סגור חלון
שלח להדפסה
רצון פשוט / יוסי בלו

י ניסן תש"ע


לחיות חיים שלמים

לזה אני מייחל

להקים משפחה, אישה וילדים

לשוב אל האל

להחכים מן הצדיקים

ולהתעשר  מי פילל

להיות גבר שבגברים

ואל לי להיכשל

לבחור את הסביבה

ולהנחיל הטוב תמיד

לקבל אהבה ולמוסרה

ליישר הדרך לתכלית

ללמוד מן התורה

עבר הווה עתיד

 

הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©