ודור יקום וחי
ישיר ליופי וחיים
ועדנה בלי די
ינק מטל שמיים
(הראי"ה קוק זצ"ל)

7,8,1
אך בעת הסתלק עננים

פי מלא בחדות עדנים

לב רוטט מסופות עידנים

היומתקו לעד הדינים?
כ"א תשרי ה´תשע"ה

אבן הסוקלת
ומה אבן זו שאין בה לא חיות ולא תבונה ואינה ברת בחירה כלל ועיקר ובאונס גמור היא מושלכת...
כ"ז ניסן ה´תש"ע

אהבת אב
זוכר איך לפני שחליתי
עשיתי הכל רק לך לעזור
כ"ט תמוז ה´תש"ע

אהבת אם (קינה לט´ באב)
בביתי השרוף מיללת
על מזבח וכהנים זבוחים.
ד´ אב ה´תש"ע

אהבת ישראל מה היא?
לאהוב לאהוד וגם לחבב
לאהוב את אשר אותך מתעב
י"ב אב ה´תשס"ה

אורות מאופל
לא יוכל אינסוף לגווע
גם בכניסת זרים לקודש.
כ"ד כסליו ה´תשע"א

אחדות כוללת
ההויה היא אחת ויחידה
היא סתר וסוד
היא בגדר חידה
כ"ב תמוז ה´תשס"ד

אחרי מות קדושים
הנאהבים והנעימים בחייהם
נרצחו בידי אכזרים
כ"ב תמוז ה´תשס"ח

אל עצמי
מים המלח שתיתי
וצמאוני רק גבר
את עולמי רציתי
ויצרי מראתי שבר
כ"ז ניסן ה´תש"ע

אלול
ברקי מחשבות
רוחשות כסופה
א´ אלול ה´תשס"ו

ארי במסתרים
מעשה באריה אלמוני
שהיה במקצת תמהוני...
ח´ תמוז ה´תש"ע

ארץ ישראל שלי
זבת חלב ודבש תכונתה המיוחדת
יבנה בה המקדש וממלכה לתפארת.
י"ט כסליו ה´תשס"ו

