סגור חלון
שלח להדפסה
באור הלבנה / אביה לב

כ"ג אב תשע"ד

שמן על בד

60X40


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©