בנושא
בכרם
חדשות
 
חושה שלח משיח / הגיבושוניוז
בביכורים מאז ט"ז אלול ה´תשס"ו

בס"ד, תאריך עברי בלבד!

חושה/ אלעד.

 

חצות בשעון הזהב המוכסף,

רוח קלילה מנגנת בכינור שבעה,

שופר גדול מריע, מקבץ נדחים, פזורי פאות.

עִתה!

מקדש, משיח, טוב, אור, תורה, קדושה, פרה, טהרה, קרבנות, כהנים, שירה, זמרה, לויים, מעלות, קפאו תהומות, ניקנור, וכינור, שעבוד מלכויות, מלך ישראל חי וקיים. סנהדרין של 70, גזית, לחם, פנים, כרובים, קרובים, אהרן, ארון ומשה, כיור+כינור, מים, מים, זכים, מקוויים, מטהרים, ואורה זו תורה, של שמחה, אמת ושלום.

לכל העמים יהיה בית תפילה, כל הרבע'ס באיחוד אחד=אהבה, ועמ"י-כולם צדיקים! 2 שבתות מזמן כבר שומרים, לכולם י"ש חלק בעולם הזה-הבא, שירה וזמרה, ניגוני חצירות, עומק תורה, וסודות פנימיות, ר' עקיבא והבוגרנין שומרי הגנות והפרדסים, ומשה רבינו בא עם השה, אברהם החסיד, יצחק הגיבור ויעקב המפואר באמת ישראל, מובן אז הכל שואה, גלויות, רוע וחושך, ירידות עליות, של רכבת הרים, חילוניות, שאלות, כפרנים, גירוש, עקירה, תאוות יצרים, גירושין-גירושים, ד' הוא המלך! חצוצרות מריעים, אין אז סמים, לא סיגר אלימות, אך טוב וחסד כל ימי חיי, שַׁבְתי ושִׁבְתי רק בבית ה' לאורך ימים, כל חיי! לעולמים!

לא עוד מחסור, רִיק, שממון. חסל מלחמות, עמלק, ערב-רב, עממים, אין שום קליפות, הכל מתוקן, תפוחי כסף במשכיות זהב הארץ ההיא, הכל כה ברור בהיר נהיר וגם טוב. קר' תודה יישאר, והשאר יתבטלו, פורים חנוכה, קומי אורי! שיר, שיר דברי, ראו אפסי ארץ, ישועת שם ה', נקרא עליך, תפילילילילין, הו גאולה.

קושי? ח"ו! אין קללות, מיצרים, הסתרים צרים, היציאה נראית מפה כה קטנה ופשוטה.

בריאה אצילות, יצירה עשיה, רננות, +10 ספירות אי"ע-אבות, נצח הוד והדר, ושאר היסודות של יוסף, הצדיק, שחיטת היצה"ר על ראשי ההרים, משום צובע חייב השוחט, משם סוף סוף, מציץ דודי מן החרכים, צדיקים בוכים יחד עם רשעים, הקטנים עם הגדולים, שערה ומחול, לויתן כה טעים, כמעט החריב העולם, הבר יוכני הזה, אין פינות שוליים, מעגל 1 גדול, גם סוד המספרים ברור פה לכל, והאותיות- כמובן, ריש מילין. עוד לא למדתי די, ואינו דומה חלק עוגה גדול (של 'עובד אלהים לאשר' (101)) לחלקו הדלוח של ש'לא עבדו'. כסוס, בעמידה, אם תהא השינה, לינה, בעמק, קרני עשתרות, ונחת שלום, עטרות ועצים, פרי עץ ועץ פרי, זרזור הצפיף, ילדים צדיקים שוחקים ברחובות, אז ימלא, ולשוננו רינה, ארץ ישראל, ישראל!, שלימה, מינים, שבעה, ארבעה, בנים, חינוכים, על פי דרכם, כולם נכנעים, כופפים ומודים לעם שבעזות, כלבית בחיות, המליך ללא חת את מלכי המלכים, ברוך הוא, וכל שתויקו יתורצו בקלות, פנחס, פנחס, קנאות, עזות! מידת האמת, נדיבות רחמים, כל מידה מדודה, מאוזנת בנעימים, הכל מיושב שב והושב, נו כבר אמרנו, חג"ת נהי"ם, רצון, שמחה, כיבוד אב-אם-הורים, יחודא עלאה תתאה, אתערותא, מאירה, אספקלריא, בבר הם עיילי, שמחה וששון, תפילה ותורה, שבקוך פרוונקא, שלום ישראל, רב יוסף ועקבתא, כופיתא, בבלאי חשוכי, ירושלמי- מציון תצא, ר' זירא, קטינא, חריך שקי, יתיב, אפומא, ש' תעניות, קמייתא אמציעתא בתרייתא.

אנאלי! אנה? הנחה והסבר

לא ישא, לא תשא, גוי אל גוי, שמע שווא, לא תשנא, שור, זאב עם כבש, יגורו יחדיו, לא מלחמות, 70 האומות ופר האחד, יין, סוד, בדיחא דעתיה- חד, 13 כוכביא, מידיא, שבטיא מן סמבטיון, וצלוחית המן, המן העץ, שושן הבירה שבבית המקדש, חותם, חותמו, ברית קודש, אמת הקב"ה, פתקא, שועל ואריה קודשים, אלול- לדודי, קידוש חודשים, חידוד חידושים, שבעל פה שבכתב תורותי, ורננו כל שוכני עפר, צדיקיא מסטרא דההיא דאתמר בה, אתון דיליה, שכולו שבת, שכלל היכליה בגווה, ניצוצות הנתזין, על רגלי, פרתו, פרתי, נשברה רגלה, גבעוצ עולם, העלם נעלם, מנצפ"ך של צופים, ויסדום, אלפעל בננהי, חרוב, ורשב"י, בדים, פרוכות, כפורת, מזבח כפרה, שוב- קדושה אמונה שמחה והרבה טהרה. לשון הקדושה, עשרת אמרות הדברות, כסף צרוף, בריאת העולם, מזוקק שבעתיים, כש"ב קשוב, שור פר ושה, ניגון לא קשה. אש תקד, אש תמיד, אשבורן, חיבור, מאור האש, אור עולם, הגנוז, צדיק גמור, בלי משחקי שעה, וטובך הנצור, יסודות הררי קודש מרחם משחר. גלגולים מגלים גלות הגיל בגילה, גל עיני, גל דרכך, ובטח עליו, בטח, יעשה והוציא כאור, אור צדקך, כצהרים, דום, ויתחולל, ידום דם אהרן.

איזון, איזון, בריא נכון וכשר, כוחות שבאדם, עקירה הנחה, 2 כוחות באחד, נפשית א-להית, אגוזים, מים, שמן מזוקן, על פי מידותיו, ומדו בד.

אז אנאלי! נו, אנא י-ה-ו-ה, א-להים, י"ה- ו"ה, 11, קללות, זכרה והנחם, פתח לנו את שער הרחמים, ותכנס לבניך, בתפארת מפואר, לתפילותינו, חדש אדמה, גאלנו גואלנו פדנו מהרשעה, הזלה, הרקובה, עטרנו, אזרנו, עזרנו, חזקנו, בעז, עזות דקדושה, מלאת ענווה, ללא גאווה התנשאות, אש זרה, אש תקד, הכנעה המתקה, הבדלה, הקרנה, כפיה, חוויה, השפעה, ערבות, עריבות, מעריב ערבים, רע לא רע, חסל סידור פסח- דילוג מצתי, פשוט, פת במלח? תאכל! הארץ? תישן, חירות מרצון שקר כפיה כפויה חברתית, כיפור כפורים, סוכה הימנותא, המנונא, נון, ובנו, צילא מצילה לצל יומם, חופה וסוכה, זכרונות, שלמה, נדרים ש"ס X 3 , משנה וגמרא, וזוהי, זוהי רק ההתחלה... אור בית השואבה מספק לברירה, חסידים מרקדים, מחלקים נבואה אבוקית, קידוש החודש, יום הכפורים שבחשבוני, וראש השנה, אחד ויחיד, ללא טעויות שליחים, אבוקות מאור, ומהמינהין, שנה בלי שינה, ר' זירא, איי ורבא, אושפיזין, אושפיזכנין, לא צר, במשכא פליגי, וחדרי חדריו, ה,רב כהנא, קרליבך והראי"ה, הרצי"ה וגם הנה- סבא וסבתא, סבתכא ורעמה, נ נח נחמ נחמן מאומן-ישראל, עוד הרבי חי, בפנים בתוך הלב עודני, יעקב לא מת, הרב שך הגר"א, נשמע בארצנו, עם החפץץ החיים, מתנגדים עם הבעש"ט, כרכרות וסוסים, ספורי צדיקים, שפע שוק זול, זבת וחלב, עיני האריה הרעות ושועל שהצחיק יושבו במקומם, טללי אורות, חוזרים בתשובה, סליחה ומחילה, לבן משני, שמע ה' תפילה לעני ופתח שערים, ארובות השמים, טונות קדשוה, דלעילא, גשמי ברכה,

אנחנו נחכה על אף שמהמה וננסה לזכות לאחישנה במהרה, המליכו את המלך האמיתי על דבר, קטון וגדול בעיר ובכפר, אל תתביישו, עזוז ונורא, רצו והלכו, על אחד ההרים, אד תלולה, מן הארץ, ויש עוד ועוד מהרה יבנה.

אמן נצח סלה ועד.

 © כל הזכויות ליצירה שמורות להגיבושוניוז
חתום מנוי על היוצר       עשה /בטל מנוי
שלח לחבר   הדפס יצירה   שמור
הוסף לרשימת היצירות שאהבתי


שלח מסר ליוצר דרג יצירה הוספת תגובה
 
 
ל´ תשרי ה´תשס"ז  
מהמם. אלעד- ממש מאמר הדור! חזק ואמץ.
ל´ תשרי ה´תשס"ז  
מטריף.

כמה קבלה הכנסת שם, שתהיה בריא.

אמנם לא הייתי מסוגל לקרוא את הכל, אבל מה שתפסתי היה טוב מאוד.
איזה אסוציאציות יש לך...
בסוף עוד מישהו יעשה מזה ראפ ר"ל...
י"ג חשון ה´תשע"א  
...אהוב שלי .... שימחת אותי לרגעים באמת. ועשית לי את היום ....פשוט שמחה ! כמה אחדות מראה כמה חשובה האחדות..כמה שמחה עדיפה על ביקורת...איך הצחוק טוב...לוקח אותך כמה רגעים לתקווה ושלווה בחיים המוטרפים הללו ... אמן ..אמן ואמן... עם אנשים כמוך הנני סומך ובטוח שעוד לא תאחר הגאולה .
ח´ ניסן ה´תשע"ד  
איזה קטע, ציפיתי לתגובות מסוג שונה, כלומר שלילי... תודה, מחזק
 
כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד