סגור חלון
שלח להדפסה
אם הקפה יהיה בית / cloudy

כ"ט אלול תשע"ח

א. לחצים ופחדים וכל העוילם הזה
פוקד את ליבי כמו גוש בגרון,
ואין לי לא ראש השנה ולא חגים.
לא שמחה ולא שלווה.
לא חברה ולא אוהבים.
לא קפה ולא ארוחת בוקר.
ואינדיבודואיסמוס מקפץ בתוכי משווע ליד מלטפת
ולעולם לא ארצה עוד סיפוק לרגעים,
שמחה מן החוץ, דמיוני אהבה ממסכים.
עד הפעם הבאה שידלג נרקסיזם בי
וכל העולם הזה יהיה כמהמורה לא נעברת
ופחד ימלא את כל האוויר שסביבי.
עוד ריצוי ושיסוי ומה
מה. יהיה. עלי. עד. שתבואי.
ב. יש בכלל שתבוא לפני?
לפני מלך בשר ודם,
שולט במחשב ובדם,
וכל גופו מורד בו ומתמלא שדונים ונומים.
מי יכולה לבוא לפני שלא כדת?
ולאהוב את שלא מגיע לו דבר,
אולי כבר נגרטה נשמתי ממאגרים של מעלה.
ג. דע בני אהובי דע מה שאפשר להאמר ולהרגש
מה שאי אפשר להיוודע אליו בעין פקוחה.
שבכל הלילות אני מתגעגע ולא מוצא.
שבכל הלילות אני מוצא שקרים והזיות.
ובכל בוקר אני קם לפניך,
ומלא חרטות כרימון.

הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©