איש פשוט

האם עם משפחה לא עושים עסקים?
התשובה היא מאוד פשוטה, ישנה סתירה, לכאורה נסתרת, בין עולם המשפחה לעולם העסקים
כ"ט כסליו ה´תש"ע

"אשת חיל"
איך אשת חיל על גדר של תיל?
כ"ב ניסן ה´תש"ע

(מעשה המרכבה)
פשט ורמיזה
על ה-נהג-ה:
(מעשה המרכבה)א´ ניסן ה´תשס"ט

My Action
With fear, love and devotion
Is to know the laws of your creation
י"ט טבת ה´תשע"א

To My Wife
To start a conversation & to seal it with a kiss
י"ט תמוז ה´תש"ע

To The End of Days לאחרית הימים
Ancient and one, we know you by your creation
אחד וקדום, אנו יודעים אותך באמצעות בריאתך
ה´ תשרי ה´תש"ע

אהיה אשר אהיה
היום הנני מתפרנס וכל יום מתבונן בנס, בו מתנוסס סומך נופלים
כ"א טבת ה´תש"ע

אהללך
אתה ואני חד המה
לנצח נצחים
כ"ב אדר ה´תשס"ט

אודות הצדיקים
סוד חייו המתוקים
בספר נכתבים
ט"ו שבט ה´תש"ע

אורח מן העבר
בה יודיע על המחר
אורח מן העבר

י"ח סיון ה´תש"ע

אזמרה
אזמרה לאלוקיי בעודי
אשתוקק אליו זו עבודתי
רצון מתוק מלא כיסופים
ראשית לכבוד אל בורא כל עלמין
ו´ אלול ה´תשע"ו

אחדות, מהי?
אחדות היא מלשון לחוות אחווה, ככל שהרגשה זו חדה הרגשת האחדות והקירבה היא חזקה יותר.
כ"ט ניסן ה´תשע"ג

איזהו הגיבור הכובש את יצרו
באותה נשימה מתפלל, להחדיר בי תוספת של-שכל

גבר נשכח התעורר, קום לכבוש את היצר!
כ"ו אלול ה´תשס"ט

אל האחד
רחוק רחוק
מעבר לים הגדול
והחופים
כ"ז אדר א´ ה´תשע"א

אל היושב במרומים
אני מוצא בך,לי שעשועים
י"א אב ה´תש"ע

אליהו
רודף וקנאי האמת
אייכה באמת?
י"א סיון ה´תש"ע

אלך בשבילי
אדמה ליבי, כמסילה לי
ז´ אייר ה´תש"ע

אמת
בימים קשים "כשאין אלוהים"
לנשמתי מזכירים, אמת!


י"ב שבט ה´תשס"ט

אמת מארץ תצמח
בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ
י"ח חשון ה´תשע"א

אנוכי אני
מתגעגע לשבת אחים גם יחד
בעת חצות בונים ישוב של הדעת
י"א טבת ה´תשע"ה

אפס אחד גדול
בסוף, מגלה את אפסיותו האחת
ובעצם הופך לאפס מרומם ומאוחד
כ"ז אייר ה´תש"ע

אפרתה
אבקשך אלי את זה
אם תזלנה דמעותיה
אז רק מאושר
כ"ג אייר ה´תשע"ח

את הנהגותיך ידעתי
בראשית היראה
חזרתי חזרה
אל ליבי המותך
אל גופי הזך


כ"ד שבט ה´תשס"ט

בדיעבד
רציתי להחכים, רציתי להבין ולדעת מה קורה לי בחיים?
ט"ז תשרי ה´תש"ע

בדרך לרבי שמעון
בדרך לרבי שמעון
בחברת הברסלבים
את הבשורה של רשב"י
המה מבשרים
ו´ אלול ה´תשע"ו

בואי אליי ירושלמית
אני רוצה שלא נתייאש
הציתי בלהבה את הקש באש
ג´ אייר ה´תשע"ח

בצילך
לא ליומי האחרון
עלי האדמה
אלא ליום ראשון
של אור ומנוחה

ו´ אדר ה´תשס"ט

בשורת השפה
תלמידי עשרים ושתיים תמונה
המחיים כל אחת בישר ובנקודה


י"ח טבת ה´תשס"ט

גלגולים
עכשיו האור מאיר מתוכי
ואני חי באושר אין סופי
כ´ תשרי ה´תשע"א

הדרך The Path
Navigate life with fast lights at night
Remember the letters black fire on whiteכ"ו טבת ה´תשס"ט

הזאב
בלילה בהיר אנחנו יחד
מעל, הירח זוהר
בחוכמה של האחד
ואני בוכה כמו זאב ואומר
ו´ אלול ה´תשע"ו

הילחם בספק
הילחם בספק
הכרת זכר עמלק

י"א טבת ה´תשס"ט

הסוד
סוד עלום ובלום
שאותו יחלוק עימי, בבוא העת אהובי
י"ב תשרי ה´תש"ע

הצופן
פורחות ושוב מוסתרות
ח´ אדר ה´תש"ע

התבודדות
שם אוכל להתבודד
ובהוד הטבע להתהדר
לפניך אשפוך שיחי
ואטבול במים להיטהר
י"ג כסליו ה´תש"ע

התבודדות - שפתי תפתח
כי אני שבור
מוטל ברחוב
ורוצה חבור
רצוא ושוב
י"ד כסליו ה´תשע"ז

התוועדות ההלל
יאיר כוכב בשמי ציון
ויאירנו אור-יום-ראשון
כ"ה סיון ה´תשע"ב

ואנוכי תולעת ולא איש
„ ואנוכי תולעת ולא איש "
כך דויד המלך הרגיש
כ"ב אדר ה´תש"ע

ואתחנן
גם כי אצלול בים החוכמה, לא אירא רע, ואשכון בךְ
ו´ אלול ה´תשע"ב

ושננתם לבניך
איך חקלאי החורש את האדמה, עובד בבית חרושת,
בו הוא נמדד, לזכות או לחובה?
י"ב אלול ה´תשס"ט

חופש בחירה
תהילים פרק קכא-ה: יְהוָה שֹׁמְרֶךָ; יְהוָה צִלְּךָ, עַל-יַד יְמִינֶךָ.


כ"ט ניסן ה´תשס"ט

חושו
חושו אחיי,חושו
שובו, אל בושו
יראו את בוראיכם

ח´ טבת ה´תשס"ט

יום הדין
עורו הקיצו משנתכם, פקחו את עיניכם
יום הדין קרב, הוא בא
ט´ אייר ה´תש"ע

יום של חורף בים
ים כחול אצייר במכחול
שמיים תכולים גלים לבנים
ח´ שבט ה´תש"ע

יום של קיץ בים
תחת צל השמשייה
רוח את פני היא מנעימה
ד´ אב ה´תש"ע

יש מאין
מאין, יבוא עזרי
הללו, הללו-יה

ג´ אייר ה´תשס"ט

ישמרני
האל ישמור עליך וישמור עלי,האל יאיר פניך ויאיר פני

י"ח סיון ה´תשס"ט

כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו
אם נתבונן בשטחי הפרד"ס של התורה אז נבין את תיבותיה, נשבור את תבניות השפה המצמצמת ונתחבר לאור חוכמת הבורא, חוכמה אשר לעתים מופשטת מדי ליכולת הנברא להגדירה אפילו בשפת הקודש.
כ"ט ניסן ה´תשע"ג

לאישתי
רוצה למצוא
עדינות דמותך
ל´ שבט ה´תש"ע

לך לך לגלות
יש בך ניצוץ
ולך לגלות
י´ כסליו ה´תשע"ה

לכאורה
ה´ רואה כל
אף כי אינו נגלה
התורה לך אורה


י"ט אב ה´תשס"ט

לכבוד הרב
...מתבונן לעומק המציאות ממעל... ההרים הפכו למישור...
י"ד אדר ה´תש"ע

למד והשכל
אהבת חינם הרעף על אחיך
שנאת חינם לא תשכון במחשבותיך
י"ז ניסן ה´תש"ע

מאור של אור
על כן המנורה
י"ט כסליו ה´תשע"ה

מהי התכלית
מה התכלית שלי בעולם?
ובשביל מה אני חי?
לא מנקרת אצלי די
י"ז ניסן ה´תשע"ח

מכונת הזמן
עומד לרגלי ההר
מרגיש מה בן חורין עבר
כ"ה אייר ה´תש"ע

מלחמתו של מלך
כך אצא להלחם על הדרך, כמלך
א´ אייר ה´תש"ע

ממלכתנו
שם,
כל פרי, מזין
על-כן נבין
כי הטוב ניצח בעולם
ו´ אדר ה´תשס"ט

מסילותיי
יודע על חסידות
וביאור הענווה
סור מן הלא ובוא לשמה
יבוש האיש אל מול חסדי שמיא
ל´ שבט ה´תש"ע

מעשה המרכבה
מה שנקרא -
פשט ורמיזה
על ההנהגה

י´ ניסן ה´תשס"ט

משיח
בעת חוש ומשוש יוודע השי
בעת ממוש החומר תתוקן צורה וחי
י"ז ניסן ה´תשע"ח

נחמה
יום עוד יגיע
אפיל מורא עליהם
ואאיר את פניכם


ד´ אייר ה´תשס"ט

ניצוצו של אור
בעזרתך אדע למצוא
את האותיות רצוא ושוב
בעולם שכולו שחור
ולו בזכות ניצוצו של אור

י"ז שבט ה´תשס"ט

נעשה ונשמע
עשה ולו מצווה אחת
ולאחר שמע ולמד

כ"א שבט ה´תשס"ט

עבודת הלב
כשמנגע כואב
אז מתוך עומק הלב
יש לזעוק לצעוק להתפלל
כ"ח אייר ה´תשע"ח

עברי גם ישראלי
לפעמים אני מרגיש כמו אברהם העברי
ולפעמים פשוט כמו איש ישראלי
י"ג טבת ה´תשע"ז

עוד יום של קיץ בים
מביט עיניי אל אופק
שמיים לים נושק...
י"ט אב ה´תש"ע

עורב רב
כי גם העורב יכול להיות רעב
לא להתחשב וגם להיות תאב
כי גם העורב יכול להיות ערב
לאהוב ולחבב גם לתת את כל הלב
י"ד כסליו ה´תשע"ז

עיני אור האהבה
ואצחק בהנאה צרופה בשלווה ויתמלא חלל ליבי באורה של האהבה
כ"ג תשרי ה´תש"ע

על חכמינו זכרונם לברכה ואלגברה בוליאנית
מסכת אבות פרק ה-יא:„ ארבע מידות בדעות...
ט´ שבט ה´תש"ע

על טוב רע וגאולה
החוק להתגבר על המרחק
הוא רק על ידי המח
ותקווה בגאולה
י"ז ניסן ה´תשע"ח

על מצוינות ושאיפה למצוינות
כך הוא ברחמיו יעזור לנו בשאיפתנו להשיג מצוינות אמיתית, ללכת בדרך ביושר.
ט"ז סיון ה´תשס"ט

קורא הנסתר
האיש, קורא הנסתר
מאוחד עם הבריאהכ´ טבת ה´תשס"ט

רבי שמעון בר יוחאי
רבינו אותך נזכור
ערים נשתוקק לעוד סוד
כי בליל ל"ג בעומר
נצית ניצוץ ולהבת אש תבער
ט"ז אייר ה´תשע"ח

רצוא ושוב
אתה ואני חד המה
לנצח נצחים
י"ט אייר ה´תש"ע

רצון פשוט
לחיות חיים שלמים
לזה אני מייחל...
...ללמוד מן התורה
עבר הווה עתיד
י´ ניסן ה´תש"ע

רשימו של טוב
בעולם של השיכחה
רשימו של טוב
הוא המנצח
ט´ אלול ה´תשע"ח

שובי
היי דבוקה בי
לבל תעזבי
כי שוב אחווה ייסורים
כ"ח שבט ה´תשס"ט

שויתי ה´ לנגדי תמיד
שיווי לה´ הוא הכי חשוב
יום יבוא ותהנה מכל טוב
י"א חשון ה´תשע"א

שטותניק
כי בעולם המדמה משטה
י"ד אדר ה´תשע"ז

שירת הים
שירי לי שיר שלם
שיר תם
כשירת הים
י"ז ניסן ה´תשע"ח

שמע ישראל
שמע קולך ישראל
ישר עקמימות ליבך
זך, שיר-אל אדונךז´ שבט ה´תשס"ט

תפילתי My Prayer
With your eternal light to guide
You are by far most kind
עם אור הנצח להדריכני
אנא חונני


כ´ טבת ה´תשס"ט

חתום מנוי על היוצר       עשה /בטל מנוי
 
כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד