סגור חלון
שלח להדפסה
נשלוח ביד הרצים / קולמוסה של בתיה

כ"ד אדר תש"פ

ומלאכת הנאתם 

הייתה דיים,

ועבודת יוצרם 

נעקרה מילבם,

בפעמי אורחם 

מעדה רגלם,

במנת חלקם 

קצרה ידם

עלי שדותם 

כבתה עינם,

עצלים באור 

שלהבת יהלם,

בדבר אלוקים חיים

ארכובות רצים בהולים,

איגרות חרוטים נישלחים

עורו והקיצו נרדמים,

טרם יתמו עיתים קצובים.


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©