התגובות האחרונות שהגבתי
 
 
 
ה´ ניסן ה´תש"פ
מתוק מדבש ונופת צופים ניטעי נאמנים תורק שמנים והוא כעבודות שני מקדשיים כדורות ראשונים כניזרי ברואים אגב בספר שבט מוסר נע פרק כב וכן בצוואתו של מרנא רבי עקיבא אייגר נע ובכמה מקומות בספר שיחות הרן נע לסבא דסבין מרנא ורבנא מוהרן נע שם הינם גדושים כתבנית מיזבחי אותיותיך רב חילך וישר כחך בקידה מוקירה המך בערכו
ה´ ניסן ה´תש"פ
פגשתי את שירך הלזה בפוסעי לעבודת התפילה ברוכה את לאלוקי המערכה באלוקות שיעבוד הבריאה הינה שזורה כי בו נסוכה מנוחה כבירה ועיין מי לעומתו לא דמועה אשרי טנא ביכורה אשר לצורכו נולדה ומגיחה יש לעיינו כי בו יכה שורשה ומה ללשוני העילגה ליגמור בו הילולה וכי תבתה האצולה נעדרה עדרה בדור עניה כרום ערכך הרמה אחתום להדרו בידי הרוטטה
ג´ ניסן ה´תש"פ
שבח לאלוקים חיים ששם חלקי בראש החלוצים כי על שירך הלזה ליגמור בו הילולים כי נאים והדורים אותיותייך החרוטים והינו כניטעי נאמנים יתוכו כמעיינות נובעים עלי ליבות נשמות אצולים להם ישוקו שיפתי עמלים ומה לבני הדלים להאיץ בו בלשונו העילגים ואתה גבר בגוברין בו עיין באורחות צדיקים שער השמחה בדה הבטחון הרביעי וכו ודוק מהתם להכא וכן למרנא נזר הבריאה במכתב אליהו נע ריש חלק רביעי על מאמרם זל שכר מצווה בהאי עלמא ליכא ודוק כי הוא כפתור ופרח לאימרתך הערבה ואתה ידידי ורב חביבי אגב אורחא אשיחה נא כי קודם עידן ועידנים חזיתי אחד משירייך תחת השם אדם מועד לעולם במחלוקת רבותנו הראשונים כשרפים הרמבם והתוס נע ואז אורו עיניי ויש מקום רב וכביר לפלפלו ולשדד עמקו מכל מקום שניהם גם יחד מתוקים וערבים כדורות קדומים ניטעי נאמנים אודים מאש להבות מוצלים היה רב חשקי ותאותי עוד לימשוך בקולמוסי לפאר הדרך ומעלתך אך לעת עתה העיתים קצרים וגזולים בידי הרוטטת אחתום בכל חותמי ברכות מקדש המצפה ניכסף ומעתיר לאושרך בכל העיתים בקידה אהובה המך בערכו אגב איני יודע לנקד רמת שירים אבל בלא שום ספק רמת שניהם הגבוה ביותר ביתר שאת בעיזוז הידידות
ג´ ניסן ה´תש"פ
בראשית הדברים ותחילת אמרים זעוקים וצעוקים נפשות ניכספים כי שירך הלזה כגינות ורדים ונרד ריחו כשתילי הדסים והינו מבני נאים והדורים ישר כח ובאם ביקשתה להחיותו כלך לך למרנא רבנו הרדבז נע בחלק ג סימן תתקעז בדה תשובה שניה דוק ואוקי באתרין ובהם אורו עינייך לטפחו ולהחיותו אך רק כבר האיר חוקתו שרף האלוקים הבית אהרון מקארלין נע בהאי לישנא דדהבא מיט א שטיק הארץ נעמת לי למאוד ובעל הגמולים ישרה חפצו ונועמו עימכם בכל העיתים כרום ערכך הרם המך בערכו וברום שיפלותו
כ"ז אדר ה´תש"פ
לעניות דעתי ולקוצר השגתי הדברים מאירים וזורחים כקילורין לעיניים ישר כח הפשיטות והתמימות בכתיבה רב כוחם ואונם להושיע נפש עמלים ורוח ניכספים ובמחילת הדרת המאירים כך נאה ויאה להיותם עולים מכל מקום השורות החרוטים מחיים את רבנו הקדוש בחובת הלבבות נע שכיסוד אימרתך הציב דלתה עם אותם חסידים שהילכו עם רבם וחזו בצידי הדרכים נבלה סרוחה לאלתר הגיב אחד מהם כי מה נורא ריחה הרע העיר רבו כי לובן שינייה לבנות ועל היסוד הלזה בנוי ושזור כל הליקוטי מוהרן נע בתורה תיניינא בתורה רפב על המקרא הזעוקה עוד מעט ואין רשע עש ודוק כי קצרתי ואתה ידיד ורב חביב לך בכוחך והושעת ועל הסבא קדישא מנוברדוק נע נישענת שצווח ככורכיה צריך ליזרוע בכל מקום פעם זה גודל כרום ערכך הרם המך בערכו המעתיר לשלומך והצלחתך בכל העיתים
ו´ אדר ה´תש"פ
ללא נושא / בתגובה לזכור
אי אפשר שלא להיתפעל ונפש ניכספים זעוקה היכן נימצא כמתכונת הבושם הלזה
כ"ז שבט ה´תש"פ
לידיד אהוב ורע יודלה נרו שלום רב וכל טוב סלה עתה פיניתי חדרי נפשי ועימקי ליבי לקלס לתבותייך המאירות חדרי בטן יורדות מיערת דבש מתוקות וערבות כצנצנות מן ערוכות שפתיים נושקות גוט!גוט! הגרוייס השכוייך! און שטראק! ביתר שאת ויתר עוז ועיזוז ידידות ורוב חיבה כרום ערכך הרם המך בערכו וברום שיפלותו
י"ח שבט ה´תש"פ
ידידי ורב חביבי החייתה את נפשי מתוק מדבש ונופת צופים על שירך הלזה יש עימי בכתובים כדוגמתו וכמתכונת מיזבחו אך מה שהחשק חושק הזמן עושק ועוד חזון למועד מכל מקום אימרת צימרי קולמוסך ערבו נימתקו ומיתקו למאוד כרום ערכך המעתיר לשלומך וניכסף לאושרך והצלחתך בכל העיתים מך
י"ג סיון ה´תשע"ט
יקירי משושי והדרי מתוק מנופת צופים ערב מיערת דבשים כובש לרוחות עמלים מאיר כדורות קדומים ישר כח לתומך דלים מיוון מצולים
י"ב אדר א´ ה´תשע"ט
לכפית קסמים אשר נאים ויאים דרככים בראשית דברים ותחילת אמרים אקדים להודות ולהוקיר על עיין טובה ולב שמח שבכם ובעל גמולים נאמן לשלם שכרכם ובאשר לקושי עילעולו וקריאתו ידעתי גם ידעתי כי מקורותיו משודדים מתלמוד זוהר ופוסקים ובירצות חסדי אלוקים חיים עוד חזון למועד כי תלמידי שומעי ליקחנו בדלותנו מעבדים לו ולשאר בשרו הנטועים בכרמי הדל כרום ערככם הרם המצפה וניכסף לאושרכם שימחתכם ואושרכם בכל העיתים המך בערכו
כ"ח שבט ה´תשע"ח
לידידי איזי ורב חביבי מאורי משושי והדרי אשר ידיו כנישרי שמיים לגיאול נפשות מיוסרות הצדיק החשוב הרב רונן נרו שלום וכל טוב סלה כתפילותייך החרשיות ודימעת נפשך הזעוקה כן תבותייך החרוטות מיערת דבש ערבות ומתוקות יהי רצון שחפצו ונועמו ישרה במעשה ידיכם בנחת שלווה שימחה ובכל מילי דמיטב הדבוק באהבתך אהבת עולמים המצפה וניכסף לאושרכם בכל העיתים ומישתוקק לישמוע קול תפילותייך כרום ערכך הרם פו שערי לימוד הדום לקדושתך המך בערכו וברום שיפלותו
כ"ח שבט ה´תשע"ח
תיבות מאירים אותיות מחכימים חדרי בטן בעמקים אדירים חודרים מיערות דבש מתוקים לחיכי ניכספים ערבים לעומתם אתעלס בהם באהבים עם נשמה חצובה מיגנזי מרומים להם ישוקו שיפתי משתוקקים ומה לשפל כמותי ליגמור בהם הילולים הכותב וחותם המתאבק בהדום עיזוזכם המצפה ומעתיר לכל עיתי אושרכם שימחותכים ואושריכם לכם ולכל ביני ביתכים בכל העיתים לזה ויותר מזה הצועק לשבר בת עמו המך בערכו וברום שיפלותו
 
כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד