סגור חלון
שלח להדפסה
משלוח מנות לכותבי השירה / גמד ענק 15

י אדר תש"פ


ברוך המלמד ידי לכתב
ואצבעותי ליצירה

אנא למדני
איך השירה הבוקעת בי

היא כלי הבורא
ארץ ושמים חדשות
בתוכי


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©