סגור חלון
שלח להדפסה
תציל אותנו / tehila86

י טבת תשע"ו

אם זה לא הוא,
תרחיק אותו
במהרה.
כמו חיה ממגפה.

ותאחה את השברים,
כי ליבי כבר 
נופל לרסיסים
דקים דקים.

ואם זה הוא, 
תיתן לו סימן.
שידע גם הוא
לאן מועדות פניו.

תציל אותנו 
מהלבד העצום,
הלבד הנורא
שלא נותן שלווה
או מנוחה.

תראה לנו 
את הדרך אליך,
הדרך הזו
שכולם מחפשים
יגעים ורוצים.

אנחנו מצאנו
אותה, 
את כולה.
עכשיו שנמצא גם
אחד את השנייה.


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©