התגובות האחרונות שהגבתי
 
 
 
ג´ אייר ה´תשס"ו
בטחון בהשגחה פירושו לקבל את האחריות המוטלת עליך כיהודי, מתוך ידיעה שהכל לטובה. שהרי אנחנו עבדים שלו ולא להיפך (כפי שחושבים כמה חוגים חרדיים, למשל, אבל גם הרבה מאד דתיים לאומיים). לצפות שהגאולה תופיע "פתאום" היא כפירה ממש בתכלית שלשמה נברא העולם וקיבלו ישראל תורה.
א´ אייר ה´תשס"ו
לא יכול להנהיג את העם בדרך לגאולה חוץ מהציבור האמוני, ושעלינו להשתחרר מהשיעבוד לאליטות הציוניות ולרשת את מקומן.
א´ אייר ה´תשס"ו
ולא זו בלבד אלא שהאליטות הציוניות נלחמות בנו באלימות כדי למנוע את ההתקדמות ההכרחית (כי אז הם תאבדנה את כוחן). מה שאתה קורא לו ״אהבת ישראל״ הוא לא יותר מאשר שיעבוד תודעתי לאליטות שלא רוצות להתקדם בתהליך הגאולה אלא להנציח את שלטונן. אהבת ישראל אמיתית פירושה לקחת אחריות על עם ישראל, להבין שכיום אף אחד
א´ אייר ה´תשס"ו
לא יכול להנהיג את העם בדרך לגאולה חוץ מהציבור האמוני, ושעלינו להשתחרר מהשיעבוד לאליטות הציוניות ולרשת את מקומן
א´ אייר ה´תשס"ו
ולא זו בלבד אלא שהאליטות הציוניות נלחמות בנו באלימות כדי למנוע את ההתקדמות ההכרחית (כי אז הם תאבדנה את כוחן). מה שאתה קורא לו ״אהבת ישראל״ הוא לא יותר מאשר שיעבוד תודעתי לאליטות שלא רוצות להתקדם בתהליך הגאולה אלא להנציח את שלטונן. אהבת ישראל אמיתית פירושה לקחת אחריות על עם ישראל, להבין שכיום אף אחד
א´ אייר ה´תשס"ו
הנ״מ למעשה היא, שהציונות (והמדינה הציונית) אינה בעלת ערך קבוע ונצחי (״טוב״ או ״רע״). יש להבין שהמשמעות שלה משתנה עם חילופי הדורות. האידאולוגיה שהיתה טובה והכרחית על רקע הגלות והשואה, היא היום הבעיה הכי גדולה שלנו, אשר מעכבת אותנו מלנוע קדימה בתהליך הגאולה.
א´ אייר ה´תשס"ו
תגובה, שהיא האנטיתזה (לצורך הענין: התבוללות של יחידים, אמנציפציה של יחידים). ואולם גם האנטיתזה לא יכולה לתת פתרון מלא, ומהמאבק בין שתיהן נוצרת סינתזה (בדוגמא שלנו: הציונות, שהיא ההתבוללות של העם כעם, האמנציפציה של היהדות בכללותה), שבשלב הבא (שהוא הדור שלנו) הופכת בעצמה לתזה, כלומר לבעיה, אשר מונעת ומעכבת את המשך ההתפתחות והצמיחה.
א´ אייר ה´תשס"ו
אתה מניח שתהליכים היסטוריים נעים במסלול ישר. ואילו כל הוגי הדעות מאז הגל מבינים (והלוואי שהייתי יכול לייחס זאת לעצמי), שההיסטוריה נעה קדימה בצורה דיאלקטית, כלומר נבנית מתוך ניגודים והפכים. בכל שלב יש תזה (לצורך הענין: הגטו והשטייטל), שהיא טובה יותר ממה שהיה קודם אבל בכ״ז יש בה בעיות. התזה הזו יוצרת
א´ אייר ה´תשס"ו
אתה מניח שתהליכים היסטוריים נעים במסלול ישר. ואילו כל הוגי הדעות מאז הגל מבינים (והלוואי שהייתי יכול לייחס זאת לעצמי), שההיסטוריה נעה קדימה בצורה דיאלקטית, כלומר נבנית מתוך ניגודים והפכים. בכל שלב יש תזה (לצורך הענין: הגטו והשטייטל), שהיא טובה יותר ממה שהיה קודם אבל בכ״ז יש בה בעיות. התזה הזו יוצרת
א´ אייר ה´תשס"ו
/www.a7.org/article.php3?id=5697" Target="_BLANK">http://www.a7.org/article.php3?id=5697
א´ אייר ה´תשס"ו
אם אלו שוטרינו ואלו חיילנו, אז ברור שגם יענקל היה רוצה שתקח אחריות ותתחיל להנהיג את העם, כדי שבמקום מדינת היהודים תצמח כאן מדינה יהודית. אל תשכח שהיו אלו יהודים, ואך ורק יהודים, שאיפשרו לגויים להשמידנו. אלמלא שיתוף הפעולה מצד יהודים, זה לא היה יכול לקרות. וראה למשל בקישור הזה:

א´ אייר ה´תשס"ו
לכלל מימוש בפועל. החוכמה היא לדעת לזהות את השלב שבו משהו נחוץ הופך למזיק, וצריך להתקדם לשלב הבא.

לגבי השליחות וכו׳ - אין ספק שיש הרבה מה לתקן בטיוטה הזו ואתה מוזמן לעשות זאת. הכוונה היא להציב אלטרנטיבה רעיונית ליאוש הפושט בכל לאור החדלון הציוני. הלוואי ועוד הרבה יהודים יכתבו הרבה הצעות למגילות כאלה.
א´ אייר ה´תשס"ו
לגבי הציונות - אין שום ספק כלל שהיא היתה הדבר הנכון ביותר באותו הדור. אבל כמו בכל תהליך דיאלקטי, בדור הזה הציונות הפכה לסכנה הגדולה ביותר המאיימת על עם ישראל, הן מצד הקיום הפיזי והן מצד מימוש שליחותו. המטרה המוצהרת של הציונות - להיות עם ככל הגויים, כלומר אמנציפציה של היהדות בכללותה - מגיעה בדור הזה
כ"ט ניסן ה´תשס"ו
שה, מפני שהם מרחיבים את גבולות האשליה האנושית, כלומר את הבריאה, ונעים בצורה דיאלקטית לקראת ״מלאה הארץ דעה״).
כ"ט ניסן ה´תשס"ו
אבל כאמור בהערה 3, האשליה האנושית היא תכלית הבריאה (כיוון שרק בה יש משמעות למלכותו ית׳); לכן ההפתחות התודעתית שלנו אינה שולית ביחס להוי״ה החובקת־כל, אלא היא־היא עיקר תכלית הבריאה, כך שהבירורים שיהודים עוסקים בהם (בכל נושא שהוא) הם החשובים מכל - לא למרות, אלא דווקא בשל היותם חלק מהאשליה האנושית (ולמע
 
כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד