סגור חלון
שלח להדפסה
מהלך בדרך / יודל´ה

ב אב תשע"ט


חושך סוף חודש
אף הלבנה בחיסרון.
הטרמפ הוריד אותי
שנינו לא ידענו היכן

הרגליים מובילות
שוב , להלך בדרך
יחידי
מסע געגוע
גוף גולה ממקומו


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©