התגובות האחרונות שהגבתי
 
 
 
י"ג סיון ה´תשע"ט
יקירי משושי והדרי מתוק מנופת צופים ערב מיערת דבשים כובש לרוחות עמלים מאיר כדורות קדומים ישר כח לתומך דלים מיוון מצולים
י"ב אדר א´ ה´תשע"ט
לכפית קסמים אשר נאים ויאים דרככים בראשית דברים ותחילת אמרים אקדים להודות ולהוקיר על עיין טובה ולב שמח שבכם ובעל גמולים נאמן לשלם שכרכם ובאשר לקושי עילעולו וקריאתו ידעתי גם ידעתי כי מקורותיו משודדים מתלמוד זוהר ופוסקים ובירצות חסדי אלוקים חיים עוד חזון למועד כי תלמידי שומעי ליקחנו בדלותנו מעבדים לו ולשאר בשרו הנטועים בכרמי הדל כרום ערככם הרם המצפה וניכסף לאושרכם שימחתכם ואושרכם בכל העיתים המך בערכו
י"ב כסליו ה´תשע"ט
ללא נושא / בתגובה לגחלת
המבכה לשבר בת עמו
י"ב כסליו ה´תשע"ט
ללא נושא / בתגובה לגחלת
אני ביתו של המך בערכו נרו ובלשון נא ניתבקשתי על ידו לחרוט לכבודך והדרך בהאי לישנא לדגולה מסורה ואצולה מרים ג שלום רב וכל טוב סלה חזיתי את תגובתך לשירי ערבה הנטוע בכרמי הדל ברצות אלוקים נמחק הוא לי ובהיות ששבר בת עמי נישתרג על צאוורי ועולו על כתפיי איחרתי להקרת טובתי עד עתה אכן זיכוך וטוהר נפשך שחש כי שירי זה כלשונך הינו ממקורות יהודיים אכן צדקת משך כתיבתו נישתרעה למעלה משלושים שנים והוא בלול ומשודד מן התלמוד מן הפוסקים אשר מיפהם אנו חיים וכן מאור שיבעת הימים מרנא ורבנא הבעל שם טוב נע ומכל תלמידיו הקדושים אשר החיו נפשות זעוקים כולם זללהה יש בו מן הזוהר הקדוש ומשאגת הארי במיסתרים הוא האריזל ועוד ועוד וכו ובאשר להנאתך כי לא פיסקתי לו גם רוחי הדלה בכך מהלכת אם כי לא לכולם ערבה דרך זו וענוותך תרבני ועתה להקיר ולהוקיר טובתך וכלשונו הזהובה למרן ראש הגולה מורנו הרב יחזקאל לוינשטיין נע האדם אומר לחברו מילים והקבה נאמן לשלם שכרו ועל מילותייך אעתיר ואצעק כי בעל הגמולים ישלם שכרך ושכר בני ביתך הסמוכים לשולחנך בבריאות נחת שלווה פרנסה ושמחה טרם תיקראו ובכל העיתים תהי תפילתכם והגיון ליבכם נענים ישרה חפצו ונועמו במעשה ידיכם ובכל אשר תיפנו תשכילו ותצליחו ותיזכו ליגאל ולהיפדות מכל אשר ליבכם ירא ומיצטער מימנו אמן נצח סלה ועד ובאמת כי היה חפצי לימשוך יתרה מיזו בקולמוסי אך מה שהחשק חושק הזמן עושק ובירצות אלוקיים חיים עוד חזון למועד לזאת ויותר מזאת כרום ערכך הרם המצפה וניכסף לאושרך והצלחתך בכל העיתים המך בערכו וברום שיפלותו המודה לשעבר וצועק לעתיד המכה לשבר בת שמו
כ"ח שבט ה´תשע"ח
לידידי איזי ורב חביבי מאורי משושי והדרי אשר ידיו כנישרי שמיים לגיאול נפשות מיוסרות הצדיק החשוב הרב רונן נרו שלום וכל טוב סלה כתפילותייך החרשיות ודימעת נפשך הזעוקה כן תבותייך החרוטות מיערת דבש ערבות ומתוקות יהי רצון שחפצו ונועמו ישרה במעשה ידיכם בנחת שלווה שימחה ובכל מילי דמיטב הדבוק באהבתך אהבת עולמים המצפה וניכסף לאושרכם בכל העיתים ומישתוקק לישמוע קול תפילותייך כרום ערכך הרם פו שערי לימוד הדום לקדושתך המך בערכו וברום שיפלותו
כ"ח שבט ה´תשע"ח
תיבות מאירים אותיות מחכימים חדרי בטן בעמקים אדירים חודרים מיערות דבש מתוקים לחיכי ניכספים ערבים לעומתם אתעלס בהם באהבים עם נשמה חצובה מיגנזי מרומים להם ישוקו שיפתי משתוקקים ומה לשפל כמותי ליגמור בהם הילולים הכותב וחותם המתאבק בהדום עיזוזכם המצפה ומעתיר לכל עיתי אושרכם שימחותכים ואושריכם לכם ולכל ביני ביתכים בכל העיתים לזה ויותר מזה הצועק לשבר בת עמו המך בערכו וברום שיפלותו
 
כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד