חברה בעמותת אמני פ"ת מורה לאמנות,עוסקת גם בכתיבה יצרתית.

עם סגולה
עם סגולה מיוחד
מתלכד בלב אחד
ליום קדוש ונשגב
כ"א שבט ה´תשע"ג

משה המנהיג
משה כבד פה ולשון
נעזר באחיו אהרון
כ"ח טבת ה´תשע"ג

פרעה מלך מצרים
פרעה מלך מצרים
יכביד ליבו כפליים
כסלע נטול סדקים
כ"ב טבת ה´תשע"ג

זבולון וברכתו
ברכה בת עשר מילים
אוצרת בתוכה מיני רזים

י"ג טבת ה´תשע"ג

יהודה כארי
מי אתה יהודה
מציאות או אגדה
ו´ טבת ה´תשע"ג

יעקב מתכונן לבאות
בשוב המלאכים תפתיע הבשורה
בלב יעקב תתחולל סערה
ט"ו כסליו ה´תשע"ג

יעקב רועה כבשים.
יעקב רועה כבשים
שבע ושבע שנים
בעיניו כימים אחדים
ט´ כסליו ה´תשע"ג

רבקה ותושייתה
בין הכרים והכסתות
רוקם יצחק תוכניות
כ"ט חשון ה´תשע"ג

צדיקים במותם חיים.
אברהם צדיק טהור
אמונים יתמיד לשמור
לשרה אשת נעוריו
כ"ד חשון ה´תשע"ג

ישנו צדיק
ישנו צדיק כנח בדורותיו
מאמין בה´ שומר מצוותיו
ז´ חשון ה´תשע"ג

שמים וארץ עדים
שמים וארץ עדים
לקולות שירה מהדהדים.
י"ב תשרי ה´תשע"ג

יש וילך אדם
יש וילך אדם לארצו
לאורכה ולרוחבה במהלך יומו
יבחן בעיניו רוח המקום
ה´ תשרי ה´תשע"ג

עם רדוף ברכות
עם דבק בעץ החיים
שומע בקול אלוקים
מתמיד לשמור ולעשות
כ´ אלול ה´תשע"ב

משפט ושלום.
מבראשית נבראו שמים
מככבים כאש ומים
ו´ אלול ה´תשע"ב

מקום המקדש.
מימים ימימה מקום קדוש
בנשמה ובלב תמיד קרוב
כ"ט אב ה´תשע"ב

הארץ המובטחת.
ארץ ישראל מובטחת לעם
עוד מימי אבינו אברהם
ז´ אב ה´תשע"ב

מנהיג נבחר אלוקים.
מנהיג נבחר אלוקים
יונק תורת חיים
יורד לחיי העם
כ"א תמוז ה´תשע"ב

משה ומי המריבה
עם ישראל במרבד שממון
היובש גובר איתו הצמאון
ט´ תמוז ה´תשע"ב

רוח רעה.
יש ואדם נסחף ברוח
מחשבות רעות מתמקמות במוח
מנסה להפיל תמימים וישרים
ל´ סיון ה´תשע"ב

שליחותו של אדם.
שליחותו של אדם בחייו
על פי ייעודו וכישוריו
כ"ה סיון ה´תשע"ב

לעלות ולהתעלות.
אדם השואף להתעלות
יטפס בסולם המעלות
הניצב מתוך מעמקים
י"ח סיון ה´תשע"ב

מסירות נפש.
מסירות נפש ערך עליון
ביטול העצמי מתוך רצון
אינה טבועה באדם מלידה
י"א סיון ה´תשע"ב

מתכון שלום אמיתי.
הוא בן מלך
השלום בעיניו ערך
תר אחריו שנים
כ"ו אייר ה´תשע"ב

ישנו הר.
ישנו הר בין ההרים
צנוע נחבא אל הכלים
י"ט אייר ה´תשע"ב

סמל המדינה
שמים תכולים אפופי עשן
רוח קדושה מתעצמת איתן
מפלסת דרכה בין העננים
ה´ אייר ה´תשע"ב

ניחוח אביבי
ניחוח אביבי משכר חושים
ניצנים צצים בגנים ובוסטנים.
כ"ח ניסן ה´תשע"ב

עבודת הכוהנים.
זכות נפלה בחלקם
כתר כהונה לראשם
ז´ ניסן ה´תשע"ב

בימים ההם ובזמן הזה
בימים ההם היה מקדש
ביום ובליל אור חדש
כ"ט אדר ה´תשע"ב

"ויקהל משה..."
יום חדש הפציע
שכינה תאיר רקיע
גרגירי עפר שלובי זרוע
י"ח אדר ה´תשע"ב

"בלילה ההוא נדדה שנת המלך"
העיר שושן בצל החשכה
צבא השמים רומז מהפכה
ט"ו אדר ה´תשע"ב

איל מילואים
שבעה ימים טקסים
הקדשת משכן וכלים
ח´ אדר ה´תשע"ב

ארון העדות
ארון עדות עתיר קדושה
לעד חוסה בצל שכינה
משכן קבע לתורה נצחית
א´ אדר ה´תשע"ב

נרות שבת
אם הבנים שמחה
נרות שבת מטיבה
תפילתה אינה שבה ריקם
כ"ד שבט ה´תשע"ב

כלי חמדה.
הוא כחתן ביום חתונתו
ממתין בכיליון עיניים לאהובתו
ט"ז שבט ה´תשע"ב

שירה.
ישנה שירה תמימה
מנעימה בשעות יממה
שגורה בפי כל חי
ט´ שבט ה´תשע"ב

חשכה
ישנה חשכה מועילה לאדם
בתום היום עייף נרדם
שוקע אל עולם חלומות
ב´ שבט ה´תשע"ב

אהבת ישראל
הרשע קם ונופל
כושל להביס ישראל
כ"ד טבת ה´תשע"ב

יעקב ואחרית הימים
יעקב בא בימים
ירא שמים תמים
י´ טבת ה´תשע"ב

ישנו בכי
ישנו בכי גדוש זכרונות
כהר געש עלי אדמות
דוגמת בכיו של יוסף
ל´ כסליו ה´תשע"ב

יעקב נושא תפילה
יעקב נושא תפילה לשמים
תפילתו שופך כפלגי מים
י"א כסליו ה´תשע"ב

רבקה אם הבנים
רבקה אם הבנים התאומים
באופיים בחיצוניותם שונים
האחד שה תמים
כ"ט חשון ה´תשע"ב

רבקה -אשת חסדים.
אליעזר מבחין וצופה
ברבקה יפת המראה
פניה מאירות מרחקים
כ´ חשון ה´תשע"ב

אוהל אברהם
לאוהל אברהם ארבעה פתחים
לכנפות הארץ תמיד פונים
אביב קיץ חורף סתיו
י"ג חשון ה´תשע"ב

שמחת תורה חוגגים
שמחת תורה חוגגים
עם ישראל קדושים.
כ"ב תשרי ה´תשע"ב

ישיבה בסוכה
בצאת יום הכיפורים
בשרשרת מצוות מתהדרים
רצים כאיילים
י"א תשרי ה´תשע"ב

קרן איל
קרן איל
עושה חיל
מעוררת לבבות
כ"ג אלול ה´תשע"א

הכרת הטוב.
בבוא אדם אל ארצו
גלי אושר ירוממו נפשו
ט"ז אלול ה´תשע"א

יש ויצא אדם.
יש ויצא אדם למלחמה
לאור ירח או חמה
כארי המסתער על טרפו
י"ב אלול ה´תשע"א

בימים ההם שופטת.
בימים ההם שופטת בישראל
יושבת קשובה במרחב הצל
ג´ אלול ה´תשע"א

ישנה ראייה
ישנה ראייה עמוקה ונשגבה
מבט של מלך רם ונשא
הבוחן לעד כליות ולבבות
כ"ג אב ה´תשע"א

ממדבר לארץ חמדה.
ארבעים שנות נדודי מדבר
אלוקים ישמרם מכל משמר
כנשר הנושא גוזליו
י"ט אב ה´תשע"א

משה על הר נבו
משה על הר נבו
לישראל משתוקק לבוא
ליבו כהמיית הים
י"ד אב ה´תשע"א

משה נושא דברים
משה נושא דברים בפיו
בפני כל העם סביב
שמים כחולים מטים אוזן
ז´ אב ה´תשע"א

השבי
השבי הינו קשה מנשוא
שולל חיי אדם וחירותו
כ´ תמוז ה´תשע"א

בלק וזקני מדין
בראות בלק בן ציפור
ניצחון ישראל בחסדי עליון
ו´ תמוז ה´תשע"א

מלכת שבא
היא גומאת מרחקים
סקרנותה גודשת שיאים
לראות החכם באדם
כ"ז סיון ה´תשע"א

המרגלים וחטאם
השמש האירה פנים
חולות מדבר צוקים
י"ד סיון ה´תשע"א

עלייה והארה
אדם בורר דרכים
להשגת מטרות חיים
י´ סיון ה´תשע"א

ירושלים והחזון
הנה ימים באים
ערפילים מתפוגגים
כ"ח אייר ה´תשע"א

חוקים ואושר.
חוקי אלוקים נגד עיניו
טבועים בכל רמ"ח אבריו
ט"ז אייר ה´תשע"א

אליהו הנביא והבשורה
רוח אדירה מחוללת מחולות
נוצרת עימה רזים וסודות
ט"ז ניסן ה´תשע"א

משה ואהרון מנהיגים
משה ואהרון מנהיגים
בכתר אחד משמשים
י"ז אדר ב´ ה´תשע"א

אסתר המלכה ותושייתה
ויהי היום ובשושן הבירה
רעש מהומה הארמון כמרקחה
השמועה עברה מפה לאוזן
ג´ אדר ב´ ה´תשע"א

המנורה במשכן
מנורה בעלת שבעה קנים
זהב טהור גביעים משוקדים
מקשה אחת כפתורים ופרחים
כ´ אדר א´ ה´תשע"א

אומני המשכן וכליו
בצלאל ואהליאב בנשמתם אומנים
מנת חלקם כישרונות נדירים

י"ג אדר א´ ה´תשע"א

תרומה
בני ישראל אצים כאיילות
בציווי אלוקים יתרמו תרומות
כ"ח שבט ה´תשע"א

עמוד האש במדבר
החמה שקעה במערב
עלטה כיסתה המרחב
רוח מזרחית מייבת בחולות
ט´ שבט ה´תשע"א

פרעה
פרעה שם עצמו אלוה
בכך חפץ את הכול לידע
שליט רם מעלה בתבל
כ"ג טבת ה´תשע"א

יורדי הים
מעשה ביורדי ים חזקים
עצמם זכרו שכחו אלוקים
הכינו רשתות לדוג דגים
י"ג טבת ה´תשע"א

שמשון ודלילה
החמה כבשה פניה בערפילים
יצא שמשון גיבור בגיבורים.
ט´ טבת ה´תשע"א

יהודה וערבותו
יהודה חש בנפשו
שעת כושר בידו
להוכיח דבר ערבותו
ל´ כסליו ה´תשע"א

יעקב ומעבר יבוק
לילה אפל שזור כוכבים
יעקב ישייט בים הרהורים
י"ג כסליו ה´תשע"א

גדולת אלוקים
ישנם המהלכים כסומים באפלה
אינם מבחינים בעולם מופלא
כ"ו חשון ה´תשע"א

שאול המלך והרוח
ויהי היום ושאול בארמונו
ינוע אנה ואנה להנאתו
י"ט חשון ה´תשע"א

אשת לוט
הרקיע אש תמרות עשן
איש לא ינום ולא יישן
סדום ועמורה לפיד בוער
י"א חשון ה´תשע"א

אברהם ומלכי-צדק
אברהם שב ממלחמת המלכים
ליבו רוגש כסערת גלים
ה´ חשון ה´תשע"א

נח והתיבה
נח כמרגלית בערימת שחת
צדיק בדורותיו ללא פחד
כהר המתנוסס בין העמקים
כ"ט תשרי ה´תשע"א

סוכות במדבר
ביד רמה יוצאים ממצרים
נחשול אדם קולות מים
אזור מדברי רחב ידיים
י"ח תשרי ה´תשע"א

יום דין הברואים
יום ראשון קדוש בשנה
שמים מתבהרים תחלוף עננה
מלאכים נחפזים בחיל ורעדה.
ד´ תשרי ה´תשע"א

העם והברית
מפה לאוזן עוברת שמועה
העם כולו תזוזה ותנועה.
כ"ג אלול ה´תש"ע

ביכורי הודיה
רוח חדשה נושבת בקרבו
נהר אושר מציף ליבו
ט"ז אלול ה´תש"ע

מלך
מלך בשר ודם
נשמתו צחורה כמן
כ"ט אב ה´תש"ע

תחנונים
יש תחנוני לחישת נחשים
תפלח בעורמה אלפי מחסומים
י"ב אב ה´תש"ע

גלות בבל
גלות בבל האיומה
חרב חדה בנשמה
ז´ אב ה´תש"ע

מסע העם
מסע העם
פעם מיוסר
כ"ז תמוז ה´תש"ע

זקני מואב ומדיין
זקני מואב ומדיין
שותפים לרעיון ועניין
י"ג תמוז ה´תש"ע

פרה אדומה
היא מבוקשת דורות
אדומה תמימה בבהמות
כמרגלית בלב ים
ח´ תמוז ה´תש"ע

מחלוקת
מחלוקת לשם שמים
זכה טהורה כמים
דוגמת הלל ושמאי
ד´ תמוז ה´תש"ע

המרגלים
לארץ הקודש יעלו
יופיה רזיה יגלו
מסך עשן יאטום עינהם
כ"ד סיון ה´תש"ע

מן במדבר
ישראל בני מלכים
בחולות מדבר מהלכים
לא בזעת אפם יאכלו לחם
כ´ סיון ה´תש"ע

הנשיאים
הנשיאים פוסעים במעלה ההר
בלב נרגש וחוש נמהר
י´ סיון ה´תש"ע

ירושלים כתר זהב
ירושלים כתר זהב
עיר שחוברה לה יחדיו
שזורה פניני אורה
כ"ח אייר ה´תש"ע

אביב הגיע
האביב שוב מפתיע
"עת זמיר הגיע"
ט"ז אייר ה´תש"ע

היולדת והקורבן
ברחמה נשאה תשעה ירחים
תינוק יפהפה יציר אלוקים
ג´ אייר ה´תש"ע

אכילה טהורה
משחר בראשית צור עולמים
יצר עולם עתיר פלאים
יצורים עופות מכל הזנים
כ"ז ניסן ה´תש"ע

טווית חוטים למשכן
הן שופעות שמחה
מלאכתן עושות נאמנה
זריזותן רוח סערה
כ"ה אדר ה´תש"ע

מבט אל הכרובים
בחלומי הנני במקדש
שפתיי ירננו חדש
ג´ אדר ה´תש"ע

אמה עבריה
אמה עברייה
בסתר ליבה בוכייה
כ"ח שבט ה´תש"ע

שלמה המלך בגנו
שמש זהובת חיוכים
טובלת קרניה בבוסתנים
מפזמת פזמון רננים
י"ב שבט ה´תש"ע

מכת חושך
מראשית בריאת העולם
החושך חש בוש ונכלם
ו´ שבט ה´תש"ע

כי האדם עץ השדה
"הלוך הלכו העצים למשוח
עליהם מלך"
לכרוע לפניו ראש וברך
ג´ שבט ה´תש"ע

אחרית הימים
יעקב אבי השבטים
בפיו אחרית הימים
לפתע, נסתלקה שכינה
י"ט טבת ה´תש"ע

בקשת יעקב
יעקב בימיו האחרונים
בין השמיכות והסדינים
י"ג טבת ה´תש"ע

יהודה- גור אריה
יהודה שם נפשו בכפו
גור אריה- עוז רוחו
ח´ טבת ה´תש"ע

חרטה
הם שאפו לעצור הגלגל
לחסום בפניו המזל-
ג´ טבת ה´תש"ע

עצת ה´ תקום
אדם מציב ייעוד בחייו
בעמל ויזע יסלול דרכיו
ישאף לילך בנתיבות ישרים
כ"ז כסליו ה´תש"ע

יעקב נאבק עם המלאך
שמים עטורי כוכבים
סביב הלבנה מחייכים,
מי יבוק הכחולים
י"ז כסליו ה´תש"ע

סולם יעקב
קרן חמה אחרונה
תשייט בתוך עננה,
השמים יאפילו אפילה לילית
ח´ כסליו ה´תש"ע

באר מים
באר מים משחר בראשית
שזורה מקורות אנרגיה ותכלית,
ד´ כסליו ה´תש"ע

אברהם רוכש אחוזה בחברון
עולמו של אברהם חרב
עת שכל את אשת נעוריו
פניו נפולות כציץ נובל
כ"ז חשון ה´תש"ע

אליעזר ורבקה
"לעת צאת השואבות"
שעת בן השמשות,
אליעזר נושא תפילתו
כ"ה חשון ה´תש"ע

מהפכת סדום ועמורה
לא הואילו מילים ותחנונים
כובד החטאים גדש שיאים,
זעקות העשוקים נבלעו
כ"א חשון ה´תש"ע

אברהם מכניס אורחים
כחום היום חמה מסנוורת
סמוקת לחיים לסביבה מחייכת
י"ח חשון ה´תש"ע

מזל וגורל
יש אדם בר מזל
עמוס כל טוב כברכת הטל
ויש אדם מוכה גורל
י"ג חשון ה´תש"ע

דור הפלגה
באחד הימים הקדומים
ירדו מהרי קדם המורדים,
ז´ חשון ה´תש"ע

אותיות
אחרית וראשית מתאחדות
אותיות יוצאות במחולות,
יד ביד אוחזות
כ"ה תשרי ה´תש"ע

סוכה בצומת דרכים
סוכה ניצבת בצומת דרכים
ידיה מושטות לעוברים ושבים,
ט"ז תשרי ה´תש"ע

שירת האזינו
משה משמיע מילות שירה
גלויות ונסתרות- מפיצות אורה
לתוך הנשמות מחלחלות
ה´ תשרי ה´תש"ע

תפילת חנה
חנה ניצבת בבית אלוקים,
עורה חידודין, חידודין.
ליבה מוצף גלי ייסורים
כ"ט אלול ה´תשס"ט

עקדת יצחק
אברהם ניצב על הר המוריה
את יצחק מקדיש לעולה
כ"ז אלול ה´תשס"ט

לא תרצח
האלימות עולה על גדותיה
זורעת רצח בעקבותיה,
זעקת כאב עולה לשמים
כ´ אלול ה´תשס"ט

הר עיבל והר גרזים
מעמד מחודש בשני הרים
הר עיבל והר גרזים,
כלי חמדה לבני מלכים
י"ז אלול ה´תשס"ט

שליח ציבור בימים הנוראים
הוא עומד בחיל ורעדה
פניו זורחות כאור הלבנה.
"פירקו נאה וזקנו מגודל"
י"ג אלול ה´תשס"ט

הכנות לימים הנוראים
השמש סוחטת שארית כוחה
רוח סתיו מלטפת חומה.
ג´ אלול ה´תשס"ט

שפיכות דמים
שפיכות דמים
חדשות לבקרים!
דמי אחינו זועקים מהאדמה
כ"ט אב ה´תשס"ט

ראיה
הרואה נתיב ללא מכשולים
עטור עצי אלונים
כים נטול גלים
כ"ד אב ה´תשס"ט

יש אהבה
יש אהבה הנדלקת
לשמים נוסקת,
כלפיד אש בוערת
כ´ אב ה´תשס"ט

ארץ ישראל מקודשת
ארץ ישראל מקודשת
השגחה פרטית קורנת
"ארץ עיינות ותהומות"
י"ז אב ה´תשס"ט

אהבה טהורה
זוהי אהבה מעומק הנשמה
נאחזת בחבלי האמונה,
י"ב אב ה´תשס"ט

מסע
יש מסע של עם
לאורך מנהרת זמן
כ"ה תמוז ה´תשס"ט

בנות צלופחד
בנות צלופחד
שקולות זו לזו כאחד,
מאוחדות כסלע בדעותיהן
ט"ז תמוז ה´תשס"ט

רבות מחשבות
"רבות מחשבות בלב איש"
גם אם יתכונן לתרחיש
"עצת ה´ היא תקום"
י"ג תמוז ה´תשס"ט

צביעות
בפגשך זר ברחוב
או, מכר קרוב
הגם שיראה נחמד-
י´ תמוז ה´תשס"ט

אישה בונה
ישנה אישה הבונה ביתה
במיטב כישוריה ותבונתה
כחוטי משי הנטווים לאריג
כ"ז סיון ה´תשס"ט

שליחות
ישנה שליחות לשם שמים
זכה וטהורה כמים

י"ט סיון ה´תשס"ט

ביכורים
הם עולים לירושלים
מארבע רוחות השמים
עינהם כאור הלבנה,
ג´ סיון ה´תשס"ט

יום ירושלים
יום ירושלים מקודש,
נשירה שיר חדש,
נודה לאלוקים בנבל וכינור
כ"ו אייר ה´תשס"ט

אם בחוקותי
הוא מצאצאי שלושת האבות
לשלום מייחל כבר כמה דורות,
יושב בצל עץ התאנה
כ"א אייר ה´תשס"ט

הר סיני
ישנם הרים וישנם הרים,
מהם נמוכים ומהם גבוהים
בתכונתם ייחודיים:
י"ח אייר ה´תשס"ט

ארץ ישראל
ארץ ישראל היהודית
כאבן יקרה ויחודית
יש ושקועה במצולות הים
ה´ אייר ה´תשס"ט

ברכה לעם
"ויהי ביום השמיני" למילואים במשכן
חשש התגנב ללב העם
כ"ז ניסן ה´תשס"ט

שיר לשיר השירים
שיר השירים, שיר מחמדים
כלול בספר הספרים
אמרות ומשלים.
י"ח ניסן ה´תשס"ט

ביעור חמץ
חודש ניסן פותח שערים,
ריח ניחוח וציוץ ציפורים.
במקרא ראש לחודשיםולרגלים
ט´ ניסן ה´תשס"ט

נר תמיד
זהו סודו של עם עתיק,
נרו- נר תמיד
משמן זית זך, כתית,
כ"ו אדר ה´תשס"ט

בצלאל ואהליאב- בוני המשכן
שני אמנים- נבחרי אלוקים
בוני המשכן והכלים:
בצלאל משבטי המיוחסים
י"ז אדר ה´תשס"ט

ארבעת הכתרים
זה עידן עידנים
גילו לנו חכמים:
תגלית מסעירה, מכה גלים
ה´ אדר ה´תשס"ט

הכרובים
על ארון העדות ניצבים
זוג כרובים תמירים ,זוהרים
א´ אדר ה´תשס"ט

מעמד הר סיני
"כל העם רואים את הקולות"
שופרות מסתלסלים במקהלות,
אותיות יוצאות במחולות
י"ז שבט ה´תשס"ט

ארצי מולדתי
ארצי מולדתי,
את בבת עיני,
ארץ נחלת אבות
ט"ו טבת ה´תשס"ט

תפילה על המולדת והבנים
אני מתפלל ליושב במרומים-
שחיילנו ישובו- בריאים כארזים.
דווקא בחג החנוכה-
ב´ טבת ה´תשס"ט

ויהי מקץ שנתיים ימים
"ויהי מקץ שנתיים ימים"
יוסף -נישא על כנפינשרים,
כ"ח כסליו ה´תשס"ט

"והבור ריק - אין בו מים"
"והבור ריק- אין בו מים"
יוסף לוטש- כארי עיניים,
כ"ד כסליו ה´תשס"ט

יעקב מתכונן לפגישת אחים
יעקב מתכונן לפגישת אחים,
פנים אל פנים - בתום שנים
חלחלה עוברת בגופו-
ט"ז כסליו ה´תשס"ט

יעקב שולח לעשו מלאכים
יעקב שולח אל עשו מלאכים-
צחורים, יצירי כפיו של אלוקים,
את התמים- בכל נתיבותיו מלווים,
י"ב כסליו ה´תשס"ט

יעקב ועשו
יעקב ועשו - אחים,
ליצחק ורבקה - בנים.
עקב- תפילות ותחנונים-
ד´ כסליו ה´תשס"ט

תפילות אבותינו
אברהם תיקן תפילת שחרית,
הכיר בה´- כבר מראשית.
עת השכווי- נתן קולו,
כ"ו חשון ה´תשס"ט

רבקה ועבד אברהם
רבקה יפת מראה-
בה- אליעזר עבד אברהם -צופה
כ"ה חשון ה´תשס"ט

תהילים אנעים זמירות ישראל
תהילים אנעים זמירות ישראל-
בו הודיה, קינות, שירי הלל
י"ח חשון ה´תשס"ט

אברהם אב המון גויים
אברהם - אב המון גויים,
עמד בעשרה ניסיונות קשים.
ניצל מאור כשדים
י´ חשון ה´תשס"ט

"אדם לעמל יולד"
"אדם לעמל יולד"
חייו - אינם עדי עד.
מידי יום- יעבוד למחייתו,
ו´ חשון ה´תשס"ט

"נח איש צדיק... בדורותיו"
"נח איש צדיק...בדורותיו",
תיבה הקים במו ידיו-
במשך מאה עשרים שנה-
ג´ חשון ה´תשס"ט

עולם נפלא ברא אלוקים
עולם נפלא ברא אלוקינו:
"נעשה אדם בצלמנו ובדמותנו"

.

עולם נפלא - ברא אלוקנו:
דומם
כ"ח תשרי ה´תשס"ט

שלמה המלך בנה מקדש
שלמה המלך בנה מקדש-
לכל עם ישראל מקודש.
כ"ד תשרי ה´תשס"ט

התורה היא מתנת אלוקים.
התורה היא- מתנת אלוקים,
ניתנה לעם נבחר - מבין כל הגויים.
כ"ב תשרי ה´תשס"ט

ארבעת המינים יצאו:"במחול משחקים"
ארבעת המינים יצאו במחול משחקים"
אתרוג, כפות תמרים, ערבי נחל והדסים.
י"ז תשרי ה´תשס"ט

פעמוני שנה חדשה מצלצלים
פעמוני שנה חדשה מצלצלים.
אחינו ישראל צעדיהם מחישים
כ"ה אלול ה´תשס"ח

עת רוח סתיו נשבה
עת רוח סתיו נשבה,
ניחוח תפוחים עימה.

כ´ אלול ה´תשס"ח

קולות שופר
עת הפציע שחר,
הדהדו קולות שופר.
הם הבקיעו עננים ורקיעים

ט´ אלול ה´תשס"ח

ימי אלול
עומד אני בראש ההר,
כולי נרגש ונסער.
לפתע , נפתחים השערים
ב´ אלול ה´תשס"ח

להיות מאושר
השואף להיות מאושר-
יזכור כי הוא חלק מעם נבחר. מרומם הוא
כ"ו אב ה´תשס"ח

דרך האמת
דרך האמת- היא נצחית
היא ישרה ואמיתית
אם נלך בה תמיד
כ"ג אב ה´תשס"ח

התבוננות ביהודי
אם חפץ אתה להכיר יהודי,
התבונן בפניו כראי.
בדוק אם הן מביעות ענוה
י"ז אב ה´תשס"ח

מנהיג אמיתי
כשמנהיג דבוק לאלוקים- הצלחותיו מרקיעות שחקים!יודע להבחין בן חושך לאור
י"ג אב ה´תשס"ח

ימי בן המיצרים
זהו שיר על אומה בודדה בן העמים
בוכיה על חורבן מקדשיה- בימי בן המצרים
ד´ אב ה´תשס"ח

יד תומכת
ישנם זמנים-של שמחה ואור,
עליהם תודה לה´ בגיל ורון
כ"ד תמוז ה´תשס"ח

התמודדות
בכל יום ויום מחדש
כל אחד מאתנו חש
י"ט תמוז ה´תשס"ח

השבת היא מתנה
השבת - היא מתנה פעם בשבוע.יום השביעי - הוא זמנה הקבוע.
ט´ תמוז ה´תשס"ח

המנורה במקדש
מנורת הזהב - במקדש מאירה
זוהרת ממרחקים - מקרינה טהרה.
ח´ סיון ה´תשס"ח

הבאת ביכורים
לקולות זמר וצליל,
הם מגיחים מכל שביל.
ג´ סיון ה´תשס"ח

מעמד הר סיני
ביום בו נהיינו לעם נבחר,
היינו כולנו לרגלי ההר.
כ"ה אייר ה´תשס"ח

סידור תפילה
גיליתי - תיבת אוצרות,
עם צרור מפתחות
י"ח אייר ה´תשס"ח

ל"ג בעומר
הם חרוצים כנמלים,
עזים ממש כנמרים.
י"א אייר ה´תשס"ח

ירושלים-עיר דוד /אהובה ן
מעל ראשי ריחפה עננה
דרכה בקעה - קרן אור קטנה
ד´ אייר ה´תשס"ח

תפילה לשלום המדינה
היא ירדה, זה עתה, מאנית מעפילים, כולה נסערת ומאחוריה המיית גלים.


כ"ט ניסן ה´תשס"ח

אוד מוצל מאש
ראיתיהו ,ליד הכותל , אוד מוצל מאש.
כ"ב ניסן ה´תשס"ח

קנאה
יש קנאה המונעת אסון
מצילה נפשות מביזיון
כ´ תמוז ה´תשס"ט

המנורה
המנורה בעלת שבעת הקנים
במקדש מאירה פנים,
יצוקת זהב אחד
י´ סיון ה´תשס"ט

מעשה בבן מלך
מעשה בבן מלך,
אשר יצא לדרך,
באמתחתו- צרור מרורים
כ"ח טבת ה´תשס"ט

כצאן לטבח
עם ישראל עם סגולה - הובל כצאן לטבח,
אל מקום אימים
כ"ד ניסן ה´תשס"ח

האור
"ויאמר אלוהים יהי -אור ויהי-אור"
כ"ח תשרי ה´תשע"ב

מלכת שבא והמלך שלמה
"ומלכת שבא שומעת את שמע שלמה..ותבוא .."
א´ תמוז ה´תשע"א

אליהו הנביא עולה השמימה
"...ויהי המה הולכים...והנה רכב אש .."
ה´ אייר ה´תשע"א

ארבע לשונות הגאולה
"והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם.."
ג´ ניסן ה´תשע"א

המן מוביל את מורדכי על הסוס
"ויקח המן את הלבוש ואת הסוס..."
י"ב אדר ב´ ה´תשע"א

הכהן וחושן המשפט
"ונשא אהרון את שמות בני-- ישראל בחושן המשפט.."
ו´ אדר א´ ה´תשע"א

עצת יתרו למשה.(c)
"ואתה תחזה מכל העם
אנשי חיל יראי אלוקים.."
י"ד שבט ה´תשע"א

קורבן פסח
"בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית- אבות.."
כ"ח טבת ה´תשע"א

בימים ההם
"בימים ההם.."
כ"ב כסליו ה´תשע"א

יעקב מבשר על נטישת חרן
"וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה, השדה אל צאנו.."
(c)
ד´ כסליו ה´תשע"א

ונתנה תוקף
"כבקרת רועה עדרו,
מעביר צאנו..."
ו´ תשרי ה´תשע"א

יציאה למלחמה
"כי תצא למלחמה על- אויבך
ונתנו ה´ אלוקיך בידך"
ח´ אלול ה´תש"ע

עונשה של עיר נידחת
"הכה תכה את יושבי העיר.."
כ"ג אב ה´תש"ע

זקני מואב ומדיין
"ויאמר אליהם לינו פה הלילה.."
י"ח תמוז ה´תש"ע

המרגלים
"וישובו מתור הארץ
מקץ ארבעים יום.."
כ"ו סיון ה´תש"ע

המנורה במשכן
"...בהעלותך את- הנרות..."
ט"ו סיון ה´תש"ע

שמיטה
"..ושבתה הארץ שבת לה´"
[ויקרא כ"ה,ב]
כ"ג אייר ה´תש"ע

מולדתי שלי
"הנה ימים באים והשלכתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים..."
ה´ אייר ה´תש"ע

איסור אכילת הטמא
"זאת החיה אשר תאכלו...
אך את זה לא תאכלו..."
כ"ח ניסן ה´תש"ע

טוויית חוטים למשכן
"וכל הנשים אשר נשא ליבן אתנה בחכמה טוו את העיזים"[שמות ל"ה,כ"ו]
ג´ ניסן ה´תש"ע

מרדכי היהודי
"ומרדכי יושב בשער המלך"
י"ד אדר ה´תש"ע

הכוהנים והקורבן
"וסמכו אהרון ובניו את ידיהם על ראש האיל"
[שמות כ"ט, ט"ו]
ט´ אדר ה´תש"ע

מעמד הר סיני
"וכל העם רואים את הקולות"
כ"א שבט ה´תש"ע

שלמה המלך יורד אל גנו...
"אל גינת אגוז ירדתי לראות..."
י"ד שבט ה´תש"ע

פרעה מלך מצרים
"ויקם מלך חדש..."
כ"ו טבת ה´תש"ע

חלומו של שר האופים
"..ויאמר אף אני בחלומי והנה שלושה סלי חורי על ראשי.."
כ"ג כסליו ה´תש"ע

רבקה ובניה: עשיו ויעקב
"ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים"[בראשית:כ"ה,כ"ז]
א´ כסליו ה´תש"ע

יהודי אוחז בספר תורה
"תורה ציווה לנו משה"
[דברים ל"ג,ד]
כ´ תשרי ה´תש"ע

"ונתנה תוקף"
"...כבקרת רועה עדרו, מעביר צאנו תחת שבטו, כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש..."
כ"ד אלול ה´תשס"ט

עקדת יצחק
"וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו.."[בראשית כ"ב י]
כ"ו אב ה´תשס"ט

איבוד עבודה זרה
"ואיבדתם את כל---משכיתם ואת כל--צלמי מסכותם תאבדו ואת כל במותם תשמידו"
[במדבר ל"ג,נ"ב]
ו´ אב ה´תשס"ט

מפרי הארץ
"ארץ נתנה יבולה..."[תהילים ס"ז,ז]

א´ אב ה´תשס"ט

יעל וסיסרא
"ותצא יעל לקראת סיסרא ותאמר אליו סורה אלי אל תירא ויסר אליה האהלה..."
[שופטים ד,י"ח]
כ"א תמוז ה´תשס"ט

יעקב עובד שבע שנים נוספות עבור רחל
"ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה"
[בראשית כ"ט,כ]
כ"ט סיון ה´תשס"ט

משה מכה על הסלע
"..עבור לפני העם... ומטך אשר הכית בו את היאור קח בידך... והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם..."[שמות י"ז, ה-ו]
י"א אייר ה´תשס"ט

שמשון והאריה
"..וירד שמשון.. והנה כפיר אריות שואג לקראתו.." [שופטים י"ד, ה]
כ"ח ניסן ה´תשס"ט

משיח על רקע ירושלים
"אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח..."
[מתוך שלושה עשר עיקרים]
י"ט ניסן ה´תשס"ט

אליהו הנביא החיה את הילד
"עתה זה ידעתי כי איש אלוקים אתה ודבר ה´ בפיך- אמת!" [מלכים א´ י"ז, כ"ד]
י"ב ניסן ה´תשס"ט

משה בתיבה
"ותרד בת פרעה לרחוץ על- היאור ונערותיה הולכות על-יד היאור ותרא את- התיבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה" [שמות ב,ה]
ד´ ניסן ה´תשס"ט

בזיעת אפך תאכל לחם
"בזיעת אפך תאכל לחם..." [בראשית ג, י"ג]
כ"א אדר ה´תשס"ט

החכם מכל אדם
"...הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך..." [מלכים-א ג, י"ב]
י"ג אדר ה´תשס"ט

