סגור חלון
שלח להדפסה
בחרבי ובקשתי / יהודב

כ"ח תשרי תשע"ט

 

ובשישית אל החוץ, אל החשך, אפלולית לילה תוך

ריקוד מה, מתון-מתון. קדמה מזרחה על יד

המוקד להשקיף אליך, לִצפות, לְצפות, לבקש, לפלל. במעגל-

ידיים סבּונו רחמנא

זכותא דיוסף צדיקא אדכר לן

אדכר רחמנא ברה כחמה

זכרה המרחם חבוקה ודבוקה. בחשך נצצו

בגדי החג הלבנים בחשך בהקו

ספרי התורה העטופים לבן, המחובקים ככ אהבה, ועצב בורות

ותהום רבה, ובכי חנוק אין מים בשכם אחד בין כתפי גריזים ועיבל. ואני נתתי לך


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©