סגור חלון
שלח להדפסה
על לבבך / יודל´ה

ל תשרי תשע"ט

מדפי הספרים עמוסים 
מרכישות בקשה 
למילוי חסרון.
חומות חום זהב
משקיפים בשתיקה מאובקת. 
כבר שנים 
הדברים על 
הלב 
(תורות, תפילות, ניגונים, ודיבורים )
נערמים בצורה מסודרת
מייחלים שיבקע

הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©