סגור חלון
שלח להדפסה
נפילה / אוליב (:

ב כסליו תשע"א

"ויתרוצצו הבנים בקרבה" [בראשית כה', כב']

יש אשר נמשה ביד בוטחת
[אף שגודל במחוזות זרים]
ויש שנשלחה בו אצבע
אלוהים
מגששת
אחר הדם

מרוצצת
את הנפש.

עת הפרידו בין דם לדם
לא עמדת על דם רעך
ועת שהחלה כרסי לכאוב
כבר איחרתי מדלוק אחריך.

ההולם לחשש ונמוג לאטו
על קול מתרחק. פסגתו של נבו
מערפלת אותך. אקרא בשמך

עודני קוראת: אייכה
מודדת פתחי מדרשות
אולי יצילני שם מפתחו של עבר
אולי אעניק לך שם
בטרם אכרה לך קברhttp://www.kipa.co.il/bikorim/show_art.asp?id=50770
הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©