סגור חלון
שלח להדפסה
עניי עירך / 10 אצבעות לדוד

ד אדר תש"ע

שנורר בהילולת הבבא סאלי בנתיבות.

הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©