ודור יקום וחי
ישיר ליופי וחיים
ועדנה בלי די
ינק מטל שמיים
(הראי"ה קוק זצ"ל)

בשדה
בשדה
הגלימה שהתלכלכה בבוץ
ג´ תשרי ה´תשע"ו

ירח
מה מאיר לו לירח
את חשכת ההרהורים?
י"ט תמוז ה´תשע"ה

7,8,1
אך בעת הסתלק עננים

פי מלא בחדות עדנים

לב רוטט מסופות עידנים

היומתקו לעד הדינים?
כ"א תשרי ה´תשע"ה

שמע
הבל הבלים הכל
הבל זועק מאדמה
כ"ט טבת ה´תשע"ד

ברית מילה
"בחרתנו"
חירות בנו חרטת
ל´ תשרי ה´תשע"ד

חורבן
שועלי מזרח ומערב מתהלכים
בי הר ציון
ט´ אב ה´תשע"ג

לירושלים עירך
לשוננו דבקה בעוזבנו יומיים

שה אובד בין אלפי חרבות
כ"ח אייר ה´תשע"ג

צפירת העומר
לבושי ימים באים
דרגות חג"ת נהי"ם
א´ אייר ה´תשע"ג

לא המתים
כבר שנים אני מת
בלא לויה בלא ציון
כ"ד טבת ה´תשע"ג

רוצה להיות. להיות רוצה.
רוצה להיות נהר
של זרמי קדושה...
כ"ט אלול ה´תשע"ב

מן המיצר
שתולים בבית ה´
בד´ אמות של הלכה
י"ז סיון ה´תשע"ב

ישקני מנשיקות פיהו
קודש וקדושה
יצאו לפגישה
י"ב אייר ה´תשע"ב

דור גאולה
כנסת ישראל מזרחת
המון עיור מסונוור
כ"ט ניסן ה´תשע"ב

בגן המבוכה
עמוקה משאול מטרתי
כל שכן מביטוי
י"ג טבת ה´תשע"ב

שמחנו כימות עניתנו
כיסופי בסיגים נכספו
פצעי גורדו נחשפו
כיצד אשמח בלחמי...
ז´ תשרי ה´תשע"ב

