סגור חלון
שלח להדפסה
להגיע לגן ההתגשמות / בן אבי

כ"ב סיון תשע"ט

בתוך הלילה שלי


מסתתרים כוכבים שלך

ומהם נובע עולם גדול

בלילה שלי

את מתערסלת בתוך הפרח שלי

ואני הולך בשקטכי חלומך ער ואת ישנהבחלום חוצים אנו את שני שערי הבקשה

ועומדים בגן התגשמות אחד


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©