סגור חלון
שלח להדפסה
היגלה נא / בחיפוש...

ז תשרי תשס"ז

ב"ה

מתוך ידיד נפש.


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©