סגור חלון
שלח להדפסה
(מעשה המרכבה) / יוסי בלו

א ניסן תשס"ט

גוף יאה, חזק וטהור

חשוב להוות כלי של אור

גם גלגולי הגלגלים1

אשר הינם מחזוריים

הם כנפש

(כבד)

גם הסוסים2, כחמ-ה

אשר הינם מוכרים

הם כרוח

(לב)

גם העגלון3, כקר-ה

אחראי על הנסיעה

הוא כנשמה

(מוח)

אך הנוסע, שלעתים נסתר ומתעתע

מלך, הבוחר את יעד4 הדרך

הם כחיה ויחידה

(אורות מקיפים)

מה שנקרא:

פשט ורמיזה

על ה-נהג-ה:

(מעשה המרכבה)5

_______________

1. כמו שגלגול הגלגל הוא מחזורי, כך גם מחזור הדם המתנקה בכבד הוא הנפש בה יש הרגלים מחזוריים טובים יותר ואף פחות. כאמור הדרגה הנמוכה ביותר של הנשמה זו הנפש. כמו שהכי קשה בהתחלה לגלגל את הגלגל כך תחילת כל מחזור להרגל, שהנך רוצה לעבוד עליו, יהיה קשה בהתחלה אך לאחר כל מחזור, ההרגל החדש יהפוך לטבע שני והוא זה שישלוט.

2. הסוסים הם הכוח המושך את כל המרכבה, הוא כוח חזק ביותר שאם הוא לא נשלט ומנווט על ידי העגלון גם אם יש יעד אף נוסע לא ירצה לנסוע במרכבה. כי לא ניתן לבטוח שהמרכבה תגיע אל היעד.

הסוסים הם רוח האדם אשר בלב, בו יש יצר טוב ויצר רע, רוח שטות יכולה לגרום לקיצוניות של תאוות יצר הרע  רצון עצמי). אז הכוח המדמה יוצר מציאות של אשליה, על כן יש לשלוט על הרגש החם, לעבוד על הלב, באמצעות הכרת העגלון את סוסיו, בכל לבבך.

3. העגלון הוא האחראי על כל המרכבה, דואג לנחת הנוסע מפני מהמורות, מנווט את הסוסים אל היעד, דואג לגלגלים ואף לגוף המרכבה. כך היא הנשמה במח, חלק אלוקי ממעל שתמיד היא טהורה ולעולם אינה מתלכלכת, השכל הקר, חייב להנהיג את הרוח והנפש במידות טובות שישנו את אופיו של האדם אם ברוחו ואם בנפשו ואף לגופו, כך התורה ספר ההוראות הוא המתכון להצלחה לקרב את הנשמה לצורה ועם קיום מצוות מלשון צוותא, חיבור בין הנוסע שמחפש לו "דירה בתחתונים", נוסע המחפש לו מרכבה שהוא זה הקובע את היעד, שהוא תיקון המרכבה בעולם הזה בכדי להגיע לעולם הבא.

4. הנוסע הוא כדימוי לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אשר נמצא בכל העולמות ואף במרכבה. המלך יכול להעלים עצמו במרכבה ולנסות את העגלון בדרכו עד ההגעה ליעד במועד שייעד לו המלך.

5. רכיבי המרכבה:

א. גוף המרכבה      גוף האדם

ב. גלגלים    ה      נפש (כבד)

ג. סוסים      נ      רוח (לב)

ד. עגלון      ש      נשמה (מח)

ה. נוסע      מ      חיה (אורות מקיפים)

ו. יעד        ה      יחידה (אורות מקיפים)


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©