התגובות האחרונות שהגבתי
 
 
 
כ"ח שבט ה´תשע"ח
לידידי איזי ורב חביבי מאורי משושי והדרי אשר ידיו כנישרי שמיים לגיאול נפשות מיוסרות הצדיק החשוב הרב רונן נרו שלום וכל טוב סלה כתפילותייך החרשיות ודימעת נפשך הזעוקה כן תבותייך החרוטות מיערת דבש ערבות ומתוקות יהי רצון שחפצו ונועמו ישרה במעשה ידיכם בנחת שלווה שימחה ובכל מילי דמיטב הדבוק באהבתך אהבת עולמים המצפה וניכסף לאושרכם בכל העיתים ומישתוקק לישמוע קול תפילותייך כרום ערכך הרם פו שערי לימוד הדום לקדושתך המך בערכו וברום שיפלותו
כ"ח שבט ה´תשע"ח
תיבות מאירים אותיות מחכימים חדרי בטן בעמקים אדירים חודרים מיערות דבש מתוקים לחיכי ניכספים ערבים לעומתם אתעלס בהם באהבים עם נשמה חצובה מיגנזי מרומים להם ישוקו שיפתי משתוקקים ומה לשפל כמותי ליגמור בהם הילולים הכותב וחותם המתאבק בהדום עיזוזכם המצפה ומעתיר לכל עיתי אושרכם שימחותכים ואושריכם לכם ולכל ביני ביתכים בכל העיתים לזה ויותר מזה הצועק לשבר בת עמו המך בערכו וברום שיפלותו
 
כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד