סגור חלון
שלח להדפסה
בך יחסו / יודל´ה

כ"ח סיון תשע"ח

נסיעות חינם

משכחות ממני, 

תפילות עומדי צמתים

פחד לילות שהייתי,

משליך 

עצמי שוב בדרכים מדממות .

לוחש תהילים 

באימה, ממשיך לנסוע.


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©