סגור חלון
שלח להדפסה
אביב גדג´ / מרים ג

ח חשון תש"פ

ציור מהתבוננות. מודעת שזה לא מאוד דומה, אבל לפחות זה מזכיר אותו.


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©