סגור חלון
שלח להדפסה
כאן טרבלינקה# / פוליטונלה

ט"ו אייר תשס"ח


מילים ולחן: אני
קולות ועיבוד מוסיקלי: אני


כאן טרבלינקה

הירוק לא מכסה

דם  אדם  אדום

והריק מלא-הומה

בנשמות הטהורים.

 

מסילות כוכבי מרום

מעידות:

כאן מסילות השחור

והפרח לא מסתיר

את דם המכבים.

 

בת קול קוראת:

כאן טרבלינקה!


שמי תכלת זוהרים כתום

טרבלינקה!


האויר, כמו אד עשן

כעד אומר:

כאן טרבלינקה! 
_____________________________________________________
הקטע נכתב והולחן בהשראת מחנה ההשמדה טרבלינקה.
תודה לה' יתברך!

הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©