, כשם שאני רוצה שתאמינו בי שאני הוצאתי אתכם, כך אני רוצה שתאמינו בי שאני ה' אלוקיכם ואני עתיד לקבץ אתכם ולהושיעכם. וכן יושיענו ברחמיו שנית, כדכתיב 'ושב וקבצך מכל העמים'."

הראי"ה: "כן, אתחלתא דגאולה ודאי הולכת ומופיעה לפנינו... והפלא הזה קם ויתא (ובא) בימינו לעינינו, לא ע"י מעשה אדם ותחבולותיו, כי אם ע"י נפלאות תמים דעים, 'בעל מלחמות ומצמיח ישועות'. ודאי קול דודי דופק ואור ה' אחד, המנהל בחכמתו חסדו וגבורתו את גלגלי התולדה (ההיסתוריה), כשם שהוא מנהל את הליכות כל צבאות עולמים וכל סדרי היקום כולו" ("אגרות" ח"ג עמ' קנה)

הרצ"י: "יש להתבונן היטב כדי לגלות את הסדר הפנימי של כל הביטויים הללו. יש לזכור את יד ה' הנטויה בכל סדרי המאורעות והמעשים החיצוניים, ולראות בעין פקוחה שכל גלגולי ההיסטוריה הם גילוי אלהות" (שיחות רצ"י שמות, סדרה ב סעיף 7)

והשל"ה: "...כי בהיות כנסת ישראל שלמטה בארץ הטהורה נוהגים כשורה לעשות כמשפט וכתורה, היתה השכינה ברוח הקודש ביניהם נאה והדורה, ועל כל כבוד חופה ועטרה, שנאמר מודעת זאת בכל הארץ, וכתיב ה' מלך תגל הארץ, שהרמז לארץ החיים. ובהיפך זהו כצפור נודדת מן קנה, ויוצאת מביתה וממלונה... וכשעתידים לחזור שכינה היא חוזרת עמהם, שנאמר ושב ה' אלקיך..." (תולדות אדם, שער הגדול כז)

זהו. את הקישורים וההשוואות תעשה בעצמך. עבודה נעימה.
כ"ח אב ה´תשס"ט  
לכאורה
לך אורה
כשרע לכאורה- לך אור-ה'. גם ברע-
ה' "רוא(ה)" כל. ואור ה' ב-כל.
אבל (ממילון עברי עברי)ההסבר הוא: במבט ראשון, כפי שנראה מבלי לבדוק לעומק.

הסבר פרטי:
כלומר במבט של תמימות על פי הרושם החיצוני מבלי לבדוק את הפנימיות.

אך גם אם נבדוק כל מצב, לכאורה: הפנימיות הנסתרת נמצאת במילה עצמה,

כי כשנבדוק כל מצב, ה' ואורו נסתרים שם
גם במילה לכאורה- לך אור ה'-ה' רואה כל-ה' אור כל.

כי המציאות היא בהסתרה שאור ה' נמצא בכל
שאור ה' נמצא בכלי...

א´ אלול ה´תשס"ט  
 
כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד