בנושא
בכרם
חדשות
 
שיר של יום / DRY BONES
בביכורים מאז י"ד סיון ה´תשס"ח

 

התגבר עליו שעונו כארי, נהמת צפצופו טורדת שנתו, מעוררתו להקיץ. אותה שעה דומה הוא לחייב מעות ושליחו של בעל חוב דופק בדלתו, ידו מושטת, מורה על השעה ועל הדקות אותן חייב הוא לקונו. כבדות עפעפיו כעבותות-מזכירות לו עבדותו, ומשתיק הוא שלוחו של מקום. לאחר שהקיץ בשנית, נראה שחשב עצמו לאחד מבני המלכים העומדים בשלוש שעות. משהכיר בין תכלת ללבן, ירא מאלוקיו בסתר הודה על האמת והודה על חמלתו ואמונתו.

דומה ששעות אלו נוקבות וחלולות הן, והקב"ה עומד עליו ורואה במעשיו. מתבונן בו מתלבש, מחייך ביום שעטה טלית קטן, זועף אם לאו. נשמה טהורה נתת בי! אך נדמה לו אז שרק מחציתה הוחזרה, והוא-מאותם פגרים מתים.

מברך הוא על התורה, אוהבה. גורס משנה מהירה ושגורה כמצוות אנשים כמותו. אם יום לימודים הוא, מצער הוריו וצערו, מכיסם וכעסם-וצערו, נוטל כלאחר יד ידיו, נוטל רגליו ונפטר לדרכו. לבסוף, בסוף מגיע מאוכזב לבית הכנסת. נכנס דרך השער, ופסוקים מרחפים בכתלי ראשו. "הזר הקרב מות יומת..." אמרה תורה, אותה תורה שבהדר וגאון מרוחקים חוזרת כעת לארון-קודשה...והוא מוציא תפיליו ומכוון כנגדה. ראו גווילים אהובים, מניח אני טוטפות שציוה הברוך שאמר והיה עולם לו קדמתם. כל כריכה דמע, ונפשו קשורה וחבולה. "וארשתיך לי לעולם...וידעת את ה'"...דע מאין באת, אך חבריו כבר הולכים לעסוק בתורתו של אותו בורא..והוא מקווה לרימה ותולעה באותם רגעים, רק שלא ישב בספסלו, קפוא, והם עוברים ומנידים ראשם לפניו כשורת אבלים. נתמזל מזלו ולא סיימו, אך הכאב הצורב באירוניה: רעיו גם הם אומרים "אשרי", אך הם קדושתם כסדרה ובמקומה, והוא עוד בבסיס בניינו.

המשיך להללויה.

הגיע ל"ויברך דוד", קם ופוקח עיניו אדומות. ריק. החלל הריק כאילו זועק, הומה:

"לא ייראה את פני ה' ריקם!"

והוא? מה בידו ובאיזו זכות מחלה הוא פני המלך, ושפתיו ערלות?

ברפיון ידיים מזכיר הוא שירה ומשבח. הכל בידו: משיר ושבחה ועד ברכות והודאות. ומה יגיש?

מתחטא הוא בדמע, פסוקי המזמור בתחתית הדף נבלעות בטשטוש טיפותיו, וקורא הוא ממעמקים..ממעמקים קראתיך! והרי קיויתי! זדונות ראה כשגגות! הרבה עמי פדות ופדני!

מגשש הוא באפילת משעולו, שברים וקרעים אוחז בסידורו ויוצר אור. מודה על האמת וחוט של חסד שב ומזכיר לו: בורא את הכל. גם אותי? הכל...ומתוך כך יעשה שלום.

והנה ברחמים מגיח אור על אותו דר בשפלות על הארץ ברחמים. מה בו..כולם בחכמה עשית..המלך המרומם מושכו בחבלי תפילה ובקשה. והנה שפתיו נפתחות ומודות לו, משבח שמו לעד ומברכו לנצח. משהזכיר מלאכיו ושרפיו, קולם בוקע מסוף הבית ועד סופו ונשמע רק לו...בשפה ברורה לו. והוא ביראה שומע קריאתם:

"קדוש! קדוש! קדוש!"

משעזב חוט של חסד ונכנס לאהבה, מתעטף ברחמים ואהבה רבה, אהבת עולם וחמלה גדולה. מתוודה ומבקש ומכיר בקרבה הגדולה שקרבו מלכו. חדרי ליבו שדודים הם, אך פורץ הוא בריצה פגועה את שערי הדמעות, ותוך כדי קריאת שמע, בעינים עצומות מבין הוא שלא ננעלו מעולם.

אך בעודו מזכיר לעצמו טובתו הצפונה לו באחרית יומו, שבה התוכחה: ואבדתם מהרה. אם במהרה וחיפזון תעבדוני, הרי אתם אובדים בניי. מתון מתון, מזכירו אביו. ידו בידו מושיט הוא ומנשק תפיליו, בודקם וממשמש בם. למען ירבו ימיך, ולא ימעטו. קום, בני.

קם הוא באמת, עמידתו יציבה ונכונה. הרי הוא קיים, וגבו ישר. ובחדר ריק זה, אל מול הארון, הבימה רחוקה אך הוא אהוב וחביב, ובעיני רוחו נחמד ונעים הוא אל מול הנורא והאדיר. מנשק ציציותיו ומניחם ברטט, ומתפלל לקראת כניסתו שעזרת אבותיו תעמוד לו למגן.

מצמיד גאולה לתפילה ובנימים רועדים, וקול שפל, ורוח נמוכה צועד אחרונית, ומדדה בפחד קדימה.

כצפוי, נפתחות שפתיו ואומר תהילת בורא, שהוא מגן אברהם..סותרת בפניו תחיית המתים. מסתכל על עצמו ונפשו. התחיינה העצמות האלה? הראויות הן? עיניו נעתקות על תחתית התהום, שם קדושת הציבור האבודה קוראת לזה ולזה, ורק לו לא תקרא. נשמטת כוונתו ואוחז במקומה בהלה.

והרי הוא קדוש ושמו קדוש. ואנוכי תולעת, וקדושה ממני והלאה!

מתחנן לפיכך שיחוננו בדעת בחסדו, וברחמיו ישיבנו אליו, ויסלח לו שהוא אביו ומלכו...והנה רואה הוא בעניו. והרי הוא מבינו. חובש פצעיו ומרפאו. המתפלל הולך בכח זה ומעיז ומבקש על הכלל: טל ומטר, שופטינו כבראשונה..עד שצניעותו מוטחת בו נוספת.

"ועל הצדיקים ועל החסידים..ועל פליטת בית סופריהם.." מחפש הוא את הגדרתו ואינה מוצאה. מתרגז ביוהרה, כאילו לא היה כשלד וקליפה לפני רגעים בעיני בוראו. ונחנו מה?! תשובתו מתקבלת במהרה. אף לא גר צדק הנך..."ועלינו יהמו נא רחמיך" מכה הוא על חטא, ומבקש על השאר, שקטן הוא מהם.

מתוך קטנותו, רואה קטנותם של עמו  ואחיו ורואה בצרת ירושלים וצמח דוד. מבקש הוא שאף תפילתו תתקבל. ושירצה בתפילתו, ומודה על הטובה והרעה ועל כולם.

"לא ייראה פניי ריקם..."

בני- מה בידך?

והוא, בכל לבבו ונפשו, כורע באיטיות. מתון מתון. אל ישועתנו ועזרתנו, רק אחת אבקש ורק אחת בידי..

זוקף גבו בסוף ברכתו ומושיט ידיו.

"נשמה טהורה נתת בי..." והרי אני מקדשה ומקדישה לך. הרי אני כלי מלא בריק, בושה וכלימה, ריק מטענות ומאנות אליך, מרוקן ומצפה שתשים שלום בי ותמלאני לקחך.

ונענע לו בראשו.

מתוך כך, ממעמקים, מונה הוא וסופר כל אותם הנשכחות שאשם ובגד.

בדעבד, לאחר מעשה, בצער, נופל על פניו ובוכה.

ובעל הרחמים אינו מוכיחו, וכשהגיעה שעה שישאל "ואנחנו לא נדע?!" עונה לו:

"נעשה. אתה ואני, ביחד."

מגיע למדרגת חבריו ועולה ממנו, ואינם יכולים לעמוד בה, גם צדיקים וטהורים.

אשרי יושבי ביתו, אך משעה שבא לציון גואל, ואותו חוט של חסד נתפס..

אותו אדם המכיר בהיותו אדם, שבור ומרוסק בוקע אותם שערים, הוא אותו שב פשע.

והוא אותו כורת ברית שלא ימושו רוחו ודבריו מפיו לעולם, וראוי הוא לבקש בראש מורכן לשמור חוקיו ומצוותיו לשני ימות המשיח.

"למען לא ניגע לריק...כי לא עזבת דורשיך ה'".

ולכן,

עלינו לשבח לאדון הכל.


"ריבונו של עולם.. אינני חושש מהגהנום

אינני מתאווה לגן העדן,

מוותר אני על כל תענוגות העולם

היודע אתה מה אני מבקש?

אותך, אותך בלבד!"


© כל הזכויות ליצירה שמורות לDRY BONES
חתום מנוי על היוצר       עשה /בטל מנוי
שלח לחבר   הדפס יצירה   שמור
הוסף לרשימת היצירות שאהבתי


שלח מסר ליוצר דרג יצירה הוספת תגובה
 
 
ט"ז סיון ה´תשס"ח  
בס"ד

תודה על ההזמנה לפה.
זה העלה לי הרבה מאוד דברים...

הלוואי שכולנו נצליח לרצות את ה' כמו שמתואר פה, וללמוד מהי ענווה, ומהי תפילה...

קטונתי מלמצוא מילים שיצליחו להסביר אותי.

תודה רבה.

חזק ואמץ ליבך וקווה אל ה'
כ"ה תמוז ה´תשס"ח  
ללא נושא / אורח/ת בביכורים
אח שלי,זה פשוט יפהפה...
הלואי שתמיד תצליח להתפלל כך,ושכל מעשיך יהיו תפילה.
שני
ט´ אלול ה´תשס"ח  
OHlSBXClt / אורח/ת בביכורים
כ"ב סיון ה´תשס"ט  
אני מאד חסרת סבלנות בעניין של דברים המורכבים ממילים, מה שאומר שמחשבות שלי רצות בדילוגים עם מילים שאפשר להסתדר בלעדיהן, שאני מעדיפה לקרוא בעיקר שירים, שבסיפורים קצרים אני קוראת את ההתחלה ואת הסוף, ושבספרים גדולים יש לי העדפות נורא ספציפיות לגבי הסופרים, כי לא הרבה כותבים ספר כמו שיר.

זה גם אומר שבקטעים ארוכים אני פשוט מרפרפת, אם הנושא שלהם מוצא חן בעיניי. והנושא מוצא חן בעיניי, לכן קראתי בדילוגים, שורה מפה ושורה מפה.
השפה גם היא מצאה חן בעיניי, לכן מספר השורות שקראתי היה באופן יוצא דופן גדול ממספר השורות שלא קראתי.

ההצעות שלי והאבחנות שלי לשיפור הן לגבי אנשים שכן קוראים קטעים ארוכים, ומלבד זאת אני חושבת שזה יעזור גם לשכמותי ליהנות, כי אולי תצליח להדק את הקטע ולהפוך כל מילה בו לנצרכת ומדויקת (יותר ממה שהן נראות לך עכשיו! כן, זה אפשרי).

קודם כל, באמת שפה יפה, אבל דבר ראשון צריך לתקן בה נפילות קטנות, שלא כל כך מורגשות לך, אני מתארת לעצמי, אבל כשהן מגיעות לאורך כל הקטע הן דורשות התייחסות רצינית בפינצטה ובאלף עד מיליון סבלנות. אני מקווה שיש לך! צריך לעבור לאט לאט על הקטע, לא להילחץ ממקומות שנראים חסרי עתיד, ולנסות את כל האפשרויות עד שיהיו מנוסחים בצורה שהעברית שלהם תהיה הגיונית והשפה המיני-עגנונית תהיה שלימה.
דוגמא:

לא, אין לי דוגמא. זה קשה לי מדי. מי זה שאמר שאני משובחת? תראה לו מה זה!

אבל אני אמשיך, כי אם אתה היית מסוגל לכתוב משהו אדיר כזה, אז אתה כנראה יכול, בניגוד אליי.

כבר הפיסקה הראשונה, כמו אלה שבאות אחריה, צריכה סידור מחודש ומוקפד.
אני מאד ממליצה לוותר על הטיות של מילים:

מעוררתו=מעוררת אותו, עבדותו=העבדות שלו, ומשתיק הוא = הוא משתיק (זה לא הטיות, אבל זה מאד קשור). ככה אתה מתעסק בשפה היומיומית שלך, וקל לך לשמור על שיווי משקל של יופי לשוני לאורך כל הסיפור.

עוד דבר שאני מזכירה לפני שאני מעיקה אפילו על עצמי באורך הגלות של התגובה, זה משחקים כאלה שאתה יוצר עם ביטויים, כמו "הודה על האמת והודה על חמלתו ואמונתו" ו"אך בעודו מזכיר לעצמו טובתו הצפונה לו באחרית יומו, שבה התוכחה". אתה צריך שהם ושכמותם יהיו ברורים ומדוייקים. ברורים, כי נראה שהחמלה והאמונה שייכות לאדם שעליו מסופר. מדוייקים, כי לא באחרית יומו צפונה הטובה, אלא באחרית ימיו.

אם אתה חושב כמוני שהקטע הזה יכול להפוך לסיפור יפה ומרומם, עבוד עליו לאט ובסבלנות, לאורך כמה חודשים טיפין טיפין, בהתייחסות לכל פרט ולהכל ככלל, בתיקון של סימני פיסוק על הדרך כך שיכבדו את הסיפור אף יותר, לקרוא הרבה ש"י עגנון ודומיו, ולעשות נחת רוח לבורא.
כ"ב סיון ה´תשס"ט  
כ´ כסליו ה´תש"ע  
אני קוראת את זה בפעם המיליון,ובכל פעם מחדש אני מוקסמת..
בזכותך התפילה שלי נראית אחרת!
תודה רבה
יובל
 
כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד