סגור חלון
שלח להדפסה
סקרנות / מרים ג

כ"ג חשון תשע"ח

הציור כעיקרון צבעוני אבל ערכתי לשחור לבן. את רובו ציירתי עם עטים וקצת עם טוש פרומרקר חצי מקולקל..


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©