סגור חלון
שלח להדפסה
דואר רשום / יודל´ה

י"ג תמוז תשע"ט

הודעה על חזרת חבילה,

הנמען סירב לקבל

השולח מתבקש לגשת

לקחת לב שלו

בחזרה


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©