סגור חלון
שלח להדפסה
אחותי / joco1

י אדר א´ תשע"א


תמו ימי התום
הם תמו עד למתום,
וגדלתי והייתי לאיש
בעתותי גם נזרק חריש 
וקמטי חרצו חרצובות 
בעומקם של מחשבות.
התהלכתי בארצות השקט
בין ספסל לפינה מאובקת
בין פרחים מתפרצים, כזית
העומד ומשקיף על בית
ובקומי אף השלתי דמעה
כי ידעתי עלמה ועל מה. 
ובלוח מתכת ליבי
וחרוט על משכן כאבי
כתוב: כאן תהה קבורתי,
אחותי.

הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©