ראש השנה
היום
לבש גאות
כתר
כ"ה אלול ה´תשע"א

עוגות חול
בחול בונה ארמונות עוגות
לשומרם מבנים שובבים
י"ג אלול ה´תשע"א

בשלהי אב
לעת עתה
לא אדוש בעקבי
כ"ח אב ה´תשע"א

סלט חי
בקערה קצוצים כוחות נפשי
סמוקים מדם חלל ושביה.
ז´ אב ה´תשע"א

כהות חושים
עיני ים לנו
סמואות מלחזות
בצניעות שעוטפת אותך...
כ"ג תמוז ה´תשע"א

כמיהה ותמיהה
מהנהנים בראשנו
איננו מבינים.
י"א תמוז ה´תשע"א

ניחום אבלים
ראו דמעותי
מוחקות אטימות בשקיפותן.
ד´ תמוז ה´תשע"א

רשימו
בין שכל לאות רוח
בינה לרתמים מפוח
כ"ו סיון ה´תשע"א

חמור נוער
כשתשמע נעירת חמור
בקש חיים פעמים.
ז´ סיון ה´תשע"א

משוואה מרובת נעלמים
יותר משכותב אני את שירי
כותבים הם אותי
ט"ז אדר א´ ה´תשע"א

קול דודי דופק
אינסוף שבי נסתר-נגלה
לוחש בוקע רוקע
י´ אדר א´ ה´תשע"א

גבורה
עד מה אזלזל
אבוז למצוותי
המקיימות עולמות...
ב´ אדר א´ ה´תשע"א

החלטה
כבר נשברתי מהחלטות רוח
שחלפו בטרם קרב
כ"ו שבט ה´תשע"א

פה אתיקה
מקדושת יופי
מתפרצת תאוה...
סכר אני מבקש
י"ט שבט ה´תשע"א

קבלה לעתיד
מה אבקש?
החלטה אמיצה
י"ז שבט ה´תשע"א

וידוי
שריר מנוון
רסיסי טל שנתעבו...
י´ שבט ה´תשע"א

זכּוּת
לפרום מרבדי אור וחושך
שתי וערב ארוגים...
ג´ שבט ה´תשע"א

במצולות השכחה
שכחה צורבת בי
מקומה נטשה.
כ´ טבת ה´תשע"א

לנצח את הבדידות
עיור ממראה עיני
חירש לקולות נשמתי
כ"ד כסליו ה´תשע"א

אורות מאופל
לא יוכל אינסוף לגווע
גם בכניסת זרים לקודש.
כ"ד כסליו ה´תשע"א

עץ החיים
עַלְוָתִי לָאָרֶץ הֻשְׁלְכָה
נִיחוֹחוֹת פֵּרוֹתַי כַּבִּיב
י"ז כסליו ה´תשע"א

מנעלי נעלים
אין כנפיים לנו
איכה לשמים נעלה
ג´ חשון ה´תשע"א

משחק מכור
עוד מחט ננעצת
בזרועי המחוררת
כ"ז תשרי ה´תשע"א

קדושת המועד המחדשת
חולפים ימי אלול
גוועת נאספת שנה
ו´ תשרי ה´תשע"א

פחד מוות
פחד משתק הכל
חוסם את קנה הנשימה
כ"ח אב ה´תש"ע

אהבת אם (קינה לט´ באב)
בביתי השרוף מיללת
על מזבח וכהנים זבוחים.
ד´ אב ה´תש"ע

אהבת אב
זוכר איך לפני שחליתי
עשיתי הכל רק לך לעזור
כ"ט תמוז ה´תש"ע

כפירה
כפירה זועמת
חושפת שיניה
כ"ב תמוז ה´תש"ע

עומד אחר כותלנו
לרוות מכוסות רוח
נצח מהול בשבר
ט"ז תמוז ה´תש"ע

יפה תואר
הורי דחפוני לתואר
מה לך להיות טוב עני
ט"ו תמוז ה´תש"ע

צער ענוג
באגרופה היכתני
בסטירתה המלטפת
י´ תמוז ה´תש"ע

ארי במסתרים
מעשה באריה אלמוני
שהיה במקצת תמהוני...
ח´ תמוז ה´תש"ע

מלחמת אוהבים
מכבלי אהבה כאבי
מפראותה ופסליה
ג´ תמוז ה´תש"ע

תמוז
בכיו של התמוז
זיוף דמעת התנין
א´ תמוז ה´תש"ע

שיר כפירה
ואני רק רוצה לכפור
לנפץ אשליות מרהיבות
כ"ג סיון ה´תש"ע

קבלת שבת מוקדמת
זמן בין ערבים
עטוף בבגדי לבן
י"ז סיון ה´תש"ע

טעות בחשבון
מנקודתי הפנימית אקח כח
ראשית לחיות אחר להשתלם.
י"א סיון ה´תש"ע

להבדיל בין מים למים
קצף הגלים
זעם הים
כסוס מלחמה
רודף
ז´ סיון ה´תש"ע

לכתך אחרי במדבר
במדבר צחיח יושב בחול
ללא מים ודבר מה לאכול

כ"ב אייר ה´תש"ע

חתירה לילית
בים כבלי נתיב אחתור
אטיל סלעי דם לאחור
י"ט אייר ה´תש"ע

שיר הוא כמו
שיר הוא תנועה
מן הפנים אל החוץ
מפוצץ הוא בועה
של הסתר לא נחוץ
כ"ז ניסן ה´תש"ע

אל עצמי
מים המלח שתיתי
וצמאוני רק גבר
את עולמי רציתי
ויצרי מראתי שבר
כ"ז ניסן ה´תש"ע

להוסיף אור
עד יבוא אור היום הבהיר

עם רוחי גם גופי יתעורר
י"ג כסליו ה´תש"ע

שופר העולם והמלך
עת נתקע בפתח הצר
את מלכנו נמליך בשופר
י"ז אלול ה´תשס"ח

על החיים ועל המוות
לפעמים אני חי

רק לפעמים

סעיפי לבבי פועמים

י"ז אלול ה´תשס"ח

משבר כתיבה
כנחל שיבשו מימיו
בן מאה שעברו ימיו
כן סופר שאבדו מילותיו
משורר שגוועו זמירותיו

י"ז אלול ה´תשס"ח

התחדשות
לבי כעלה נידף
חבוט מדרכי עברו
לאפר פורר כשנשרף
איכה אשוב אחברו

י"ז אלול ה´תשס"ח

לעשירי באב
נחמו נחמו עימי
מנחם אב את בניו
י"ב אב ה´תשס"ח

בין המצרים
המלך מביתו גלה
במשמרתם נרדמו שומריו...
ה´ אב ה´תשס"ח

אחרי מות קדושים
הנאהבים והנעימים בחייהם
נרצחו בידי אכזרים
כ"ב תמוז ה´תשס"ח

עד שתגיע למקומו
בסך הכל אני בסדר
שומר תורה ומצוות
י"ג תמוז ה´תשס"ח

על גזירות ומגזרים
מי גזר את ה"מגזר" שאת עמי גוזר
ג´ סיון ה´תשס"ח

תפילה לאני
לו היו לי עיניים של אור
לראות את כל היופי
כ"א אייר ה´תשס"ח

הצרצר והנמלה
מה לך הנמלה
גרגירים גוררת
לשם מה את עמלה
מזונך אוגרת...
כ´ אייר ה´תשס"ח

הסבלנות הקדושה
הביאני המלך חדריו
שם לחש לי חכמתו
ז´ אב ה´תשס"ז

מלכודת הספק
כלוא בעץ הדעת
בין הטוב לבין הרע
א´ תמוז ה´תשס"ז

נצח ישראל
הגיעו לסוף הפרוזדור.

לא יֵדעו עוד מלחמה
י"ח שבט ה´תשס"ז

חומות של שנאה
מתחבאים אנו מאחורי חומות
מבקשים להימלט מעמל החוכמות
י"ג טבת ה´תשס"ז

לפרשת נח
גשם ומבול הכל סוחף
את היקום חיש עוטף
כל אנשי חמס שוטף
כ"ו תשרי ה´תשס"ז

לפרשת בראשית
בר אשית

עבור ראשית

אצפין האור

לבן בכור
י"ט תשרי ה´תשס"ז

לפרשת וזאת הברכה
וזאת הברכה
ברכת הטוב
לכם ערוכה
בני יעקב
י"ט תשרי ה´תשס"ז

לפרשת האזינו
האזינו השמיים כאשר אדבר
האזינו כל ברואי עולם
י"א תשרי ה´תשס"ז

שעיר המשתלח
לשון של זהורית

לראשו קשורה

י"א תשרי ה´תשס"ז

עם ה´ ביום דין
ניצוצי נשמות
חוזרות לשרשן

כ"ז אלול ה´תשס"ו

המבצר האחרון
"נסלחים עוונות"

צועקים הם

"הזדונות לזכויות

מתהפכות"

י"ט אלול ה´תשס"ו

בקורי העקב-איש
ברשתו נפלתי
בקוריו הדביקים
י"ב אלול ה´תשס"ו

סליחות
בראש אשמורות
על חטאי בהול
ג´ אלול ה´תשס"ו

אלול
ברקי מחשבות
רוחשות כסופה
א´ אלול ה´תשס"ו

משכני אחריך נרוצה
כולו אומר כבוד

ויראת שמיים

כ"ו אב ה´תשס"ו

כוחן של מילים
על הלשון עומדות

רוצות לצאת לבקוע

ח´ אב ה´תשס"ו

שירת ההלכה
נקח לנו דברים ברורים
מדברי בעל הטורים
ג´ סיון ה´תשס"ו

שמחה כיצד?
מחשבה בשמחה
חילוף אותיות
ל´ שבט ה´תשס"ו

ארץ ישראל שלי
זבת חלב ודבש תכונתה המיוחדת
יבנה בה המקדש וממלכה לתפארת.
י"ט כסליו ה´תשס"ו

תפילה לחורף
בניך גבורותיך בתפילה מזכירים
למענם ברך רביבים וגשמים.
י"ד חשון ה´תשס"ו

מַסָּעָהּ שֶל הַתְּשׁוּבָה
מצטער גבירתי עונה האדון
ככל הנראה טעית במעון

ו´ חשון ה´תשס"ו

ליום קודשנו
הסר החציצות התנקה מעוונך
ושבור המחיצות בינך לבין קונך
ז´ תשרי ה´תשס"ו

לצאת מהצמצום
לצאת מהצימצום של אדם פרטי
לצאת מהצימצום של בני משפחתי
כ"ז אלול ה´תשס"ה

הקשיבו לקול השופר
קול שופר בעוז נשמע
כמו מעיר מהרדמה
כ"ה אלול ה´תשס"ה

שנה חדשה
"שתכלה השנה עם כל הקללות
ישובו אז לב בנים אל אבות"
כ"ה אלול ה´תשס"ה

שיר התשובה
כמדקרות חרב בבשר החי
הצער חודר בבשרי
י"ד אלול ה´תשס"ה

היצר המתיש
כיתוש הבא להתישני
מזמזם ורוצה לעוקצני
כ"ה אב ה´תשס"ה

דומה דודי לצבי
דוהר הוא הצבי
מטפס בזריזות
כ"ה אב ה´תשס"ה

אהבת ישראל מה היא?
לאהוב לאהוד וגם לחבב
לאהוב את אשר אותך מתעב
י"ב אב ה´תשס"ה

על משברים ונפילות
עומד אדם בין ערביים
החמה מאירה במעומעם
י"ב אב ה´תשס"ה

כאב אחים
על אחיי כואב לי
מימין ומשמאל
י"א אב ה´תשס"ה

שיר הבחירה
אור מתדפק על חלון נפשי
קול קורא אומר לי פתח
ז´ אב ה´תשס"ה

שירת ההפכים
חושך ואור לבן ושחור
פנים ואחור הלוך וחזור
כ"ה תמוז ה´תשס"ה

גור אריה יהודה
כארי הרובץ בין ערביים
כך ביער פושט הוא רגליים
י"ח תמוז ה´תשס"ה

בין העולמות
ונשמתי מרחפת בין העולמות
דואה כציפור ומלקטת מחשבות
א´ תמוז ה´תשס"ה

ביום שאחרי...
ביום שבו ההתנתקות תבוטל
אתכם כנראה שאלה זו אשאל:
א´ תמוז ה´תשס"ה

גילויים
מנפלאות הבורא עולם יפה אשר כזה...
י"א שבט ה´תשס"ה

אחדות כוללת
ההויה היא אחת ויחידה
היא סתר וסוד
היא בגדר חידה
כ"ב תמוז ה´תשס"ד

אבן הסוקלת
ומה אבן זו שאין בה לא חיות ולא תבונה ואינה ברת בחירה כלל ועיקר ובאונס גמור היא מושלכת...
כ"ז ניסן ה´תש"ע

הוכח תוכיח את עמיתך
הוכח תוכיח את עמיתך
ולא תישא עליו חטא...
י"ד תמוז ה´תשס"ה

כולה חסד האמנם?
דבר תורה קצר וחביב
הנוגע לחג השבועות
עדיף מאוחר מאשר לעולם לא
ח´ סיון ה´תשס"ה

מרובע
מרובע מה הוא אומר?
י"ז שבט ה´תשס"ה

המשולש
...שלוש פינות
י"ז שבט ה´תשס"ה

העיגול - הגלגל
העיגול ומשמעותו.
י"ג שבט ה´תשס"ה

הקו
דרך אגב חשבתם פעם
מה אומר הקו?
י"ג שבט ה´תשס"ה

הנקודה
מחשבות גדולות על דברים קטנים!
י"ג שבט ה´תשס"ה

שיר הרצון
שיר יפה על כח הרצון
י"א שבט ה´תשס"ה

האריה בסוגר
שיר מדהים של הרב קוק כמשל לגלות וגאולה
י"א שבט ה´תשס"ה

דור גאולה
הדור של עקבתא דמשיחא
תפקידו ומורכבותו
י"ח חשון ה´תשס"ה

דעות שונות - עם אחד
נא שברו המחיצות
הן אינן נחוצות
כ"ז תשרי ה´תשס"ז

הרי את...
בטבעת זו קידשתי את אישתי
כמה שזה היה מרגש!!!
(לפני שלושה שבועות)
כ"ג אדר ב´ ה´תשס"ה

אש חיה
כ"ו אייר ה´תשע"ב

בצל כנפיך
כ"ה ניסן ה´תשע"ב

מרחפת על פני המים
כ"ג ניסן ה´תשע"ב

גירסא דינקותא
ח´ סיון ה´תשס"ח

יום בחייו של נחום - פרק סיום
נחום רחץ את פניו במים הקרים ושתה מעט. הוא היה עייף. לא רגיל היה להישאר ער עד שעה זו. בדרך כלל היה הולך לישון קצת אחרי שכל הילדים עזבו את הגן מעט אחרי שהיה חוזר מתפילת ערבית.
י´ שבט ה´תשס"ז

יום בחייו של נחום - פרק י"ב
"איפה את גר בדיוק?" שאל אורי תוך כדי שהוא מפעיל את החימום ברכב. מנסה להפיג ולו במעט את הקור העז. "ליד בית הכנסת ´אור צדיקים´ אתה יודע איפה זה?"
ה´ שבט ה´תשס"ז

יום בחייו של נחום - פרק יא´
נחום ערן ואברהם היו שקועים כל-כך בלימוד שלא שמו לב שהדלת נפתחה ואורי הגיע הביתה. אורי הביט בלימוד והתמוגג מנחת, אשרי שזכיתי לבנים כאלה חשב לעצמו. אורי לא רצה להפריע להם ללמוד.
כ"ה כסליו ה´תשס"ז

יום בחייו של נחום - פרק י´
ערן הופתע גם הוא לראות את נחום עומד בפתח ביתו. ערן התעשת ואמר לנחום: "שלום עליך ר´ נחום". "לא חשבתי שנתראה שוב בסמיכות כזו". "מה מביא אותך הנה?".
כ"א כסליו ה´תשס"ז

יום בחייו של נחום - פרק ט´
לאחר שסיימו להתפלל מנחה וערבית והמתפללים פנו איש לדרכו נחום החל לקפל את הטלית. תוך כדי קיפול נחום נזכר שכבר אינו חייב להתעטף בטלית גם במנחה וערבית שהרי יש לו חליפה חדשה.
ז´ כסליו ה´תשס"ז

יום בחייו של נחום - פרק ח´
הרופא ניגש לנחום והודיע לו שהוא משוחרר - "אין לנו סיבה להחזיק אותך כאן סתם.
י"ז חשון ה´תשס"ז

יום בחייו של נחום - פרק ז´
המכונית נעצרה בחריקת בלמים. הנהג יצא מהרכב במרוצה. הוא ניגש לנחום שהיה שרוע על הכביש
י´ חשון ה´תשס"ז

יום בחייו של נחום - פרק ו´
נחום חש מבולבל כפי שלא חש זה זמן רב. כבר חודשים שהוא נוהג לשבת על הספסל שלו לקרוא תהילים ולהתבונן בילדים המשחקים
כ"ו תשרי ה´תשס"ז

יום בחייו של נחום – פרק ה´
כשהגיע נחום לברזייה מחה את דמעותיו. עדיין לא נרגע מהמתנה שקיבל. עבור נחום לא היה זה עניין של מה בכך...
י"ג תשרי ה´תשס"ז

יום בחייו של נחום – פרק ד´
נחום המשיך לשבת על הספסל שלו. הוא בעצמו אינו יודע כמה זמן הוא יושב כך...
י"א תשרי ה´תשס"ז

יום בחייו של נחום – פרק ג´
נחום יוצא מבית הכנסת ושוב הוא צועד באותה הצורה המוכרת לו כל כך
כ"ט אלול ה´תשס"ו

יום בחייו של נחום – פרק ב´
כשהיה נחום מסיים לברך את ברכות השחר היה שם פניו לבית הכנסת.

כ"ז אלול ה´תשס"ו

יום בחייו של נחום - פרק א´
הבוקר עוד מעט יגיע. הקור של סוף הלילה, החודר לעצמות, מעיר את נחום שישן על הספסל בגן המשחקים.
כ"ו אלול ה´תשס"ו

חתום מנוי על היוצר       עשה /בטל מנוי
 
כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד