סגור חלון
שלח להדפסה
חזרה לישיבה- 2 צדדים למטבע / יהושע.א

ט אייר תש"פ

שוב חוזר הניגון,

אחרי הצורך בגיוון.

יבואו הלומדים אל הספסלים,

להשלים מחסור בדיבוק חברים.

להרבות הקניינים, שמונה וארבעים,

שלא יאבדו אחרי כמה זמנים, ובין זמנים.

יבואו נטהרים ויעסקו בחטים,

למען ימלאו כריסם, ש"ס ופוסקים.

תלמיד לפני הרב, מביט עמוקות בעיניו,

לא ישווה גם למי שהסתגר ימים בחדריו.

בנצח יחזרו לעסוק בעמל ויסודיות,

עד אשר הוא והיא יהיו יחד בהתאחדות.

וממרחק שתיים, שהם ארבע אמות,

יוכלו המחדדים לאהוב בסוף המלחמות.

ומה'כתר' שנכפה, יבואו לאלה שנרצה,

תורה שבכתב ותורה שבעל פה.

ולמי שלא מצא עוד את עצמו,

גם כשאומרים לו שזה כל עולמו,

ידע שבשום יום הוא אינו לבדו.

למי שמרגיש שהתורה סוגרת יותר מסגר,

ועל כל תשובה, חוזר בשאלה 'אולי יש מעבר',

ידע שאחרי לילה של תהיות, אם ירצה, יגיע בוקר.

ולמי שלעומת אחרים, לא חיכה,

גם כשבסביבתו אומרים שעוד לא טעם טיפה,

ידע שיש חכמים מעל מבוך הגינה.

ומי שנבוך ונמנע מלשאול,

קשה הדבר כירידה לשאול,

ימהר ימצא אדם איתו ירגיש במחול,

שאינו למטה ולא למעלה,

למען לא תישמט מתחת רגליו, הקרקע.

ואז יקום משנתו,

כשיראה שלא קשה עליו משנתו,

ויודה לזה שהסביר לו פנים,

שעזר לו לשוב ולגלות בתוכו החיים.

 


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©