סגור חלון
שלח להדפסה
שיר עונות השנה - הסתיו / joco1

י"ב סיון תשס"ה

אנשים הם כמו עונות שנה

כעלי שלכת תתפזר נפשם

אהבתם יסתירו כאת שמש עננה

שמש חיזקתם אך רוח התישם

 

בלבם הרגש מתעורר לאט

קומתם תמירה היא כחצב

גאוותם כנחליאלי ההולך בלאט

בתוכם גם שמש, שמש משמשים יחדיו

 

אין פה שמש, אין גם רוח סערה

רק לב כבד ושחור ענן

כפטרייה אחרי טיפה, רוחם התעוררה

אך לבם יבש , תוכם אכזב

 

מה לובשים הם, מתכסים ענן

עוד חם עד רדת שמש

אך בלילה עת רוחם צונן

קצת קר בם גם הרגש


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©