סגור חלון
שלח להדפסה
מי שנפלה עליו סוגיא / תות העץ

א שבט תשע"ו

לרב ידידיה, שבכל פעם עוזר לפרק מפולות מחדש... תודה עצומה

מי שנפלה עליו מפולת

הרב אלחנן כבר דואג לו.

ומי שנפלה עליו סוגיא בבבא בתרא,

ואין דורש ומבקש לו.

ומפולת של ספרים קברה אותו בחייו,

כשאפו תחוב בגמרא עוז והדר שמנה.

והוא כבר כמעט לא נושם,

מלשאוף אותיות מהבילות.

ועל ראשו קרס ר"י קרקושא ענק וכבד,

שכדי לקום משם הוא צריך להרגע.

*

מי שנפלה עליו סוגיא,

צריך להתכנס בשקט של סוף הסוגיא,

(ויפתחו לי שערי שמיים).


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©