סגור חלון
שלח להדפסה
שליח של עם / החוליה

ח סיון תשע"ח

לקראת בין ערביים

חוזר לו חייל

עימו בליבו עמו


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©