סגור חלון
שלח להדפסה
דרך שכם / סתמרוח

ל חשון תשע"ו


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©