אש חיה
כ"ו אייר ה´תשע"ב

בגן המבוכה
עמוקה משאול מטרתי
כל שכן מביטוי
י"ג טבת ה´תשע"ב

ביום שאחרי...
ביום שבו ההתנתקות תבוטל
אתכם כנראה שאלה זו אשאל:
א´ תמוז ה´תשס"ה

בין המצרים
המלך מביתו גלה
במשמרתם נרדמו שומריו...
ה´ אב ה´תשס"ח

בין העולמות
ונשמתי מרחפת בין העולמות
דואה כציפור ומלקטת מחשבות
א´ תמוז ה´תשס"ה

במצולות השכחה
שכחה צורבת בי
מקומה נטשה.
כ´ טבת ה´תשע"א

בצל כנפיך
כ"ה ניסן ה´תשע"ב

בקורי העקב-איש
ברשתו נפלתי
בקוריו הדביקים
י"ב אלול ה´תשס"ו

ברית מילה
"בחרתנו"
חירות בנו חרטת
ל´ תשרי ה´תשע"ד

בשדה
בשדה
הגלימה שהתלכלכה בבוץ
ג´ תשרי ה´תשע"ו

בשלהי אב
לעת עתה
לא אדוש בעקבי
כ"ח אב ה´תשע"א

גבורה
עד מה אזלזל
אבוז למצוותי
המקיימות עולמות...
ב´ אדר א´ ה´תשע"א

גור אריה יהודה
כארי הרובץ בין ערביים
כך ביער פושט הוא רגליים
י"ח תמוז ה´תשס"ה

גילויים
מנפלאות הבורא עולם יפה אשר כזה...
י"א שבט ה´תשס"ה

גירסא דינקותא
ח´ סיון ה´תשס"ח

דומה דודי לצבי
דוהר הוא הצבי
מטפס בזריזות
כ"ה אב ה´תשס"ה

דור גאולה
כנסת ישראל מזרחת
המון עיור מסונוור
כ"ט ניסן ה´תשע"ב

דור גאולה
הדור של עקבתא דמשיחא
תפקידו ומורכבותו
י"ח חשון ה´תשס"ה

דעות שונות - עם אחד
נא שברו המחיצות
הן אינן נחוצות
כ"ז תשרי ה´תשס"ז

האריה בסוגר
שיר מדהים של הרב קוק כמשל לגלות וגאולה
י"א שבט ה´תשס"ה

הוכח תוכיח את עמיתך
הוכח תוכיח את עמיתך
ולא תישא עליו חטא...
י"ד תמוז ה´תשס"ה

החלטה
כבר נשברתי מהחלטות רוח
שחלפו בטרם קרב
כ"ו שבט ה´תשע"א

היצר המתיש
כיתוש הבא להתישני
מזמזם ורוצה לעוקצני
כ"ה אב ה´תשס"ה

המבצר האחרון
"נסלחים עוונות"

צועקים הם

"הזדונות לזכויות

מתהפכות"

י"ט אלול ה´תשס"ו

המשולש
...שלוש פינות
י"ז שבט ה´תשס"ה

הנקודה
מחשבות גדולות על דברים קטנים!
י"ג שבט ה´תשס"ה

הסבלנות הקדושה
הביאני המלך חדריו
שם לחש לי חכמתו
ז´ אב ה´תשס"ז

העיגול - הגלגל
העיגול ומשמעותו.
י"ג שבט ה´תשס"ה

הצרצר והנמלה
מה לך הנמלה
גרגירים גוררת
לשם מה את עמלה
מזונך אוגרת...
כ´ אייר ה´תשס"ח

הקו
דרך אגב חשבתם פעם
מה אומר הקו?
י"ג שבט ה´תשס"ה

הקשיבו לקול השופר
קול שופר בעוז נשמע
כמו מעיר מהרדמה
כ"ה אלול ה´תשס"ה

הרי את...
בטבעת זו קידשתי את אישתי
כמה שזה היה מרגש!!!
(לפני שלושה שבועות)
כ"ג אדר ב´ ה´תשס"ה

התחדשות
לבי כעלה נידף
חבוט מדרכי עברו
לאפר פורר כשנשרף
איכה אשוב אחברו

י"ז אלול ה´תשס"ח

וידוי
שריר מנוון
רסיסי טל שנתעבו...
י´ שבט ה´תשע"א

זכּוּת
לפרום מרבדי אור וחושך
שתי וערב ארוגים...
ג´ שבט ה´תשע"א

חומות של שנאה
מתחבאים אנו מאחורי חומות
מבקשים להימלט מעמל החוכמות
י"ג טבת ה´תשס"ז

חורבן
שועלי מזרח ומערב מתהלכים
בי הר ציון
ט´ אב ה´תשע"ג

חמור נוער
כשתשמע נעירת חמור
בקש חיים פעמים.
ז´ סיון ה´תשע"א

חתירה לילית
בים כבלי נתיב אחתור
אטיל סלעי דם לאחור
י"ט אייר ה´תש"ע

טעות בחשבון
מנקודתי הפנימית אקח כח
ראשית לחיות אחר להשתלם.
י"א סיון ה´תש"ע

יום בחייו של נחום - פרק א´
הבוקר עוד מעט יגיע. הקור של סוף הלילה, החודר לעצמות, מעיר את נחום שישן על הספסל בגן המשחקים.
כ"ו אלול ה´תשס"ו

יום בחייו של נחום – פרק ב´
כשהיה נחום מסיים לברך את ברכות השחר היה שם פניו לבית הכנסת.

כ"ז אלול ה´תשס"ו

יום בחייו של נחום – פרק ג´
נחום יוצא מבית הכנסת ושוב הוא צועד באותה הצורה המוכרת לו כל כך
כ"ט אלול ה´תשס"ו

יום בחייו של נחום – פרק ד´
נחום המשיך לשבת על הספסל שלו. הוא בעצמו אינו יודע כמה זמן הוא יושב כך...
י"א תשרי ה´תשס"ז

יום בחייו של נחום – פרק ה´
כשהגיע נחום לברזייה מחה את דמעותיו. עדיין לא נרגע מהמתנה שקיבל. עבור נחום לא היה זה עניין של מה בכך...
י"ג תשרי ה´תשס"ז

