סגור חלון
שלח להדפסה
בערבובי-ה / באר מור

כ"ג תשרי תשע"ט

אני עג במעגלי הפ"ה

המוצרת כחוד דק טרם שבירה

רגע קט

ואתקע בעצמי כהתגוששות חרבות צור ב-

סערה יותזו להבות דרקוניים

של אש של דם של אמונה של ניבול פה של מטיח דברים

בערבובי-ה


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©