סגור חלון
שלח להדפסה
אין שמחה כאשליית הספק / kamera

י"ז כסליו תשע"ח

אז אולי אני לא מבינה רמזים
ואולי אני לא רוצה לדעת
אין שמחה כאשליית הספק
איי הספק
החוט הדק בין אור לחושך גמור
הכל הפוך על הפוך
ההבדל השקוף בין מותר לאסור
בין חופש לחוסר שליטה
איי הספק המתוק
איי המחיר היקר


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©