כיפה שלי

חוטר גזע

איך בין אַן אינגאַנצן פשוטער ייד פון עיה״ק ירושלים ת״ו, וואָס וויל טאָן זיין טייל כדי צו ברענגן די גאולה שלימה אין אונדזערער צייט ממש. און איך גלויב אז דערצו דאַרף איך העלפן אַנדערע יידן צו זען, ווי גוט איז דער קב״ה, אַז אַלץ וואָס ער טוט איז באַשטימט טאַקע נאָר פאַר אונדזער וואויל. און דאָס אין אמתן צו פאַרשטיין, איז אַ זייער גרויסער טריט פאָרווערטס אויפן וועג וואָס פירט צו ירושלים הבנויה און צו תיקון עולם במלכות ש־די בב״א.
הרשמה/התחברות
כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד