סגור חלון
שלח להדפסה
לא רוצה פוליטיקה / אור תמידי

י"ז שבט תשע"ז


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©