סגור חלון
שלח להדפסה
השגה / אשם

ל תשרי תשע"א

יש ואלך, צועד לאטי
אל מקום אשר שם
אקבל קצת חכמה. 
יש וארוץ, או אקפוץ, או אעוף
למקומות רחוקים בם אזכה בתהילה
בהוד, בתפארת, עדינות ושמחה.
אך יש לפעמים שאעצור במקום
אביט למעלה, ואקבל-
אותך

הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©