סגור חלון
שלח להדפסה
כתר מלכות / קולמוסה של בתיה

י"ט אדר תש"פ

בקצירת אמרים אחרוט הרהורים , כי בגובהי שחקים עצמו מקטרגים .
ולארץ מגיחים אך הניבחרים, אותם הנידמים למתכונת כתרים.
וללמד הנצו רימונים לקרוא בשם אלוקים חיים.
וחדלי חלד אישים, יעסקו בטפלים , ויזנחו לעיקרים, אמתי ינוח כתר מלך מלכים בראש בנים אצולים?! לזנוח הטיבולים בשמן נסכים ,ושיעבוד חדרים עד שילהי העיתים , ותחת כיסא כבודים יושבים עמלים ויראים, עטורי כתרים, זהורים עת היו מהלכים ויגעים, כסוסים רוקעים על סלעים רטושים.


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©