יום בחייו של נחום - פרק ו´
נחום חש מבולבל כפי שלא חש זה זמן רב. כבר חודשים שהוא נוהג לשבת על הספסל שלו לקרוא תהילים ולהתבונן בילדים המשחקים
כ"ו תשרי ה´תשס"ז

יום בחייו של נחום - פרק ז´
המכונית נעצרה בחריקת בלמים. הנהג יצא מהרכב במרוצה. הוא ניגש לנחום שהיה שרוע על הכביש
י´ חשון ה´תשס"ז

יום בחייו של נחום - פרק ח´
הרופא ניגש לנחום והודיע לו שהוא משוחרר - "אין לנו סיבה להחזיק אותך כאן סתם.
י"ז חשון ה´תשס"ז

יום בחייו של נחום - פרק ט´
לאחר שסיימו להתפלל מנחה וערבית והמתפללים פנו איש לדרכו נחום החל לקפל את הטלית. תוך כדי קיפול נחום נזכר שכבר אינו חייב להתעטף בטלית גם במנחה וערבית שהרי יש לו חליפה חדשה.
ז´ כסליו ה´תשס"ז

יום בחייו של נחום - פרק י"ב
"איפה את גר בדיוק?" שאל אורי תוך כדי שהוא מפעיל את החימום ברכב. מנסה להפיג ולו במעט את הקור העז. "ליד בית הכנסת ´אור צדיקים´ אתה יודע איפה זה?"
ה´ שבט ה´תשס"ז

יום בחייו של נחום - פרק י´
ערן הופתע גם הוא לראות את נחום עומד בפתח ביתו. ערן התעשת ואמר לנחום: "שלום עליך ר´ נחום". "לא חשבתי שנתראה שוב בסמיכות כזו". "מה מביא אותך הנה?".
כ"א כסליו ה´תשס"ז

יום בחייו של נחום - פרק יא´
נחום ערן ואברהם היו שקועים כל-כך בלימוד שלא שמו לב שהדלת נפתחה ואורי הגיע הביתה. אורי הביט בלימוד והתמוגג מנחת, אשרי שזכיתי לבנים כאלה חשב לעצמו. אורי לא רצה להפריע להם ללמוד.
כ"ה כסליו ה´תשס"ז

יום בחייו של נחום - פרק סיום
נחום רחץ את פניו במים הקרים ושתה מעט. הוא היה עייף. לא רגיל היה להישאר ער עד שעה זו. בדרך כלל היה הולך לישון קצת אחרי שכל הילדים עזבו את הגן מעט אחרי שהיה חוזר מתפילת ערבית.
י´ שבט ה´תשס"ז

יפה תואר
הורי דחפוני לתואר
מה לך להיות טוב עני
ט"ו תמוז ה´תש"ע

ירח
מה מאיר לו לירח
את חשכת ההרהורים?
י"ט תמוז ה´תשע"ה

ישקני מנשיקות פיהו
קודש וקדושה
יצאו לפגישה
י"ב אייר ה´תשע"ב

כאב אחים
על אחיי כואב לי
מימין ומשמאל
י"א אב ה´תשס"ה

כהות חושים
עיני ים לנו
סמואות מלחזות
בצניעות שעוטפת אותך...
כ"ג תמוז ה´תשע"א

כוחן של מילים
על הלשון עומדות

רוצות לצאת לבקוע

ח´ אב ה´תשס"ו

כולה חסד האמנם?
דבר תורה קצר וחביב
הנוגע לחג השבועות
עדיף מאוחר מאשר לעולם לא
ח´ סיון ה´תשס"ה

כמיהה ותמיהה
מהנהנים בראשנו
איננו מבינים.
י"א תמוז ה´תשע"א

כפירה
כפירה זועמת
חושפת שיניה
כ"ב תמוז ה´תש"ע

לא המתים
כבר שנים אני מת
בלא לויה בלא ציון
כ"ד טבת ה´תשע"ג

להבדיל בין מים למים
קצף הגלים
זעם הים
כסוס מלחמה
רודף
ז´ סיון ה´תש"ע

להוסיף אור
עד יבוא אור היום הבהיר

עם רוחי גם גופי יתעורר
י"ג כסליו ה´תש"ע

ליום קודשנו
הסר החציצות התנקה מעוונך
ושבור המחיצות בינך לבין קונך
ז´ תשרי ה´תשס"ו

לירושלים עירך
לשוננו דבקה בעוזבנו יומיים

שה אובד בין אלפי חרבות
כ"ח אייר ה´תשע"ג

לכתך אחרי במדבר
במדבר צחיח יושב בחול
ללא מים ודבר מה לאכול

כ"ב אייר ה´תש"ע

לנצח את הבדידות
עיור ממראה עיני
חירש לקולות נשמתי
כ"ד כסליו ה´תשע"א

לעשירי באב
נחמו נחמו עימי
מנחם אב את בניו
י"ב אב ה´תשס"ח

לפרשת בראשית
בר אשית

עבור ראשית

אצפין האור

לבן בכור
י"ט תשרי ה´תשס"ז

לפרשת האזינו
האזינו השמיים כאשר אדבר
האזינו כל ברואי עולם
י"א תשרי ה´תשס"ז

לפרשת וזאת הברכה
וזאת הברכה
ברכת הטוב
לכם ערוכה
בני יעקב
י"ט תשרי ה´תשס"ז

לפרשת נח
גשם ומבול הכל סוחף
את היקום חיש עוטף
כל אנשי חמס שוטף
כ"ו תשרי ה´תשס"ז

לצאת מהצמצום
לצאת מהצימצום של אדם פרטי
לצאת מהצימצום של בני משפחתי
כ"ז אלול ה´תשס"ה

מלחמת אוהבים
מכבלי אהבה כאבי
מפראותה ופסליה
ג´ תמוז ה´תש"ע

מלכודת הספק
כלוא בעץ הדעת
בין הטוב לבין הרע
א´ תמוז ה´תשס"ז

מן המיצר
שתולים בבית ה´
בד´ אמות של הלכה
י"ז סיון ה´תשע"ב

מנעלי נעלים
אין כנפיים לנו
איכה לשמים נעלה
ג´ חשון ה´תשע"א

מַסָּעָהּ שֶל הַתְּשׁוּבָה
מצטער גבירתי עונה האדון
ככל הנראה טעית במעון

ו´ חשון ה´תשס"ו

מרובע
מרובע מה הוא אומר?
י"ז שבט ה´תשס"ה

מרחפת על פני המים
כ"ג ניסן ה´תשע"ב

משבר כתיבה
כנחל שיבשו מימיו
בן מאה שעברו ימיו
כן סופר שאבדו מילותיו
משורר שגוועו זמירותיו

י"ז אלול ה´תשס"ח

משוואה מרובת נעלמים
יותר משכותב אני את שירי
כותבים הם אותי
ט"ז אדר א´ ה´תשע"א

משחק מכור
עוד מחט ננעצת
בזרועי המחוררת
כ"ז תשרי ה´תשע"א

משכני אחריך נרוצה
כולו אומר כבוד

ויראת שמיים

כ"ו אב ה´תשס"ו

ניחום אבלים
ראו דמעותי
מוחקות אטימות בשקיפותן.
ד´ תמוז ה´תשע"א

נצח ישראל
הגיעו לסוף הפרוזדור.

לא יֵדעו עוד מלחמה
י"ח שבט ה´תשס"ז

סלט חי
בקערה קצוצים כוחות נפשי
סמוקים מדם חלל ושביה.
ז´ אב ה´תשע"א

סליחות
בראש אשמורות
על חטאי בהול
ג´ אלול ה´תשס"ו

עד שתגיע למקומו
בסך הכל אני בסדר
שומר תורה ומצוות
י"ג תמוז ה´תשס"ח

עוגות חול
בחול בונה ארמונות עוגות
לשומרם מבנים שובבים
י"ג אלול ה´תשע"א

עומד אחר כותלנו
לרוות מכוסות רוח
נצח מהול בשבר
ט"ז תמוז ה´תש"ע

על גזירות ומגזרים
מי גזר את ה"מגזר" שאת עמי גוזר
ג´ סיון ה´תשס"ח

על החיים ועל המוות
לפעמים אני חי

רק לפעמים

סעיפי לבבי פועמים

י"ז אלול ה´תשס"ח

על משברים ונפילות
עומד אדם בין ערביים
החמה מאירה במעומעם
י"ב אב ה´תשס"ה

עם ה´ ביום דין
ניצוצי נשמות
חוזרות לשרשן

כ"ז אלול ה´תשס"ו

עץ החיים
עַלְוָתִי לָאָרֶץ הֻשְׁלְכָה
נִיחוֹחוֹת פֵּרוֹתַי כַּבִּיב
י"ז כסליו ה´תשע"א

פה אתיקה
מקדושת יופי
מתפרצת תאוה...
סכר אני מבקש
י"ט שבט ה´תשע"א

פחד מוות
פחד משתק הכל
חוסם את קנה הנשימה
כ"ח אב ה´תש"ע

צער ענוג
באגרופה היכתני
בסטירתה המלטפת
י´ תמוז ה´תש"ע

צפירת העומר
לבושי ימים באים
דרגות חג"ת נהי"ם
א´ אייר ה´תשע"ג

קבלה לעתיד
מה אבקש?
החלטה אמיצה
י"ז שבט ה´תשע"א

קבלת שבת מוקדמת
זמן בין ערבים
עטוף בבגדי לבן
י"ז סיון ה´תש"ע

קדושת המועד המחדשת
חולפים ימי אלול
גוועת נאספת שנה
ו´ תשרי ה´תשע"א

קול דודי דופק
אינסוף שבי נסתר-נגלה
לוחש בוקע רוקע
י´ אדר א´ ה´תשע"א

ראש השנה
היום
לבש גאות
כתר
כ"ה אלול ה´תשע"א

רוצה להיות. להיות רוצה.
רוצה להיות נהר
של זרמי קדושה...
כ"ט אלול ה´תשע"ב

רשימו
בין שכל לאות רוח
בינה לרתמים מפוח
כ"ו סיון ה´תשע"א

שופר העולם והמלך
עת נתקע בפתח הצר
את מלכנו נמליך בשופר
י"ז אלול ה´תשס"ח

שיר הבחירה
אור מתדפק על חלון נפשי
קול קורא אומר לי פתח
ז´ אב ה´תשס"ה

שיר הוא כמו
שיר הוא תנועה
מן הפנים אל החוץ
מפוצץ הוא בועה
של הסתר לא נחוץ
כ"ז ניסן ה´תש"ע

שיר הרצון
שיר יפה על כח הרצון
י"א שבט ה´תשס"ה

שיר התשובה
כמדקרות חרב בבשר החי
הצער חודר בבשרי
י"ד אלול ה´תשס"ה

שיר כפירה
ואני רק רוצה לכפור
לנפץ אשליות מרהיבות
כ"ג סיון ה´תש"ע

שירת ההלכה
נקח לנו דברים ברורים
מדברי בעל הטורים
ג´ סיון ה´תשס"ו

שירת ההפכים
חושך ואור לבן ושחור
פנים ואחור הלוך וחזור
כ"ה תמוז ה´תשס"ה

שמחה כיצד?
מחשבה בשמחה
חילוף אותיות
ל´ שבט ה´תשס"ו

שמחנו כימות עניתנו
כיסופי בסיגים נכספו
פצעי גורדו נחשפו
כיצד אשמח בלחמי...
ז´ תשרי ה´תשע"ב

שמע
הבל הבלים הכל
הבל זועק מאדמה
כ"ט טבת ה´תשע"ד

שנה חדשה
"שתכלה השנה עם כל הקללות
ישובו אז לב בנים אל אבות"
כ"ה אלול ה´תשס"ה

שעיר המשתלח
לשון של זהורית

לראשו קשורה

י"א תשרי ה´תשס"ז

תמוז
בכיו של התמוז
זיוף דמעת התנין
א´ תמוז ה´תש"ע

תפילה לאני
לו היו לי עיניים של אור
לראות את כל היופי
כ"א אייר ה´תשס"ח

תפילה לחורף
בניך גבורותיך בתפילה מזכירים
למענם ברך רביבים וגשמים.
י"ד חשון ה´תשס"ו

חתום מנוי על היוצר       עשה /בטל מנוי
 
כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד