סתם עוד אחד... שרוצה להיתקל במקרה בג´יי די סלינג´ר ברחוב ולדסקס איתו על התפסן בשדה השיפון, או לחלופין הייתי מתפשר על שיחה באידיש עם בוב דילן בפאב חשוך בירושלים...

ואף על פי כן
חרף גאוותנו חמלה וצדק בשערנו, דברי כיבושים וקבלת עול,
ובתפילת תינוקות זכים גלות מתכווצת בענני שפע פעורים.
ה´ אדר ה´תשס"ז

ניסיון שלא פוסק
בסבך נשמתו, אופל ואור מאכלים בסנה,
צרעת וחוסר אונים בצווארו החשוף ממגננה.
ח´ סיון ה´תשס"ו

תפילת הדל לטל
מלא אסמינו זכויות וזכיות, פרחי בר בפראותם,

גאולה שמימית הרווה והצמח מאדמתנו הבוערת
ט"ז ניסן ה´תשס"ו

מחלפות העונות המתחלפות
השתקפות האין סוף צפה במרק אהבתי,

בעוד זחל תשוש מנסה את כוחו במשק כנפיו
ט"ז ניסן ה´תשס"ו

ההצעה
בהביטי במצולות לובן עינייך הנשגבות מפליאתי,
במרוצת לבבי המתהפך אמעד שוב ושוב למרגלותייך.
י"ב אדר ה´תשס"ו

בין עצב לשמחה
האיץ בתוכי חלקיקי אלוקות,
ששקעו כשמרים בתחתית הכד.
ו´ אדר ה´תשס"ו

ואני כאילם
אשחיז חרבי ואריקהו בשדותייך
ככפיר אשאג בהתנפצי אל סלעייך.
י"ט שבט ה´תשס"ו

הזמן הזה
בעוד המולת החג החולף בטבור ליבי
ובעורפי שקשוק מרכבה עמוסת ציפיות.
כ"ג תשרי ה´תשס"ו

זאת כפרתי
שלווה מדומה, על אדמתי השסועה,
ותרנגולי כותנה קוראים ומכפרים.
י"ז תשרי ה´תשס"ו

יריית פתיחה
הקשיבי לשירת המלאכים,
האזיני לפעמוני הרוח.
ללהבה האחרונה מעמקי הגיהינום.
הלוהט בתנועת שחקנים כמונו...
כ"א אב ה´תשס"ה

ערבוביית זיכרון ורגש
מסמרות קודשך הנעוצים בנשמתי,
משילים חידודם כפרחים מבוישים.
י´ תמוז ה´תשס"ה

קץ הימים
ריחות קטורת,יסמין ולילך
בגני התלוש מעשבי נבואה.
כ"ז אייר ה´תשס"ה

בשובך אליי
ראי, כיצד דפי זמן בגעגועם,
חדלים פתע מלהצהיב בשובך.

ט"ז אייר ה´תשס"ה

שירה אל מול ים
אף פליאת קצף מריר ומלוח,
יומתק באחת למגע קודשך.
י"א אייר ה´תשס"ה

תקוות אנוֹש אנוּש
אש ומים יתלקחו יחדיו,
בכלי קיבול תפילתנו
הנטוי בקשב לזרמי ברכה.
ח´ אייר ה´תשס"ה

הפסקת אש

רוח קדים ושופרות תהילה,
גחליליות קודש מכווה בפניי.

ו´ אייר ה´תשס"ה

כצל עובר ואינני
פס שחרית, דק כגומא,
אור חדש מבעד לעתיד.
ו´ אייר ה´תשס"ה

חזון החיזיון המעלף
בלהט חרבך אנעץ בעולם,
ברפיון חושיי אצנח לעד.
ו´ אייר ה´תשס"ה

נבואת יום האתמול
חבל זהב אכרוך בסבך נשמתך
ויראת קודשי הרועדת תשוך.

ה´ אייר ה´תשס"ה

יום יבוא
מימי תפילתך כשרפים יקלו,
וליבי בקרבי יוותר ככברה.

כ"ג ניסן ה´תשס"ה

חידלון היכולת
רגל כושלת ויד רפה
בראי הזמן החמדן,
כ"ג ניסן ה´תשס"ה

בלילה ההוא
נפתל על יצועי המנוכר בדאגה,
כמה כוכבים יפלו משמייך בתהומי?
י"ט ניסן ה´תשס"ה

בואי לגנך
לו קוץ ודרדר תצמיחי בין סלעי פרא מרוטשים,
ואני אגיח לעומת עקבך האדמדם בלחישה.
י"ח ניסן ה´תשס"ה

כנטיעים בנעוריהם
בפרדס רימונייך הכבושים בכדי המחר,
וזוויות צחוקך המרעיב בפי האתמול.
י"ז ניסן ה´תשס"ה

זה לעומת זה
דמעות גיל מתפרצות לעת ערב,
מוהלות שנהב שינייך במתיקות.
י´ ניסן ה´תשס"ה

נדידת לבבות
פרצי רגשות כמוסים ימהלו בזכות שירתך,
עוד רגע קדוש שכזה ואת אינך כבר בשר ודם.
כ"ט אדר ב´ ה´תשס"ה

הצל והצלה
פעמון תפילה חלוד משווע לאחור,
נטמע בצעקת יתום שכוח ונפקד.

כ´ אדר ב´ ה´תשס"ה

מיקי, מלך החתולים הביתיים
מיקי, חתול אצולה עם חוש מחודד,
למאכלים לפיתויים ובעיקר לכריות ענק.
י"ט אדר ב´ ה´תשס"ה

אביב חדש
רצועות חיבתי המתפרצת באצבעות לחות והדוקות,
יחגרו ברעדה כסויי שמחתך סביב מותנך המקודש.
י"ג אדר ב´ ה´תשס"ה

משאלת לב
אשנן לשוני החרבה לכדי נשיכה, יפתי
ופרוכת לבבות מרקדים אשלח על דמעתך.

ט´ אדר ב´ ה´תשס"ה

לכל זמן ועת
עת פרפר אביבי לבן וחיוור נח על מצחך,
ומדגיש את אדמימות לחייך הרחוקות.
ב´ אדר ב´ ה´תשס"ה

ונשלמה פרים
עבי צמר סרוג ומלופף יתעמתו בעוז,
מעל שוועתנו החנוקה בפינו
כ"ז אדר א´ ה´תשס"ה

הצגת יחיד
מקל נדודים מאובק וסורג באין צוהר,
יטמאו נחלתך מלכת מהלכי מחץ.
כ"ו אדר א´ ה´תשס"ה

מסע אחרון
במים אדירים וגועשים אתרומם ואשפל,
מהילוך קולך בגן העדן הבוער מקדם.

כ"ה אדר א´ ה´תשס"ה

תקוות אחרונות
מה לך להתמהמה בצד הדרך המשובשת והאכזרית,
קבצני לבבות מוזנחים תמצאי לך בכל פינה.
כ"ג אדר א´ ה´תשס"ה

שיר אקטואלי ישן
מה לי כי אלין על ניחוחות שדה מעורפך,
וקשתי אדרוך במתינות לוחם חרוץ.
כ"ב אדר א´ ה´תשס"ה

סוף שבוע אחד
בחליל רועים אקדמך גם היום תהילת פי ונדריי,
כ"ב אדר א´ ה´תשס"ה

ערב בקשות
ארזי לבנון עשנים בשלהבות עינייך וקצף סוסים צוהלים בים אהבתי,
כ"א אדר א´ ה´תשס"ה

גלוית ארבע העונות
בשדות האושר האביביים, דבורים מזמזמות לכדתי ביד חשופה ונמהרת,
ופלחי לימון ואפרסק מלחייך הסמוקות, השריתי בתה טללים רותח.
כ´ אדר א´ ה´תשס"ה

כיסופים לסוף
מהר המוריה, אטוף כחלב נמס ואמלא לך חרמש,
ואף אארוג את חופתך מקורי עיניי המייחלות לסוף.

י"ח אדר א´ ה´תשס"ה

זיכרון מיפו
כמה רציתי לגווע אז מול המזח המיותר,
ולספר תהילתך לקרובים ורחוקים.
י"ח אדר א´ ה´תשס"ה

חשבון נפשי
בדש מעיל לח ונבעט בו באתי,
חפנתי את מחירה המופקע של נפש שואגת.

ט"ז אדר א´ ה´תשס"ה

בטל רצוננו מפני רצונך
ואגוזי מלך מכיסי אלייך,
התפרצו כשעשוע של ילדים שוחקים.
ט"ז אדר א´ ה´תשס"ה

הייתי ואינני
הייתי רץ אלייך עמוס במתיקות לא לי.
ונסוג בזחילה מאולצת של אסיר.
ט"ו אדר א´ ה´תשס"ה

וחוזר חלילה...

יללת תנים רחוקה בגבעה ממול מעירה נפשות בחזרה גנראלית.

ט"ו אדר א´ ה´תשס"ה

קיצור תולדות הזמן
כרוך אחריך בשובל ניצחון ואש יוקדת,

מרמה את הילד בכדור זוהר וצחוק מתגלגל ברוח.
י"ד אדר א´ ה´תשס"ה

תקווה קלושה
והיא עוד שם מאזינה בקשב, בוחנת את הטעם,
האם תשוב ותחדש נעוריה בשמחה מוכחת,
י"ד אדר א´ ה´תשס"ה

התייחדות
וענן שנסחט רגשית מזיל עלינו ברכתו, צאן קדושים.
י"ג אדר א´ ה´תשס"ה

נהרסתי
ואין דמעה שלא באה בחשבון האין סוף,
י"ג אדר א´ ה´תשס"ה

כמעט נשכחות
האם תזכרי את הפריחה הצורבת והמטורפת בצידי הדרכים במסעות חיינו?
א´ ניסן ה´תשס"ה

אמונה
יקירתי, משפגשתי אותך נתעוררה בי האמונה בפיות.
כ"ח אדר ב´ ה´תשס"ה

תמונת מצב סדוקה
וגם שם, אראה את הארץ המובטחת. ואליה לא אגיע ולא אגע בקנאת אצבעותיי השלוחות למרחוק.
כ"ג ניסן ה´תשס"ה

ליום הולדתך
דעי, גם פצעי דיו פתוחים,
שותתים במורד מחוגים מתוחים.
ג´ ניסן ה´תשס"ה

אוכל נפש
הלב שלי במרדף עילג וחסר סיכוי אחר גופי המפרפר. אבק דרכים ברגלייך וברגליי סבלנות
פוקעת.
כ"ד אדר ב´ ה´תשס"ה

זמר נוגה מאוד
האם גם אצלך הדפים מטושטשים ודהויים מגשם של דמעות?
כ"ג אדר ב´ ה´תשס"ה

ימים שכאלה
כלבי אשמורת מספרות זולה נובחים עליי. נשרים פושטים עם שחר על גג ביתי המפויח בתקווה לטרף.
כ"ג אדר ב´ ה´תשס"ה

צחוק הגורל
הקו שחצה את הפנים שלה מצד לצד היה מבתר אותי שתי וערב
כ"ב אדר ב´ ה´תשס"ה

דלתות נפתחות ונסגרות
חיכיתי להתגלות שלה מבין ההמונים עם בלון לב אדמוני מפוצץ באהבה והליום
כ"ב אדר ב´ ה´תשס"ה

חשבתי שלעולם תהיי...
אגב, חנות הגלידה הסמוכה שזלגה על פנינו כילדים אבודים נסגרה והמקום נראה מוזנח קצת. הקולנוע שמעל עדיין שומם, כי מוקרנים בו "סרטים אירופיים איכותיים"...
ל´ אדר א´ ה´תשס"ה

חתום מנוי על היוצר       עשה /בטל מנוי
 
כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד