סגור חלון
שלח להדפסה
ביכורים / blackhorse

ח כסליו תשס"ו

*שיר שנכתב עבור ביכורים ורומז בו על הדברים באתר למרות שאפשר להבין אותו בדרך הפשוטה של הבאת ביכורים למקדש

 

 

 

נביא ביכורים  נביא

נביא תאנים     נביא

נביא ענבים      נביא

נביא גם תמרים נביא

 

נספר סיפורים   נספר

נשיר גם שירים נשורר

הדרך ארוכה ארוכה הדרך לבית הבחירה

 

וכולנו נשיר ביחד

סלנו על כתפנו יבבבבם בם בם

 

נביא מכרמנו   נביא

נביא משדותנו נביא

נביא מיבולנו   נביא

נביא מעצנו גם פרי

 

נספר סיפורים נספר

נשיר גם שירים נשורר

הדרך ארוכה ארוכה הדרך לבית הבחירה

 

וכולנו נשיר ביחד

סלנו על כתפנו יבבבבם בם בם


הודפס מאתר ביכורים
www.kipa.co.il/bikorim
כל הזכויות שמורות לבעל היצירה©