סגור חלון
שלח להדפסה
שמש / בן אבי

ה אדר א´ תשע"א

ריסקתי את השמש
ומרסיסיה ניבט הלילה

אז נרדמתי ועם 
עת השכמה שכווי 
זחל בדמי והעירני  

אבל לא היתה שמש
כי ריסקתיה בעצמי
אז יצאתי לאסוף את
שבריה

החלטה יצאה מליבי
אלהיט שמש חדשה
אעטר אותה באביב
ובשושני אהבההודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©