הגאולה
הגאולה ובית המקדש השלישי
ח´ אדר ה´תשס"ט

הגביע של בנימין
"וימהרו ויורדו איש את אמתחתו ארצה ויפתחו איש אמתחתו... וימצא הגביע באמתחת בנימין.." [בראשית מ"ד,י"א- י"ב]
ו´ אדר ה´תשס"ט

מעמד הר סיני
"וכל העם רואים את הקולות..."
[שמות, כ,ט"ו]
כ"ח שבט ה´תשס"ט

דוד המלך קונה את הגורן
"ויקן דויד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמישים" [שמואל ב כ"ד,כ"ה]
כ"א שבט ה´תשס"ט

אברהם חוזר ממצרים
""ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עמו הנגבה ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב"[בראשית י"ג,א- ב]
י"ח שבט ה´תשס"ט

יוסף מחפש את אחיו.
"וימצאהו איש והנה תועה בשדה וישאלהו האיש...ויאמר את- אחי אנוכי מבקש" [בראשית ל"ז,ט"ו]
י´ שבט ה´תשס"ט

אברהם קונה את מערת המכפלה
"וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר"[בראשית כ"ג,ט"ז]
ב´ שבט ה´תשס"ט

כאשר יענו אותו כן ירבה
"כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ"[שמות א, י"ב]
כ´ טבת ה´תשס"ט

משה והסנה
" וירא מלאך ה´ אליו בלבת- אש מתוך הסנה .." [שמות ג,ב]
ט"ז טבת ה´תשס"ט

תיבת נח
נח בונה את התיבה וליצני הדור לועגים לו.
ח´ טבת ה´תשס"ט

אלקנה נותן מנה אחת אפיים לחנה.
"ויהי היום ויזבח אלקנה ונתן לפנינה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות ולחנה יתן מנה אחת אפיים..." [שמואל א´ ,ד-ה]
ד´ טבת ה´תשס"ט

מעשה בחנוכיה
ימי החנוכה כבר ממשמשים ובאים.
זהו חג שרבו בו הניסים והסיפורים.
ז´ כסליו ה´תשס"ט

"ונתתי מטר ארצכם בעתו"
סיפור ניסי זה נשמע מפי איש זקן- בא בימים
שאת תפילותיו נשא מידי יום ביומו ליושב במרומים.
ל´ תשרי ה´תשס"ט

מעשה ניסים - באתרוגים
סיפור זה סופר- מפי איש אחד,
פטפטן, נע ונד ומיוחד.
ז´ תשרי ה´תשס"ט

מחשבה ומעשה
הדבר התרחש לפני זמן לא רב ,
בתחילת עונת הסתיו, עם פריחת החצב.
כ"ח אלול ה´תשס"ח

מפגש מרגש בתפילת ראש השנה
איש חרוץ היה בארצנו הקדושה, בימים קדומים.
מעורב בבריות ומסביר להם פנים.
י"ט אלול ה´תשס"ח

צדיק גוזר וה´ מקיים
זקני העיירה אינם שוכחים-
את האירוע שהתרחש בדורות הקודמים
ז´ אלול ה´תשס"ח

"קרוב ה´ לכל קוראיו"
בוקר אחד בהיר וצונן-
ר´ מרדכי פתח את החלון והתבונן- אל עבר הבתים הקטנים
ד´ אלול ה´תשס"ח

שירת הלווים
זוהי אגדה ישנה נושנה-
שהתגלתה כתובה על קלף עתיק מתקופת שלמה מלכינו- בנו של דוד המלך הצדיק.
כ"ה אב ה´תשס"ח

מלאכת מחשבת
מספרים כי לפני שנים רבות, ברובע היהודי בעיר העתיקה באחד הרחובות, בן הבתים
י"ט אב ה´תשס"ח

אגדת המערה
אגדה זו התרחשה ברבות השנים.
היא אינה מופיעה בכתובים ואף לא בקרב המפרשים
ט´ אב ה´תשס"ח

שיח החסידות
הסכת ושמע קורא יקר
אגדה זו התרחשה ביום קר.
ו´ אב ה´תשס"ח

ושבתה הארץ שבת לה´
מאורע זה התרחש בדורות הקודמים- בעיר צפת, כאז כן עתה-עיר המקובלים
כ"ז תמוז ה´תשס"ח

"אין דבר העומד בפני הרצון"
אי שם באי בלב ים,
התנוסס לו ארמון מפואר ורם
כ"א תמוז ה´תשס"ח

הגעגועים של גולי בבל לירושלים
המעשה הבא- אירע למשפחת גולים שהגיעו לבבל, לאחר שגורשו מירושלים
ט"ו תמוז ה´תשס"ח

הכנסת אורחים
אי שם למרגלות הר גבוה וסלעי-
השתרע לו עמק ירקרק ופראי
ז´ תמוז ה´תשס"ח

ונשמרתם מאד לנפשותיכם
באחד מימות הקיץ החמים-כאשר השמים היו מעט מעוננים
א´ תמוז ה´תשס"ח

שירת הזמיר
הדבר התרחש באזור של יערות עד ובו מיני חיות ועופות מסוג מיוחד.
כ"ג סיון ה´תשס"ח

הכרת הטוב
זהו סיפור עתיק יומין.
על יהודי צדיק בשם ר´ בנימין.
י"ז סיון ה´תשס"ח

חתום מנוי על היוצר       עשה /בטל מנוי
 
כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד