סגור חלון
שלח להדפסה
עץ חרוב / מרים ג

ה אדר תש"פ

עץ חרוב גדל
באמצע הרחוב
כבחור המחכה
למול בית אהובתו

עליו משיר כל יום
(ברוחב לב) על גג ביתה
כאומר בקול בטוח
בוחר אני רק בה


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©