סגור חלון
שלח להדפסה
פינת המקלחת / שזיפי

ו תמוז תשע"ט

אלוקים בפינת המקלחת
והלב בפינת העולם
ילדים רעים נשלחים לפינה
למצוא מוסר זוויות.
ואבא שמשרטט זוויות חדות בינו לבין בניו
לא יודע שחיבוק הוא דבר עגול.
תפילה היא עיגול שחובק עולם ואדם
כי מפינה תצא תפילה 
ומבני בניו של המן תצא תורה מבני ברק .

הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©