שער הפרחים
שבעה שערים לירושלים
י´ סיון ה´תשס"ו

נעמי
סבת וסיבת המלך המשיח
ה´ סיון ה´תשס"ו

"במראה אדבר בו"
הצילה מכלב יחידתי
כ"ז אייר ה´תשס"ו

יצאתי לעיר
כן עדיין יש מה לראות בעיר
כ"ה אייר ה´תשס"ו

כשאני רעב לאהבת אדם
עיני היוקדות משוטטות בארבע רוחות
כ´ אייר ה´תשס"ו

בבית המלאכה של המילים
בבית החרושת של המשפטים,הנצח מתחדד בחודים של עיפרון
ט"ז אייר ה´תשס"ו

כשהטלית מנגנת
כשהטלית מנגנת אפשר וצריך לראות גם הטוב
י"ד אייר ה´תשס"ו

ה ה ה משפט
משפט הגאולה
כ"ז ניסן ה´תשס"ו

מגן דוד
מגן דוד הוא כוכב זוהר , של קודקוד עליון וקודקוד תחתון
י"ט ניסן ה´תשס"ו

יה- גד- -ה
יש לנו אב

והוא איננו זקן

וילד לו, תפנוקים

י"ב ניסן ה´תשס"ו

והאמת היא הערפל
"ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים"
ו´ ניסן ה´תשס"ו

בת הקול הבוכיה
להרבות אך אהבת אחים
ד´ ניסן ה´תשס"ו

הרב
בימים שרבנים

הפכו רברבנים נבובים

ב´ ניסן ה´תשס"ו

ירושלים של חג
ביום של אחרי... אגדה מעודדת על ירושלים.
כ"ט אדר ה´תשס"ו

להתניע זנב ולצאת למרחב
שיחה לאליהו
כ"ג אדר ה´תשס"ו

מדרשיר:הגן האבוד והלוחות השבורים
גורשנו מהחומר ורחקנו מהאור והרוח
כ´ אדר ה´תשס"ו

בואכה ירושלים
אמפי הנצח של ירושלים
י"ג אדר ה´תשס"ו

גרף של חיים
ואין מים אלא תורה
י´ אדר ה´תשס"ו

הנרתיק הריק
הנרתיקים של לוחות הברית
ו´ אדר ה´תשס"ו

מדרשיר | כתר תורה
כתר תורה , אינו כתר מלכות עגול, הוא דלת נפתחת כולה זהב.
ה´ אדר ה´תשס"ו

מדרשיר:"ונטעתם"
יש גם נטיעת שמיים , והיא קשורה עם יסוד הארץ :עבודת הבנין והאדמה.
ב´ אדר ה´תשס"ו

עץ השדה -1
כי עץ השדה, אדם לחיים
ב´ אדר ה´תשס"ו

מרשיר : ידיים לתורה
השמאל שלה , בכלל לא חשוב, אבל הוא קיים בשביל הימין.
ל´ שבט ה´תשס"ו

התנצלות
פסה עיתי

להיות "נולד"

ואני בכלל

ל´ שבט ה´תשס"ו

מדרשיר: "מלאתך ודמעתך"
מלאתך ודמעתך שווה עזור כנגדו שווה אישה
כ"ט שבט ה´תשס"ו

מה זאת אהבה
משיר השירים ועד איכה
כ"ח שבט ה´תשס"ו

בשורה אחת
"על כן יעזוב איש אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד"
כ"ד שבט ה´תשס"ו

מדרשיר- אהבת הריע , הכיוון הכפול.
"ואהבת לריעך כמוך ,אני ה". המסע החוזר , המקנה, לביטוי : "אני ה´"את משמעותו האמיתית.´
י"ז שבט ה´תשס"ו

ההלך המשיח
ההלך המשיח

לא מבין במלוכה

י"ז שבט ה´תשס"ו

"כבכורה בטרם קיץ"
כשדברי תורה אין להם דורש,אין זאת כי אין כח לאמת, ואין הכשרה לגאולה.
ג´ שבט ה´תשס"ו

מדרשיר :התנאה ,לפניו באדם.
הבחירה החופשית האמיתית .
כ"ח טבת ה´תשס"ו

החול לא זוכר
החול לא זוכר, הוא רק מזכיר.
כ"ה טבת ה´תשס"ו

דו"ח העוני - נהמה
כשמאות אלפי ילדים, רעבים יש אנשים, שמדברים על "צמיחה" /"קדושה" , והשאר שותקים.
כ"ג טבת ה´תשס"ו

והשיר - פעם מאלף.
והשיר, שיר הופך אותך ע --שיר, בשבעים פנים.
י"ז טבת ה´תשס"ו

מדרשיר :"בכל מאודך"
אפשר לאהוב את הקב"ה, בלב ובנפש,,אך בלוא אהבת האדם אין ולא כלום.
ט"ז טבת ה´תשס"ו

רזנור
בבואת האור הגנז, נשקפת, בנשמותיהם של האנשים האוחזים , בשברי לוחות ראשונים.
ט"ו טבת ה´תשס"ו

מדרשיר:הבור ,הבורא והבאר
זה לא משחק של מילים ,אלו אותיות של משמעות
י"ד טבת ה´תשס"ו

אריחים של מפתן
אפשר , להקשיב,
להסכים אפשר גם אחר כך.
י"ג טבת ה´תשס"ו

"קול התור"
דיברתי אתם,

תקיף ונוקב,

ממוקד ומרוכז,

י"א טבת ה´תשס"ו

"שברי הלוחות"
"פסול לך, ולי תותיר שברי לוחות ראשונים "
י´ טבת ה´תשס"ו

"גפרורים"
בסופו של דבר תמיד יש תקווה
ו´ טבת ה´תשס"ו

אלוקיי, נשמה
בסופו של דבר, הנשמה מאירה "בתורת האדם".
כ"ד כסליו ה´תשס"ו

קול הגשם.
יום ירידת הגשמים כיום מתן תורה.
כ"ג כסליו ה´תשס"ו

העם הזה "עיפרון"
בסופושל דבר , גם אחישנה.
כ"ב כסליו ה´תשס"ו

הנגב עתר לבג"צ
ומעז לא יצא מתוק,והלוא, משהו , צריך , לכאורה ליתן הדין.
כ"א כסליו ה´תשס"ו

הוויה של ערפל

,....אל הערפל , אשר שם האלוקים "
כ´ כסליו ה´תשס"ו

תפילת הפרקליט /הדיין
האל אלוקי הרוחות ,לכל בשר , האל הגדול והנורא, אלוקי החסד והמשפט,אל אמת ופועל צדק ..

י"ח כסליו ה´תשס"ו

"מנגינת הבית השלישי "
שיר של בוז , לכל המפלגות , וותיקות כחדשות .
ח´ כסליו ה´תשס"ו

סוד הגעגוע
יום אחד , כטוב ליבי ביין ,

ביקשתי לכבוש את העולם .

ו´ כסליו ה´תשס"ו

מדוע ,רחל מבכה
אשת הצאן, שאהבה, אך בנים וארץ ישראל.
כ"ה חשון ה´תשס"ו

המסע
הוא הלך,

בין שבילי חול, בין קוצים, בין הרים

הוא הלך,

י"ב אב ה´תשס"ה

האלוקים שלי
האלוקים שלי מתחבא בצלמו האדם .
ח´ סיון ה´תשס"ו

ברכת כהנים
ברכת הכהנים ,ברכת היחיד לשלום בית בישראל המכשירה ברכת כלל ישראל.
ז´ סיון ה´תשס"ו

הכתל המערבי- אסמכתא
דגל אפרים
א´ סיון ה´תשס"ו

הכתל המערבי
הגדת הכתל המערבי
כ"ח אייר ה´תשס"ו

מגילת רות
מגילת הגאולה
כ"ו אייר ה´תשס"ו

שמיטה אצל הר סיני
כשיש קידוש שם שמיים באהבת ישראל ללא פשרות, תאיר לנו גם ארץ ישראל את פניה.
כ"ג אייר ה´תשס"ו

השבת והמועדים
עוד תימוכין למסה: "כי זה כל האדם"
ט"ז אייר ה´תשס"ו

"כי זה כל - האדם"
נסיון לתת מסגרת לדברי התורה שב"כרם."
י"ג אייר ה´תשס"ו

לחם פנים, לפני תמיד
עוד על הקורבנות :
אין לחם אלא באדם, כי זה כל האדם.
י"ב אייר ה´תשס"ו

פרשת אמור:"והיו קדש"
עוד על הקדושה, קדושת כהנים
י"ב אייר ה´תשס"ו

קדושים תהיו
קדושה מושגת בשניים, בשמירה על החקוק בלוח הראשון, ובעשיה של החקוק בלוח השני
ט´ אייר ה´תשס"ו

הרהור של תשובה
מעגל החיים אינו מספק תשובה לסיבת ותכלית החיים.
ד´ אייר ה´תשס"ו

תוכחה-זלזלנו בשואה
הרהור של יאוש
כ"ח ניסן ה´תשס"ו

שואה בלי יום , ובלי גבורה
לכל מהפכה יש את פתיל ההצתה
כ"ו ניסן ה´תשס"ו

פרד"ס של תורה.
ניחוחות של פרד"ס
כ"ה ניסן ה´תשס"ו

הנס והניסיון
גם בימים אלה,מים של תורה ממתיקים בעץ האדם.
כ"ב ניסן ה´תשס"ו

ירושלים
הארה מרתיחה
כ´ ניסן ה´תשס"ו

לא חי ,אלא וחי
כשספר תורה פתוח מוטב וצריך גם לחשוב על הזולת.
י"ח ניסן ה´תשס"ו

"ערכתי נר למשיחי"
הנר שבצד שלוש עשרה המידות.
י"ח ניסן ה´תשס"ו

החזון של ההגדה
ליל הסדר הוא תחילתו של הסדר ,אשר יוביל לגאולת העולם כולו.
ט"ו ניסן ה´תשס"ו

פסח, מצה ו/או מרור
ליל שימורים הוא לילה מיוחד, בו אנו כעם מציגים ערכינו ומורשתינו המשומרים. ולעומתינו קימת האופציה המקבילה של בורא העולם
י"ג ניסן ה´תשס"ו

הממ" הזעירא של מוקדה
שתי אותיות זעירות שבפתח ספר הכהנים , באו לגמד את ערכה האיסטרטגי של תורת הקורבנות , והם גם לא בכדי תחילת שמותיהם של אהרן ומשה
י"א ניסן ה´תשס"ו

שבת הגדול
תמיד השבת של תרם גאולה היא השבת הגדול.
י"א ניסן ה´תשס"ו

מעל בה´
רק עולות חברתיות מובילות למעל בה´
ה´ ניסן ה´תשס"ו

זיקוקים - ויקרא
מנחת איש לרעהו ומתנות לאביונים, כי זה כל קורבן לה´
ד´ ניסן ה´תשס"ו

מלאכת התורה - "כן תעשו"
מדוע הדברות בלוח השני מתחילות ב "לא" ובמה הן מסתימות
כ"ז אדר ה´תשס"ו

בצלאל ואוהליאב-החכם והלב
בצלאל ואוהליאב מצטרפים כרעיון לשני הכרובים ולשתי לוחות הברית.
כ"ה אדר ה´תשס"ו

קריאה קדושה
תנו המעט שבמעט וקחו ממני את הקול
א´ אדר ה´תשס"ו

,נעשה ונשמע,-הגוף והנשמה
האור של :,נשמע,
כ"ז שבט ה´תשס"ו

אלוהי הכסף והזהב ומזבח האדמה
פרשה נפלאה הצנועה עד כאב ,וחבל
כ"ב שבט ה´תשס"ו

שלום-הבית של יתרו
מעלת שלום הבית בישראל.
כ"א שבט ה´תשס"ו

הר האלוקים ועם סגולה.
אין עם נבחר,יש אך ממלכת כהנים וגוי קדוש לתועלת כלל הגוים.
כ´ שבט ה´תשס"ו

"אפס כי לא יהיה בך אביון"
הזמנה לקרא ,פסוקים , מסוימים בתורה , על בטן ריקה
כ"ה טבת ה´תשס"ו

זהרורי שמות : "משה"
זהרורים לפרשת שמות, ספר הגאולה.
כ"א טבת ה´תשס"ו

להציל כבודה של תורה
לאבא ההוא , שסינן דבר שטות ,וגרם לחילול, בפרהסיה
י"ט טבת ה´תשס"ו

תפילה לעמי הלוואה לעני.
מה בין הלוואה לעני לבין גאולתם של ישראל.
י"ז טבת ה´תשס"ו

צוואת יעקב וכרכתו
רמז להם יעקב, שיש סדר מיוחד לגאולה העתידה,
"האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים"
י"ב טבת ה´תשס"ו

+"תורת ה´ תמימה"
רק תורה , שהיא משיבת נפש, היא בכלל , " תורת ה´ תמימה"
ו´ טבת ה´תשס"ו

התבנית המנחה, של השמות.
הרבה שמות , בפרשת "וישב", וגם המשמעות המנחה מתרבה.
כ"ג כסליו ה´תשס"ו

"אבן הראשה " - להסיר מכשול
להסיר נגף של : חילול שם שמיים - גירושין של חובה .
י"ט כסליו ה´תשס"ו

חבלי הגאולה מחייבים התרת "הפלונטרים "
בעמל ידינו , כל אחד ואחד, נחיש גאולתינו / הוא ...
י"ז כסליו ה´תשס"ו

כשמזכירים שם ה´, צריך לכוון גאולה
המדרג של כינויי השכינה ומשמעותם /הוא ...
ט"ו כסליו ה´תשס"ו

"באר לחי רואי "
גילגולה של באר ,אופטימית
ה´ כסליו ה´תשס"ו

מצע הגאולה, / הוא ...
יומרה נוספת ,משוועת , לאחדות עם ישראל
כ"ז חשון ה´תשס"ו

עקירה שווה הריגה, אבוי לכם!
לא עוקרים עצים בארץ ישראל , נקודה !
כ"ו חשון ה´תשס"ו

משאור ועד דבש ,רק לבניי /הוא...
עוד על הקורבנות
כ"ה חשון ה´תשס"ו

"בית המקדש", ותורותיו
שתי תורות לבית השלישי/הוא ...
כ"ג חשון ה´תשס"ו

"אייכה ",זה בכלל,לא,איפה אתה?
הגאולה השלמה,מחייבת,קודם לכל,ראייה מאוזנת ונועזת .
כ"ב חשון ה´תשס"ו

כשמשה,ביקש לברוח מהקורבנות \הוא...
"האדם":סוד האותיות הזעירות שבקורבנות .
כ"א חשון ה´תשס"ו

",תקומתה של תורה
איזה הוא ארור הארורים
כ´ חשון ה´תשס"ו

עוד על העקדה/תגובה הוא...
אין מסר לעקדה , זול המסר, שלעולם לא יהא יותר , אפילו,לא נסיון לעקדה
י"ז חשון ה´תשס"ו

בקול ניחר /הוא ...
דברים על מזבח השפיות
ט"ו חשון ה´תשס"ו

שבת "בראשית" ויציאת מצריים
שתייהן נאמרו ברעיון אחד.
י"ג חשון ה´תשס"ו

אין ילדים,בלי אלוקים.
אין לידת האדם בלא המתקת הסוד הקדוש של השותפים.
ח´ חשון ה´תשס"ו

ה"עקדה" ואומות העולם
עוד עניין ממשי המעקב את הגאולה
ז´ חשון ה´תשס"ו

אחדות עם ישראל שבתפילין
תעלומת ה"שינים"
ו´ חשון ה´תשס"ו

רצח רבין והיהדות הדתית
שוב פיספוס , או שמא התייחסות רדודה שמעכבת גם כן את הגאולה.
ו´ חשון ה´תשס"ו

שמחת תורה
הפיספוס הגדול
כ"א תשרי ה´תשס"ו

האזינו
יש דרך לגאולה
י"ג תשרי ה´תשס"ו

נולדתי בירושלים פרק -1
היתה כבר שעת חצות , שערי בית החולים היו נעולים בפניו. רק בשעות הבוקר ניתן לו להיכנס, ומשמצא את אימי ובושר כי נפקד
ג´ סיון ה´תשס"ו

תגובה, עצמאות =פסח ,לחגוג
מי שלא מבין את השואה, לעולם גם יטעה בגאולה
ל´ ניסן ה´תשס"ו

בתדר אישי
אני מדבר לעצמי הרבה, וודאי תיווכחו לדעת למה.
ב´ אדר ה´תשס"ו

חתום מנוי על היוצר       עשה /בטל מנוי
 
כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד