סגור חלון
שלח להדפסה
עבודת שורשים / איש מילים

כ"א תמוז תשס"ח


על מה אתה
אבל? הם אומרים לי,
עיניהם עורגות למדינות במערב
הים. אבל אני,
איש יבשה.
עיניי מפלחות את האדמה,
חוזרות בשכבותיה אלפיים שנה
ועוד אלף, עוקבות אחר שורשיי
ושורשיהם, האחוזים שם יחדיו.
ואיני יודע לומר כיצד
נפער,
כאן למעלה,
הים בין אבלי ובינם.


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©